En daar is het langverwachte rapport-Vanseveren

Wim Vanseveren is sinds begin 2010 cultuurintendant in Kortrijk. (De stad zit na het verdwijnen van Machteld namelijk al jaren zonder directeur cultuur.) Eén van zijn opdrachten bestond erin om een geïntegreerde visie uit te schrijven over het cultuur- en kunstenbeleid ter stede.
Het lag gisteren in de bedoeling van Vanseveren om zijn eindrapport (240 bladzijden) voor te stellen aan de gemeenteraadsleden in een vergadering die men hier noemt “Verenigde Raadscommissie”. Zo’n vergadering is van informatieve aard, raadsleden komen ‘vrijwillig’ opdagen. Men gaat niet over tot beslissingen, dus zijn er ook geen stemmingen gepland. Geen presentiegeld. (Wacht even, als er op die dag nog een raadscommissie is.)

De vergadering is niet doorgegaan…
De raadsleden konden door de dienst Communicatie pas om 2u16′ verwittigd dat er na de traditionele raadscommisies van 18u30′ (ter voorbereiding van de gemeenteraad) nog een optreden van Wim Vanseveren was gepland. De meesten wisten nergens van en vonden dat dit niet kon. Zij hadden andere activiteiten gepland. (Zo’n gewone commissievergadering duurt maximaal 15 minuten en levert 185 euro op.) Het is overigens ook zo dat een Verenigde Raadscommissie altijd doorgaat vòòr de gewone raadscommissies. Bon.
Burgemeester Stefaan De Clercq gaf alras toe om de toelichting van Vanseveren uit te stellen tot in maart. Ja.

Het beleidsplan is intussen vandaag doorgemaild naar alle raadsleden en staat nu zelfs te lezen op de website van Stad.
Lezers van Kortrijkwatcher verwachten waarschijnlijk toch wat bedenkingen over het werkstuk. De cultuurredactie van KW zal alleszins een aantal opvallende punten onder uw aandacht brengen. Aldus moet u niet zelf die 240 bladzijden doorploegen.

Het werk van de cultuurintendant zit er nog niet op hoor. (Zijn opdracht loopt trouwens tot 30 juni 2013.) In het najaar volgt nog een deel II waarin wordt nagegaan wat er is verwezenlijkt van de voorstellen en keuzes zoals gemaakt in deel I. Dat wordt toch wel heel delicaat, met de gemeenteraadsverkiezingen in het verschiet. Of wacht Vanseveren met de publicatie tot in november? Ook dat zou heel delicaat zijn en ongetwijfeld tijdens de campagne felle reacties uitlokken vanwege de oppositie…

P.S.
Om 17u39 verspreidde Tom Delmotte van de dienst Communicatie een persnota over het feit dat er een speciale raadcommissie zou doorgaan over het rapport van de cultuurintendant, samen met enige toelichting.
We gaan dat nu nog eens zeggen aan onzen vriend TOM.
Dat hij zijn adressenlijst dringend moet actualiseren. Tom stuurt emails naar journalisten die dat al lang niet meer zijn (er zitten misschien doden tussen?) en tevens meerdere malen tegelijk naar dezelfde kranten. Soms naar bladen of andere media waarvan je denkt: wat doen die in godsnaam hier op die lijst?
Zeg Tom. Nu we u toch aan de lijn hebben. Waar blijft dat verslag van de gemeenteraad van december? En de agenda plus memorie van de gemeenteraad van januari?