Sint-Pauluskerk en parochiezaal worden multifunctionele ruimtes

DAT DE VERBEELDING NIET AAN DE MACHT IS?

De collegebeslissing vermijdt zorgvuldig de afkorting o.c. (ontmoetingscentrum).

De kerk acht men geschikt voor “ontmoetingsactiviteiten” (voor een 350-tal personen), tentoonstellingen en voor kleine podiumvoorstellingen (maximaal 250 toeschouwers). Wel te verstaan: georganiseerd door erkende Kortrijkse verenigingen.
De parochiezaal kan ingezet voor “kleine ontmoetingsactiviteiten” (50 personen) zoals lezingen, voordrachten, opleiding.
De pastoriewoning komt pas vrij in 2017. Daar zou dan een “dienstgebouw” kunnen komen en misschien ook een bibliotheek en buurthuis. (De huur van de huidige bibliotheek is jaarlijks opzegbaar en de buurtwerking alreeds in augustus van dit jaar.)

Men wil reeds tegen juli van dit jaar een aantal werken uitvoeren.
De kleine zaal heeft een opfrisbeurt nodig, meubilair en een bar. Het sanitair moet wat vernieuwd. In de kerk valt de akoestiek geweldig tegen. Een studie is nodig en er komen voorzetramen. Er moet een podium gebouwd en loges.
De werken worden geraamd op 153.000 euro.

P.S.
De besluitvorming over de toekomst van de kerk verliep toch eigenaardig. En traag !
Volgens de notulen van schepencolleges in december vorig jaar is het agendapunt “herbestemming van de Sint-Pauluskerk” tweemaal uitgesteld. Maar in het college van 4 januari wordt plots een rectificatie (aanvulling) aangebracht aan het verslag van het vorige College. Er is blijkbaar wél een beslissing geweest. Nergens wordt verwezen naar een studie die is uitbesteed aan een hogeschool.