KVK-jeugd krijgt bijkomend natuurgrasveld

Dat zou beslist zijn in een schepencollege van 29 juni 2011. Niet gevonden in ons archief.
Nou ja, het komt er dus, dat natuurgrasveld op de site Stade. (De grond is van het OCMW.)
Het bestek van het bureau D’Hondt is klaar. Er volgt nu een openbare aanbesteding.
Raming van de totale kosten: 371.910 euro (incl. BTW). Het grasveld zelf (100 bij 60 meter) mag 137.885 euro kosten. Veldverlichting: 48.845 euro. Hoogspanningscabine: 65.343 euro.

Bij de KVK- supporters overheerst nog steeds de mening dat Stad niets doet voor de club. Stad moet zijn PR beter verzorgen hoor.
KVK (de CVBA Kortrijk Voetbalt) kreeg zopas nog een investeringstoelage van 121.334 euro voor aanpassingswerken aan de toegang kant Moorseelsestraat. Straks komt er nog een werkingstoelage van 212.500 euro.

Voor het verkrijgen van die toelagen heeft KVK zich ondermeer geëngageerd om aan community-werking te doen. Dat is stilgevallen wegens ontslag van de persoon die daarvoor instond.
In 2010 heeft Stad zich er toe verbonden om de voetbalclub te “sponsoren” voor een bedrag van 350.000 euro, gespreid over tien jaar. In ruil daarvoor beloofde de cvba (in maart 2010) om die ene aandeelhouder wat in te beperken en de vrijgekomen aandelen te “populariseren”. Nog altijd niet gebeurd. De Raad van Bestuur zou minder leden tellen en aangevuld worden met experten. Niet gebeurd. Stad zou een accountant/revisor aanduiden om de boeken te controleren. Bij ons weten althans nog niet gebeurd.

Supporters weten dat allemaal niet, en de gazetten schrijven er niet over. (Papieren perse schrijft nooit over wat niet gebeurt.)
En nu het zo goed gaat met KVK zal geen enkel gemeenteraadslid het wagen om schepen Bral over een en ander te interpelleren.

P.S.
Er is sinds enige tijd een maandelijks overleg tussen Stad en de club. Rapport aan het schepencollege is niet openbaar.