Valsheid in geschrifte zonder bedrieglijk opzet ? Moet kunnen !

In de gemeenteraad van december van vorig jaar stond als punt 19 de goedkeuring van het budget en de jaarrekening 2012 van de gemeentelijke vzw “Feest in Kortrijk” geagendeerd.
Het punt werd door de raadsvoorzitter (nu weer Stefaan De Clerck) gewoon overgeslagen. Niemand reageerde, ook de voorzitter van FIK gaf geen kik. Misschien leek het hem wel zo goed dat de werking van zijn vzw niet onder de loupe werd genomen.

Kortrijkwatcher heeft daarover bericht.
Slechts één raadslid – met name Maarten Seynaeve van het Vlaams Belang – heeft dit onthouden en kwam op de kwestie terug in de gemeenteraad van laatsleden 9 januari. Want er deed zich een onwaarschijnlijk feit voor. Het officiële verslag (notulen, een proces-verbaal) van de Raad van december – dat dus in de zitting van januari moest goedgekeurd – vermeldt dat punt 19 met algemeenheid van stemmen werd aangenomen. Dat kan dus niet. Zo’n proces-verbaal moet door de voltallige Raad worden afgekeurd. Maar dat gebeurde niet.
Voorzitter Stefaan De Clerck (dr. in de rechten en gewezen minister van Justitie) beloofde het punt FIK opnieuw te agenderen in de Raad van februari. En daarmee was de kous af. Het verslag is niet gecorrigeerd.
Niemand ook die zich afvroeg wie voor deze ” materiële misslag” ( laten we het feit zo benoemen) verantwoordelijk is.
Niemand vroeg aan de voorzitter van FIK (Koen Byttebier) of hij dit jaar misschien al een (niet goedgekeurde) actie had ondernomen. Of de vzw dit jaar al centen had geïnd of uitgegeven.

Maarten Seynaeve had nog een andere opmerking.
Hem was vorige maand door schepen Guy Leleu beloofd dat hij vooralsnog het jaarverslag en de jaarrekening 2009 van Parko zou krijgen. Het is namelijk zo dat het verslag niet voor de gemeenteraad is gekomen. Schepen Leleu gebaart van piekenaas. Het interesseert de overige raadsleden voor geen barst. De nieuwjaarsreceptie wenkt.

P.S.
Intussen staat het proces-verbaal van de gemeenteraad van december nog altijd niet op de website van Stad.