Een historisch voorstel

In de eerstkomende gemeenteraad (aanstaande maandag 12 maart) krijgen we te maken met een unieke, historische gebeurtenis.
De raadsleden Bert Herrewijn (Sp.a), Eline Brugman (VLD) en Bart Caron (Groen) dienen gezamenlijk één en hetzelfde voorstel in.

Wat is daar nu zo uniek aan?
Eline Brugman (ook Kortrijks VLD-voorzitter) behoort met haar partij bij monde van schepen Maddens tot de meerderheidscoalitie CD&V-VLD. Herrewijn en Caron behoren tot de oppositiepartijen. Onze gemeenteraadwatcher herinnert zich niet dat oppositie én meerderheid ooit gezamenlijk een voorstel hebben ingediend. Een voorstel dat ingaat tegen het beleid van het schepencollege, of er toch van afwijkt. Het is hier ter stede overigens zo dat voorstellen van de oppositie geen kans krijgen om te worden aangenomen.

Hoe zal dit aflopen? Kortrijkwatcher weet het al. Uiteindelijk met veel gepraat naast de kwestie, veel wederzijds gehuichel en wijze tolerante opmerkingen die getuigen van gezond verstand en goede wil, plus de belofte dat men “het voorstel naar de toekomst toe zal meenemen”. Want iedereen heeft het toch goed voor met Stad en de muziekscène? Maar Novarock-ACW krijgt wel zijn bijna 40.00O euro hoor.

Waarover gaat het?
Herrewijn c.s. willen een nieuw kader- en subsidiereglement voor muziekfestivals.
Aanleiding is dat het festival van de vzw Novarock onverhoeds een fenomenale, ongeziene forfaitaire toelage krijgt van 35.000 euro. Plus voor dit jaar nog de traditionele subsidie van 4.500 euro. (Daar bovenop nog 5.000 euro van de provincie.) Hoe is dit uit te leggen? De organisatie van Novarock is volkomen in ACW-handen. De zetel van de vzw is trouwens gevestigd in de Wijngaardstraat (“De Gilde”). De vier huidige bestuurleden (het moeten er 5 zijn) van de vzw zijn allen gelieerd met het ACW, soms beroepshalve. En de missie van de vzw is statutair zo bepaald: de emancipatie van de werklieden en meer in het bijzonder de behartiging van de jongerenwerking binnen het ACW van Midden- en Zuid-West-Vlaanderen.

De naam NOVArock komt trouwens van Rerum NOVArum. Het festival was in oorsprong een soort alternatieve viering van het Rerum Novarum-feest, in Heule.
Huidig bezieler van het festival is Kuurns ACW-schepen Francis Benoit.

P.S.
Een opgemerkt feit.
Toen in het schepencollege van 29 februari de samenwerkingsovereenkomst Stad-Novarock ter sprake kwam verliet schepen Wout Maddens de vergadering.