Quote van de dag: “KVK is financieel gezond”

Dat zegt de voorzitter Joseph Allijns van de Koninklijke Voetbalclub Kortrijk in “Het Nieuwsblad” van 18 februari, de sportbladzijden.
Dat de club financieel gezond is!

Pro memorie, de voorbije drie jaren:

Schulden
3.592.992 (in euro)
2.119.264
1.177.617

Te bestemmen (over te dragen) verlies
472.277 (in euro)
481.497
323.416

De sportjournalist van Het Nieuwsblad (hier NU in de Kortrijkse regio Frank Buyse) heeft niet zonder slag of stoot een interview met Joseph Allijns kunnen versieren.
“Jullie zoeken altijd negatieve verhalen,” zo luidt het verwijt van het clubbestuur immers altijd aan de pers. Luc Demeyere, de voorzitter met het meeste geld van het directiecomité van de club, moest per se ook aan het gesprek deelnemen. (Allijns geniet nergens nog van enig gezag.)

Over de barslechte solvabiliteitsratio wordt niet gerept. Te moeiijk voor ons allen.

De hoofdsponsor Vasco vindt nu dat er een kapitaalsinjectie moet komen. JA! Het kapitaal bedraagt al jarenlang slechts 254.191 euro ! (Staat niet in de krant, noch wie NU de aandeelhouder is.)

In het interview ontkent Allijns nog dat hij bij de komende raadsverkiezing op de N-VA lijst zal staan. Hij zegt er niet bij dat het Kortrijkse N-VA-bestuur hem gewoonweg niet meer wil.
Ha, een politiek mandaat is niet verenigbaar met het voorzitterschap van een club? Allijns was wel jarenlang schepen en gemeenteraadslid in Menen. (Zjozef en eigenbelangvermenging: liep en loopt al heel zijn leven symmetrisch samen.) En vroeger was Jacques Laverge (ook een liberale politicus) toch voorzitter van de club?

P.S.
Wanneer gaat men een keer bekijken of KVK voldoet aan al de eisen die Stad heeft gesteld opdat de club voortaan nog zou kunnen genieten van allerhande subsidies en toelagen? In die gebruiksovereenkomst over de pleinen nauwkeurig bepaald. Geen raadslid durft nog met die vraag op de proppen komen.