Ontbrekende agendapunten in gemeenteraad van april

Op 2 april is het alweer gemeenteraadsdag.
Het schepencollege heeft minstens drie agendapunten vergeten.

1. Onderhandse verkoop van perceel stadsgrond.
Een dossier dat al aansleept van in september vorig jaar. De firma Lecot uit Heule wil een terrein kopen vlakbij de Groothandelsmarkt (Vier Linden) om er kantoren te vestigen. Dat is stadseigendom en moet dus in principe openbaar verkocht worden. Het schepencollege besliste van dat onderhands te doen en bepaalde in februari de prijs: 150 euro per m². Er waren nogal wat bezwaren van de dienst Communicatie en Recht maar die zijn al maanden geleden van de kaart geveegd. Wat let het schepencollege om die verkoop te laten goedkeuren door de gemeenteraad? Komt men niet overeen over de prijs? Over de oppervlakte? Is er nog geen herlokalisatie gevonden voor de verhuurde parkeerplaatsen?

2. Samenwerkingsovereenkomst Stad-vzw Novarock.
Dat contract is door het schepencollege goedgekeurd in februari. Kon dus al in maart ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Alweer niet geagendeerd voor de zitting van april. In die overeenkomst is ten eerste bepaald dat Novarock 4.500 euro krijgt als tussenkomst voor de huur van Hal 5 in de Xpo. Dit is volkomen onrechtmatig want de vzw Novarock is niet erkend als een Kortrijkse jeugdorganisatie. (En zeggen dat de vzw in 2008 zelfs 8.000 euro kreeg voor de huur van de zaal !) Volgens die overeenkomst nog krijgt Novarock voor zijn festival dit jaar én volgend jaar 35.000 euro (kan dat?) als toelage. Zolang die overeenkomst niet is goedgekeurd door de gemeenteraad kan die toelage niet uitgekeerd. In het contract is ook bepaald dat het festival jaarlijks (ten laatste in mei) zal geëvalueerd worden. Novarock moet ook een financieel verslag voorleggen. Durft er een raadslid klacht neerleggen bij de toezichthoudende overheid?

3. Strategisch-operationeel beleidsplan voor de directie cultuur.
Ja, dit beleidsplan van de cultuurintendant Wim Vanseveren is op 8 maart besproken in een commissie. Maar waarom niet in een gemeenteraad?? Daar moet toch over gestemd worden? Het gaat om een beleidsplan met grote financiële implicaties.