Eerste opstootje van verkiezingskoorts

Ter gelegenheid van Rerum Novarum is 1 persjongen van “Het Nieuwsblad” de koorts gaan opmeten bij een aantal ACW-kopstukken.
Wat blijkt? “De (gedwongen) terugtrekking van Lieven Lybeer als kandidaat-burgemeester is duidelijk nog niet verwerkt in ACW-kringen.”
Een schepen die naamloos wenst te blijven vindt dat de CD&V’er met het meeste voorkeurstemmen het verdient om burgemeester te worden. Eminence grise Frans Destoop en manitoe Marc Olivier zijn dezelfde mening toegedaan. Maar schepen Lieven Lybeer en CD&V-voorzitter Nikolaas Cloet wilden er niets over kwijt. Dat zegt veel. Burgemeester Stefaan De Clerck wil er ook geen woorden meer aan vuil maken. Over de kwestie. De plaatselijke persjongens moeten nu maar eens uitzoeken hoe men (wie is dat dan?) Lieven Lybeer ertoe heeft kunnen dwingen om een stap opzij te zetten. Wat is het ACW zoal beloofd? Stel dat gildemannen (-vrouwen) hun machtsposities in het OCMW, in intercommunales (Leiedal!), in de sociale sector (huisvestingsmaatschappijen bijvoorbeeld) kunnen behouden, of nog andere posten kunnen veroveren (het Stadsontwikkelingsbedrijf), – wat is er dan voor het ACW voor ergs aan de gang, tenzij wat gedeukte ijdelheid?

Een tijdje geleden is Felix De Clerck (zoon van) zich via twitter ook koortsig gaan bemoeien met de Kortrijkse politiek. “Ik word onnozel van het gedoe tussen de standen. Elkaar belagen als kleine kinderen! Gedaan daarmee.” Ja, er was een tijd dat zo’n strategie verstandig was, maar nu kunnen we daar enkel mee verliezen. (Lybeer) maakt nu door zijn houding veel kapot.
Ter verduidelijking vergelijkt Felix de voorkeurstemmen van zijn vader met die van Lybeer. (Hij vergeet erbij te vermelden dat Lybeer toen in 2006 op de 6de plaats stond.) En ja, “met zijn staat van dienst, met zijn visie, met zijn kracht is dit de enige keuze” – die voor vader De Clerck.

De grootste stoker is tegenwoordig wel ene Arne Vandendriesche.
In Kortrijk nog volslagen onbekend jongetje, maar het KIEKEN ontpopt zich steeds meer als een ongeleid VLD-projectiel. Nu is hij er zelfs in geslaagd om op 1/4 bladzijde van “Het Kortrijks Handelsblad” een regelrechte aanval te lanceren op burgemeester De Clerck. Hierbij stelt hij zich voor als woordvoerder van minister en vice-premier Van Quickenborne, – wat hij helemaal niet is.

Maar goed. Meneerke zegt in eigen naam te spreken.
Arne presteert het weerom (zie nog KW van 20 april) om zijn onkunde over de Kortrijkse politiek te etaleren. Hij verwijt de burgemeester van obstructie bij de uitvoering van het camera-bewakingsplan in openbare ruimte, meer speciaal op de toegangswegen tot de stad. Zegt dat dit komt uit naijver vanwege de burgemeester, omdat de VLD als eerste met dit initiatief op de proppen kwam. En onze Arne insinueert hierbij terloops dat het aan Stefaan De Clerck ligt dat er in het bestuursakkoord tussen CD&V en VLD geen sprake is van camerabewaking.
Arne !
Lees toch eens dat bestuursakkoord van 5 december 2006 ! Meer speciaal het hoofdstukje over “een veilig en net Kortrijk”, pag. 8. Daar is dus wel degelijk sprake van camera’s en zelfs van het optimaliseren van cameratoezicht.
Het ongeleid VLD-projectiel (Arne) beweert zelfs dat er in het negenpuntenplan (het veiligheidsplan) van de burgemeester ook geen camera’s zijn voorzien.
Arne !! Jongen toch.
Lees nu toch eens het punt 5 van dat veiligheidsplan. Stad Kortrijk is van plan om 560.000 euro te investeren in camera’s in de binnenstad. Op kwetsbare plekken, voorlopig nog niet op invalswegen.
Arne vertelt nog dat zijn partij al sinds 2006 beschikt over een gedegen studie en plan over cameratoezicht. Dat is om te lachen zeker?

ARNE

Het spreekt vanzelf dat onze burgemeester niet gediend is met dit stuk van u, in “Het Kortrijks Handelsblad”.
De VLD kan u best helemaal weghouden uit de onderhandelingen met de CD&V, de onvermijdelijke gesprekken in het licht van de nakende gemeenteraadsverkiezingen. Zo niet dreigt de koorts fataal hoog te worden.