Opmaak mobiliteitsplan kost flink meer dan gedacht

Zal de schepen van Mobiliteit Guy Leleu daar nu weer ongeschonden mee wegkomen?? Voor de zoveelste keer in zijn loopbaan, en nog net voor hij het aftrapt? De meest a-morele schepen die onze Stad in een aantal bestuursperiodes heeft gekend?

De studieopdracht tot “verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan” is op 26 augustus 2008 gegund aan de NV Tritel uit Antwerpen voor het bedrag van 90.000 euro (incl. BTW).
Die studie kwam klaar op 16 juni 2011 en is door de gemeenteraad goedgekeurd op 4 juli 2011. Schepen Guy Leleu liet toen absoluut niet uitschijnen dat de studie wat meer zou kosten dan gedacht. Integendeel, hij liet er met zijn Kortrijkse Revue nog wel een “ludieke” film over maken. 30.000 euro. Vond zelfs dat we al die plannen niet al te serieus moesten nemen.
Die tram naar Hoog-Kortrijk bijvoorbeeld.

Pas nu, bijna een jaar na de neerlegging van het mobiliteitplan, laat de NV Tritel aan de schepen weten hoeveel de meerkost van al dat werk bedraagt. +24.103 euro. De nieuwe totale kostprijs is dus nu 114.103 euro. Dat is 26,7 procent meer dan prijs van de gunning. (En 14 procent meer dan de raming van 100.000 euro.)

Schepen Guy is totaal niet verrast.
Er is namelijk – al of niet in zijn bijzijn – wat meer vergaderd en gegeten dan gedacht. 33 maal in plaats van 23 maal. En zo’n projectcoördinator had daar 5 mandagen voor nodig en die gast kost 880 euro per dag (excl. BTW). Zijn medewerker deed er 5,5 mandagen over tegen 640 euro per dag, om de stiel te leren. Verder heeft men nog wat prestaties geleverd die niet voorzien waren in het bestek. Een en ander moest herschreven ten gevolge van richtlijnen van het Vlaamse Gewest. Guy geloofde dat. Dat allemaal vroeg 5 mandagen aan 880 euro per dag, 11 mandagen aan 640 euro en voor de tekenaar 1 mandag aan 560 euro per dag.

Guy Leleu !
Hoeveel subsidies kregen we voor die meerwerken?
Guy.
Niemand legt je nog een strootje in de weg. Je weet dat heel goed.