Sluiting Snack Oriëntal geschorst door Raad van State : het arrest (1)

In juli 2011 heeft plaatsvervangend burgemeester Lieven Lybeer al drie theehuizen gesloten in de buurt van de Veemarkt en in de Zwevegemsestraat. Aanvankelijk voor 5 maanden. Die lokalen zijn nog altijd gesloten want de maatregel is in december 2011 verlengd met 6 maanden.
Op 23 mei van dit jaar heeft burgemeester Stefaan De Clerck ook op grond van de drugswet de sluiting bevolen van vijf handelzaken. Eén daarvan in de Tolstraat (café Spoor 9)
en de vier anderen allemaal gelegen in de Zwevegemsestraat: Cap de Lau, Abely, Riley en Snack Oriëntal.

Alhoewel er binnen de SP.a en de VLD-fractie ook wel enkele raadsleden niet helemaal akkoord gaan met die drastische maatregelen was in de laatste gemeenteraad (vorige maandag 11 juni) alleen onafhankelijk raadslid Eric Flo bereid tot een hevig protest.
In de verslaggeving had de pers het wel over zijn spectaculaire stunt met een zakje valse cocaïne, de inbeslagneming ervan door de politie en de schorsing van de vergadering. Het was talkpoeder.

Maar intussen zijn door dit potsierlijke (of komische?) incident bepaalde objecties van raadslid Flo geheel de mist ingegaan.
– Hij vond bijvoorbeeld dat zo’n sluitingen voor 6 of 4 maanden (in het geval van Snack Oriëntal) niets anders kunnen betekenen dan het faillissement van de getroffen handelszaken. Broodraaf, ja – dat is het.
– Voorts vond hij dat de betrokken exploitanten verantwoordelijk worden geacht voor drugsgerelateerde delicten in hun buurt waar ze weinig weerwerk kunnen tegen bieden.
– En al de tenlasteleggingen deden hem denken aan methodes van de inquisitie (geen bewijzen).

Zoals gezegd: geen van de collega’s-raadsleden trad hem bij.

Heel jammer dat de raadsleden niet voor de aanvang van de zitting van vorige maandag 11 juni in kennis waren gesteld van het arrest nr. 219.623 van 5 juni in de zaak A.204.968/XII-6953. Want in dat arrest staan zaken te lezen die raadslid Flo toch enigszins bijtreden.
Het is namelijk zo dat de zaakvoerder van Snack Oriëntal (Lasgaz Abderzak van de bvba CIMS) op 25 mei bij de Raad van State (bij monde van advocaat Bram Vandromme) een vordering heeft ingesteld tot schorsing van de beslissing van de burgemeester tot sluiting van het pand gedurende vier maanden. De zitting van de R.v.St. vond plaats op 4 juni en toch vond de burgemeester het niet nodig om de gemeenteraad op voorhand in kennis te stellen van het arrest. Tja, de lectuur ervan brengt een voormalig Minister van Justitie toch in verlegenheid.

De Raad van State heeft dus op 5 juni bij uiterst dringende noodzakelijkheid de tenuitvoerlegging van de beslissing van 23 mei tot sluiting van restaurant Snack Oriëntal geschorst.
Dat de raadsleden dit pas ter zitting van 11 juni vernamen en geen kans kregen om het arrest te lezen heeft het verloop van het debat over de sluiting van de vijf handelzaken ongetwijfeld vervalst.
En raadslid Eric Flo een krachtige argumentatie voor zijn stellingen tegen de sluitingen ontnomen!

Aangezien de reguliere perse (die van de dode bomen en van de elektromagnetische stralingen) geen aandacht schenkt aan de inhoud van het arrest, zal kortrijkwatcher het maar wat uitvoerig gaan doen.
Wordt vervolgd.