Pers weet meer over negenpuntenplan dan de gemeenteraad

Zie, dat vindt de gehele redactie van Kortrijkwatcher nu een keer in het geheel niet kunnen. Laat ons zeggen: op geen enkel vlak of uit geen enkel oogpunt gepermitteerd. Journalistiek bekeken.

De persjongens van “Het Nieuwsblad” en “Het Laatste Nieuws” allebei tegelijk dan nog! hebben het zich veroorloofd om forfait te geven voor het veiligheidsdebat in de gemeenteraad van vorige maandag. Niettemin kregen zij van de burgemeester persoonlijk een toelichting over zijn negenpuntenplan gericht tegen stadscriminaliteit. En zo kunnen de persjongens er toch nog over berichten. Slim zeg. Stuitend is evenwel nog dat Stefaan De Clerck aan de papieren perse (van de dode bomen) een aantal zaken heeft verteld die hij niet heeft gezegd in de gemeenteraad, of althans niet zo expliciet.

Er is iets wat niemand zich afvraagt.
Is dit negenpuntenplan besproken in het schepencollege en collegiaal goedgekeurd?

(Eeuwenoud probleem in Kortrijk is dat raadsleden niet openlijk durven fulmineren over het feit dat de pers vanwege schepenen beter – ook op voorhand ! en om de week !- wordt voorgelicht dan de gemeenteraad. Ja, gewone raadsleden zijn bang van de pers. Ze willen immers in beeld komen. En de perse beslist daarover, ook over de onderwerpen. In deze zin: altijd prijs als het onderwerp niet al te moeilijk is. En materie zonder foto kan niet. Het zegt zowel iets of toch heel veel over zowel de raadsleden alsook over de journalisten.)

We zetten een paar van die negenpuntenzaken op een rij.

Tot wanneer nultoleratie? Tot in de zomer? Midden de zomer?
In de gemeenteraad zei de burgemeester dat de nultolerantie “nog niet voorbij is”, maar dat men na de fase van de “opkuis” in de probleemgebieden nu toch ook moet gaan denken aan het stadium van de “opbouwpolitiek” in samenwerking met andere actoren dan politie (SOK, gebiedswerking, OCMW, enz.)

De nultolerantie wordt uitgebreid naar het Plein, het Van Raemdonckpark, de Sint-Denijsestraat, de Vlasmarkt, de Reynaertstraat?
Oei. Niet gehoord in de gemeenteraad. Burgemeester gaf wel toe dat de straatcriminaleit zich verplaatst.

De politiewinkel aan de Sint-Janstraat wordt een uitvalbasis voor de politie?
Tiens. Niet gehoord. Burgemeester zei wel dat hij de plaatsing van een “politie-antenne” in de Zwevegemsestraat (een voorstel van de SP.a) “sereen” wou bekijken.

De FLEX-teams gaan van 4 naar 9 agenten?
Bon. Geen cijfer gehoord, vorige maandag. Het Flex-team zou versterkt worden, dat wel. Maar de burgemeester vond vooral dat de recherche moest versterkt. En de nabijheidspolitie. (Laat ons zeggen de wijkagenten die volkomen spoorloos zijn.)

Er komt een “externe” doorlichting van de politie?
Ja, er komt een audit vanwege de Algemene Inspectie. Vraag is of dit wel als een “externe” audit kan beschouwd. Burgemeester had het over “een dienst binnen de politie”. (Over dat mexicaans leger van het politiekorps is perse bijzonder zedig.)

Aantal camera’s?
We herinneren ons niet dat de burgemeester het over aantallen heeft gehad. Nochtans, volgens de perse komen er nog dit jaar 20 camera’s en op langere termijn 41 in het centrum. Pers kent zelfs de eerste vijf plaatsen. De raadsleden niet…

Nu nog ten overvloede even dit.
De lijst van de negen punten zoals gepubliceerd in de dagbladen verschilt in titels (ook in volgorde) van die zoals voorgelegd door de burgemeester in de gemeenteraad. Voorbeeld. Eerste punt in de Raad was: “verscherpt driehoeksoverleg”. In de perse: “nultolerantie”.

P.S.
Het spreekt vanzelf dat een heel aantal zaken nog ter goedkeuring moeten voorgelegd aan de politieraad en/of de gemeenteraad.
Dat negenpuntenplan is in bepaalde opzichten (straatverbod, huisarrest, thuisdetentie, cameratoezicht) bijzonder drastisch-repressief. Voor de progressieve fracties eigenlijk niet te slikken. Stel dat het Vlaams Belang met dit soort maatregelen had uitgepakt? Het kot zou te klein geweest zijn. We herinneren ons dat diezelfde progressieve fracties vorig jaar uiterst brave voorstellen van het Vlaams Belang ter versterking van de strijd tegen straatcriminaliteit met veel vertoon en gedruis hebben weggehoond…

Zeg, de mogelijkheid tot straatverbod – opgelegd door de Antwerpse burgemeester – is toch onwettig verklaard door de Raad van State? Staat niet meer in de politiecodex van de stad.