Cowboy Henk is nu definitief opgeleverd

De metershoge buste van cowboy Henk aan de Spoorweglaan hebben we met ons allen in juli 2004 ingehuldigd. Het leveren en plaatsen kostte toen 22.421 euro. Sindsdien is er met dat beeld heel veel gebeurd. Niets dan miserie. De beplanting moest voortdurend hernieuwd. Er brak een ongeneeslijke schimmelziekte uit. De cowboy moest dan onverhoeds verhuizen naar de Oudenaardsesteenweg (15.382 euro!). Volgens berekening in maart 2010 (opgevraagd door het Vlaams Belang) bedroegen alsdan de totale kosten 65.442 euro.
Nog in het voorjaar 2010 kreeg het beeld een permanente groenbekleding in plastiek.
Het schepencollege heeft pas nu het proces-verbaal van de definitieve oplevering goedgekeurd, en waarlijk tegen de letterlijk de prijs van de offerte van de bvba Flora Facto uit Berlaar: 11.599 euro.

Om heel nauwkeurig te achterhalen wat de Henk intussen heeft gekost ontbreken toch nog wat elementen.
– Honorarium van de ontwerper?
– Honoraria van de geraadpleegde plantendeskundigen?
– Het bedrag van de concessievergoeding die Stad moet betalen aan het Vlaamse Gewest voor de plaatsing op de rotonde?
– Onderhoudskosten?