90.000 euro voor een geschiedschrijving over onze KULAK (1)

In december 2010 had waarnemend burgemeester Borat een leuke losse babbel met Jan Beirlandt, de campusrector van onze KULAK. En u weet hoe dat gaat tussen mensen van hetzelfde kaliber. Schiet goed op. Lieven Lybeer sloot niet uit dat Stad (dat zijn wij) een of ander onderzoeksproject van de universiteit zou kunnen steunen. Gevolg: op 10 oktober van vorig jaar een werkvergadering waarbij men besloot om een boek te schrijven over het ontstaan, de evolutie en de impact van onze plaatselijke universiteit. De titel is al gevonden: “Een Toekomst op basis van Traditie? De Universitaire Campus KU Leuven KULAK (1965-2014) in het perspectief van vernieuwing en continuiteit”.

Schone, lange titel zeg, waarbij insiders al onmiddellijk de bedenker ervan zullen herkennen. Prof. Marc Depaepe, gewoon hoogleraar in “geschiedenis van opvoeding, onderwijs en vorming”. Wie al eens een handboek van de prof heeft ter hand genomen herkent de stijl. De prof houdt van paradoxen. Betoogt graag dat het omgekeerde eerder waar is. Als Marc Depaepe de redactie van het werk over de Kulak in handen krijgt, dan mogen we ons aan onleesbaar boek verwachten. Doorspekt met termen als paradigma, discours, reductionistische insnijding, discursieve ruimte, gedesubjectiveerd vertoog, mutatis mutandis anticipatief. Na drie bladzijden “woord vooraf” zal de lezer zich afvragen wat hij nu eigenlijk heeft gelezen. Samenvatting onmogelijk.

Zal de verdienstelijke prof. Luc Huyse (ereburger van Stad) mogen meewerken aan de studie?
Om uit te leggen hoe de KULAK zijn ontstaan heeft te danken aan een totaal megalomane tsjevenmentaliteit in onze provincie? En concreet, hoe men daar prof kon worden of zelfs rector?
Hoe het netwerk van de christen-democratische zuil er NU uitziet?
Zal prof. Depaepe even schetsen hoe het kalotete-vormingsideaal op universitair vlak van in den beginne – tot ieders verbazing- nu toch niet geheel zijn kracht heeft verloren? De revival? Jaja! Er zit continuiteit in de traditie. Het blijven brave kiekens daar op onze campus.

Op die werkvergadering van plaatselijke tsjeven van 10 oktober zijn verregaande financiële engagementen genomen. In onze naam.

Lieven Lybeer beloofde van stadswege (dat zijn wij) 30.000 euro, op voorwaarde dat de univ ook 30.000 euro aan het project zou besteden. Schepen Jean de Bethune maakte zich sterk dat de provincie met 15.000 euro over de brug zou komen. Schepen Filip Santy beloofde als voorzitter van de intercommunale Leiedal ook 15.000 euro. Totaal voor één jaar studie van een onderzoeker: 90.000 euro, waarvan dus 60.000 euro gemeenschapsgeld.

DANKT U.