KV Kortrijk is niet solvabel

De Algemene Vergadering van de cvba Kortrijk Voetbalt heeft op 3 december 2011 de jaarrekening van de Koninklijke Voetbalclub goedgekeurd, voor het boekjaar dat loopt van 1 juli 2010 tot 30 juni 2011.
Hierna enkele cijfers in euro die ons toelaten om een aantal kengetallen (ratio’s) te berekenen. Tussen haakjes de cijfers van het vorige jaar.

Balanstotaal (totaal vermogen): 5.014.160 (3.194.723)
Eigen vermogen: 863.985 (632.649)
Vreemd vermogen: 4.150.175 (2.562.074)
Vlottende activa: 2.369.425 (977.452)
Vlottende passiva (kort vreemd vermogen): 3.413.401 (1.781.764)

Met deze gegevens kunnen we de solvabiliteit berekenen.
Ratio 1.
We delen het bedrag van het eigen vermogen door dat van het balanstotaal en vermenigvuldigen met 100. Dat geeft 17,2. In een gezond bedrijf is de uitkomst minstens 20.
Ratio 2.
Het balanstotaal gedeeld door het vreemd vermogen maal 100. Geeft 120,8 . Een goede solvabileit is minstens 200 procent.
Ratio 3.
Het eigen vermogen gedeeld door het vreemd vermogen maal 100. Geeft 20,8. Zou moeten 100 zijn.

KVK is dus niet solvabel.
Dat wil zeggen dat de onderneming Kortrijk Voetbalt met behulp van haar totale activa niet kan voldoen aan de financiële verplichtingen bij de kredietverschaffers (leningen) en leveranciers.
Overigens draagt de club nog voor 3.592.992 euro schulden. (Bij leveranciers: 2.008.944 euro.)

P.S.
Was de club in het vorige boekjaar solvabel? Dat ziet er niet naar uit, maar we zijn te lui om dat nog te berekenen.
In een volgende bijdrage gaan we na hoe het zit met de liquiditeitspositie van “Kortrijk Voetbal”.