www.stemmingmakerij.org

Die website bestaat nog niet maar is wel in de maak. Stad Kortrijk neemt 3.000 euro van de kosten ten laste.
Het gaat om een uniek en gevaarlijk Kortrijks experiment in het licht van de komende gemeenteraadsverkiezingen van oktober.

Vorming Plus en de stadsbibliotheek (AMBTENAREN !) gaan op die website een aantal beleidsvoorstellen presenteren die van belang kunnen zijn voor de volgende bestuursperiode. Men (wie?) zal daarvoor een aantal belangengroepen, middenveldorganisaties, politici en stakeholders bevragen (kortrijkwatcher niet?) en uit hun voorstellen een 20-tal quotes verzamelen. Bezoekers van de website “stemmingmakerij” kunnen dan aanvinken welke uitspraken hun voorkeur wegdragen. Kunnen zelfs budgetten bepalen. En dat alles zal op een speelse manier gebeuren.

Speelse manier?

Maar wie is verantwoordelijk voor de inhoud (de content) van die website?
Een ambtenaar van stadsbibliotheek? Dat kan toch niet? Zomaar een nergens-toe-gemandateerde-medewerker van Vorming Plus??
www.stemmingmakerij.org zal ook dienen als portaalsite om allerhande informatie te verspreiden in verband met de gemeenteraadsverkiezingen. Bijvoorbeeld partijprogramma’s.

Kopstukkendebat

De site zal tevens dienstig zijn als voorbereiding op een kopstukkendebat op 17 september, geleid door prof. Filip De Rynck. Is dat ook een initiatief van Stad (de bib)?
De lokale pers voorziet ook zo’n kopstukkendebat, alreeds in de maand april. We gaan naar een woelige campagne met veel ups en downs. Onverwachte wendingen.