Dossier gemeentefinanciën in HLN (2): afwijkende cijfers

De kolom “NU” met inkomsten en uitgaven en nog wat andere gegevens (“Het Laatste Nieuws” van vorige zaterdag over Kortrijk) slaat op de jaarrekening van 2010.
Onze gemeenteraadwatcher – die waarlijk meer en meer de ergste vormen van acribie-otische obsessies vertoont – heeft de cijfers uit de krant vergeleken met die uit zijn archief. Dus met drie documenten: de Kortrijkse begrotingsrekening 2010, de jaarrekening (de balans) van dat jaar, de financiële verslaggeving en dan nog een nota van de schepen van financiën over de budgettaire rekening 2010.

Hierna de verschillen en de gelijkenissen tussen het financieel rapport van de gazet en de officiële documenten.
Gaat dus enkel over 2010. Onze stagiair-beroepsjouranlist (sbj) is te lui om de authenticiteit van de HLN- gegevens uit 2000 en 2006 na te trekken.

VARIA

Aantal inwoners: 76.162.
Hier geeft de krant (bewust) plotseling het meest recente cijfer van begin dit jaar. Waarom? In 2010 ging het wel om 74.208 inwoners. Dat soort wisselvalligheden heeft gevolgen voor de berekening van ratio’s.

Oppervlakte in ha: 8002 volgens HLN.
Moet zijn 8003 ha. KW kan er niets aan doen hoor. Het is zo.

INKOMSTEN

Totale inkomsten: 150.065.412 euro.
De krant maakt hierbij de som van de gewone en buitengewone dienst.
Als wij dat doen op basis van onze documenten (gemeenteraad van mei 2011) komen we aan een wat kleiner bedrag: 149.920.103 euro.

Totale inkomsten uit belastingen: 54.959.767 euro.
Juist. Akkoord. Maar in de balans van eind 2010 is wel een bedrag aan fiscale ontvangsten aangegeven van 60.007.521 euro.

Inkomsten uit onroerende voorheffing: 25.824.678 euro.
Akkoord.

Inkomsten uit aanvullende personenbelasting: 21.375.857 euro.
Akkoord.

Inkomsten uit andere belastingen: 7.759.232 euro.
Wij vinden een kleiner bedrag terug: 6.665.339 euro.

UITGAVEN

Totale uitgaven: 152.428.896 euro.
Onze uitkomst is wat minder: 151.654.982 euro.

Investeringen: 29.869.335 euro.
Lichte afwijking in onze documenten: 29.867.080 euro.

Personeelskosten: 42.170.968 euro.
Oké, maar dat is bruto. Netto (er zijn gesubsidieerden) gaat het om minder: 35.251.298 euro. Dat is toch een betere referentie om vergelijkingen te maken met andere gemeenten.

Aantal personeelsleden gemeente: 751,26 voltijds equivalenten.
We weten waarlijk niet waar HLN dat cijfer vandaan haalt. Voor 2010 vinden we 926,41, voor 2012: 911.

Aantal personeelsleden OCMW: 180,10.
Kortrijkwatcher vindt voor 2010 het cijfer 108. Voor 2012 dan 112. Waarschijnlijk houdt de krant rekening met het personeel dat de VZW van de nonnen nog tewerkstellen. (Wij konden dat aantal nog nooit achterhalen). Curieus is dat HLN gewag maakt van een geweldige daling ten opzichte van 2006 (222,86). Hier klopt iets niet.

Aantal personeelsleden gemeente en OCMW per duizend inwoners: 12,43.
Volgens de krant dus. Op hoeveel inwoners is dat berekend? Het aantal van 2012 of van het jaar 2010?

Bijdrage Stad aan de OCMW-begroting: 9.183.673 euro.
Dat is juist en niet juist. Krant zegt dat de bijdrage sinds 2005 tot 2010 bevroren was. In 2010 (en later overigens nog) was er wél een crisisbijdrage van 400.000 euro. Moet dus zijn: 9.583.673 euro.

Bijdrage aan de politiezone VLAS: 12.879.214 euro.
Oké.

SCHULD

Totale schuld: 163.223.141 euro.
Wij vinden dat bedrag in het archief van de KW-redactie niet terug, ook niet op zolder.
Volgens de balans van eind 2010 Рvan Stad Рbedroegen de totale schulden op m̩̩r dan 1 jaar 166.767.538 euro. Op minder dan 1 jaar vinden we nog twee verschillende bedragen: iets van 43.000 euro en iets van 53.000 euro.

Totale schuld per inwoner: 2.178,89 euro.
Volgens de krant dus. Wat moeten we daar nu van denken? Als we de totale schuld zoals aangegeven in de krant delen door het aantal inwoners in 2010 dan komen we aan 2.199,53 euro.

Naschrift

De cijfers komen van de gemeenten zelf, aldus HLN. “Het zijn de enige officiële.” De gegevens zijn geplukt van de website van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur.
Nou, het zijn alleszins niet dezelfde waarvan de Kortrijkse gemeenteraad van mei 2011 kon akte nemen.
Als de ontvanger sommige correcties (een update) achteraf heeft doorgestuurd naar het Agentschap, dan ware het toch beleefd geweest om de gemeenteraad daarover in te lichten.