Kopstukkendebat: vragen voor de burgemeester en het gezelschap

De Kortrijkse Perskring organiseert ter gelegenheid van de komende raadsverkiezingen een debat met de plaatselijke kopstukken Stefaan De Clerck (CD&V-burgemeester), VLD-schepen Wout Maddens, SP-raadslid Philippe De Coene, VB-raadslid Maarten Seynaeve, Groen-raadslid Bart Caron en de N-VA-voorzitter Marniek De Bruyne. Een en ander gaat door in de Katho (Doorniksesteenweg) op dinsdag 17 april om 19u30.

De VVSG (Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten) hield in de periode 21-26 maart een digitale enquête bij alle Vlaamse burgemeesters. Ontving hierbij niet minder dan 163 antwoorden, dat is een respons van 53 procent. We weten niet of onze burgemeester heeft deelgenomen aan de bevraging.
De moderators van het kopstukkendebat zouden niettemin in elk geval kunnen uitpakken met de gestelde vragen. Want die zijn heel perinent en kunnen een fel debat uitlokken.

Hierna de volledige vragenlijst.

* Hoe beoordeelt u de financiële situatie van uw gemeente?
64 procent van de VVSG-respondenten vond die goed tot zeer goed. De gazet HLN gaf Kortrijk een buis. Debat!!

* Hoe ziet u de financiële situatie evolueren in de volgende legislatuur?
53,5 procent zegt dat die zal verslechteren. Ook onze schepen van financiën (Alain Cnudde) slaakt alarmkreten. Nog meer debat.

* Hoe zijn de investeringen in 20O7-2012 geëvolueerd?
Bij 59,2 procent zijn die verhoogd. Hopelijk heeft onze burgemeester de cijfers bij de hand. Met lichtbeelden. En kent hij de realisitiegraad van de geplande investeringen. In bepaalde jaren nog geen 60 procent! (Om van de aanrekeningen nog te zwijgen.)

* Hoe ziet u de investeringen evolueren in de volgende legislatuur?
Ruim 60 procent verwacht een daling. Heeft onze burgemeester het laatste financieel meerjarenplan bij de hand?

* Hoe is het aantal personeelsleden geëvolueerd in de voorbije legislatuur?
Bijna 60 procent zegt dat het aantal is uitgebreid, zij het in beperkte mate. Gewoon ter info voor onze burgemeester: begin dit jaar 911 VTE, in 2007 843,15 VTE.

* Hoe ziet u het aantal personeelsleden evolueren?
65 procent verwacht een stabilisatie. Bij ons wil de VLD-coalitiepartner al jaren het aantal doen afnemen. Niet gelukt.

* Wat gebeurde er met de algemene dienstverlening?
Bijna 77 procent zag die toenemen. (Onze burgemeester zal het hier hebben over ‘prestaties’, over hoe weinig die kosten, in vergelijking met Hasselt.)

* Hoe ziet u die dienstverlening evolueren?
23 procent ziet die nog toenemen, maar het gros van de gemeenten wil die op hetzelfde peil houden.

* Hoe zijn de belastingen geëvolueerd in de voorbije legislatuur?
Bij bijna 62 procent gelijk gebleven. Onze burgemeester zal weer uitpakken met het gezegde dat de tarieven al tien jaar zijn ongewijzigd. Het juiste antwoord staat op een ander stuk in deze krant KW.

* Hoe ziet u de belastingen evolueren?
65,6 procent van de respondenten-burgemeesters hoopt dat die gelijk blijven. 28,8 procent verwacht een verhoging. Onze burgemeester niet.

P.S.
Er ontbreekt een belangrijke vraag: hoe is het gesteld met de evolutie van onze schuld?
En nog een. Hoe staat het met onze solvabiliteit? Is die in de loop der jaren verbeterd? Neen.