Een nieuwe manier van journalistiek bedrijven

Moet kunnen.
“Het Nieuwsblad” besteedt twee regionale pagina’s aan het veiligheidsplan van de burgemeester. Lezers van die krant zullen ongetwijfeld denken dat de penneridder van dienst aanwezig was op raadzitting van vorige maandag waarbij een veiligheidsdebat op de agenda stond. Freddy Vermoere doet dus alsof hij dat debat heeft bijgewoond. Noch hij, noch zijn collega Kris Vanhee waren aanwezig op de zitting. Overigens de belangrijkste Raad van het jaar want ook de begrotingen 2012 van Stad en OCMW werden besproken.
Door letterlijk citaten van gemeenteraadsleden weer te geven wekt Freddy Vermoere dus de indruk dat hij erbij was. Dat hij daarbij de fractieleider van het Vlaams Belang ene Maarten Tavernier noemt verbaast ons niet. Freddy is heel sterk in naamsverwisselingen. Onze Freddy citeert ook raadslid Bert Herrewijn maar die heeft in het veiligheidsdebat helemaal niet gesproken. Dat komt ervan als men aan fictieve journalistiek doet.

Peter Lanssens van “Het Laatste Nieuws” was vorige maandag ook absent gedurende geheel de zitting. Maar in zijn weergave van het negenpuntenplan over de strijd tegen straatcriminaliteit doet hij tenminste niet alsof hij er wel bij was.

WTV is komen filmen. Alle fracties konden hun zeg doen, uitgezonderd het Vlaams Belang. En dit terwijl Maarten Seynaeve de langste tussenkomst heeft gehouden.

P.S.
Burgemeester Stefaan De Clerck heeft blijkbaar een persconferentie gegeven over zijn veiligheidsplan. Hij heeft daar méér gezegd dan in de gemeenteraad zelf. Dat mag niet. Dat is niet eerlijk. Dat getuigt van weinig respect voor de verkozenen van het volk.