Kortrijkwatcher was even out…

Op de drukkerij van deze krant wordt nog altijd gewerkt met een linotype, zo conservatief zijn we wel. Een linotype is een hete-lood-zetmachine. Bij het aanslaan van een toets op een klavier valt een matrijs uit een magazijn. Als de regel volledig is getypt worden die matrijzen gevuld met lood en krijgen we dus loden letters. Fit to print. Een verzameling van regels (we noemen dat dan “een stuk”, soms “een verhaal”) stuurt de eindredacteur van KW dan naar Tinternet. En zo krijgt u kortrijkwatcher na nog wat bewerkingen die geheim moeten blijven uiteindelijk op uw scherm.
Sinds enige tijd echter is onze Letterszetter met “ziekteverlof”. Wegens bevroren vingers kan hij sinds enkele dagen het toetsenbord niet meer bedienen.
Onze excuses. Op aanvraag kunnen onze abonnees een restitutie krijgen onder de vorm van een verlenging van het abonnement met drie dagen.
Men zegge het voort.

Morgen maandag 13 februari een bijzondere gemeenteraadsdag !
Op de dagorde niet enkel de stadsbegroting 2012 maar ook het OCMW-budget EN het lang verwachte “veiligheidsdebat”.
De KW-redactie hoopt Letterszetter spoedig terug te zien.