Sint-Annazaal wordt een (dure) belevingsruimte

De Sint-Annazaal in het Begijnhof is – net als de gehele site – eigendom van het OCMW. (Hoe is dat zo gekomen?)
Al in 2009 is beslist om de zaal te renoveren en om te bouwen tot een museum. Maar in de wereld van cultuurmensen is de term “museum” heden ten dage wat oubollig gaan klinken. Het wordt een belevingsruimte. Geen kwezelachtig iets. Dat heeft het “Ename expertisecentrum voor de erfgoedontsluiting” (een vzw) beslist. De exploitatie van de ruimte zal gebeuren door Stad, want OCMW aanziet dat niet als een kerntaak.

Wat mag dat zoal kosten?
528.430 euro in totaal.
Voor de “verhaallijnen” voorziet het expertisecentrum 320.196 euro. De inrichting van de belevingsruimte (door de architecten):170.000 euro. Erelonen (arch. Pauwels en Stoop): 17.000 euro. Stoelen en tafels en TV-scherm (op kosten van Stad): 21.234 euro. Er zijn geen subsidies mogelijk van de Vlaamse Gemeenschap, misschien wel van Toerisme Vlaanderen.

Wat de vzw Ename voor het bedenken van de ontsluiting van het begijnhof zoal factureert aan het OCMW, daar hebben we het raden naar.

De renovatie van het gebouw heeft natuurlijk ook zijn prijs.
De werken – nog altijd niet opgestart – zijn aanbesteed aan de firma Verstraete en Vanhecke NV (Wilrijk) voor een bedrag van 1,96 miljoen euro. Oorspronkelijk raamde het OCMW de kosten op 2,69 miljoen euro. We weten nog altijd niet goed waaraan dat verschil is te wijten. Hier verwachtte (O.V.T.) men een subsidiepremie van 1,93 miljoen.

Men is al geruime tijd bezig met de zogenaamde “ONTSLUITING” van het Begijnhof. (Bepaalde bewoners en “vrienden van het begijnhof” willen er net een klooster van maken…Soort condo…)
In dat kader is men nu het hoekhuis links van de Begijnhofpoort aan het verbouwen tot een bezoekerscentrum met appartement. Dat zou 160.372 euro mogen kosten. (Meerprijs is nu al 60.000 euro. We kijken benieuwd uit naar de oplevering.)

Een ander onderdeel van de ontsluiting is het plan om van het eerste huisje rechts bij het binnenkomen een kijkwoning te maken. Kostprijs 1,7 miljoen (ja? graag bevestiging) en mogelijk voor 80 procent gesubsidieerd.
De definitieve ontsluiting van de site is voorzien voor medio 2013.
Intussen moet men nog starten met de renovatie van de huisjes kant Sint-Maartenskerk en O.L.Vrouwkerk. Geraamde kostprijs van die 6de, 7de en 8ste fase (tel kwijt) van de restauratie van het Begijnhof – volgens kortrijkwatcher dan – : 9 miljoen euro. Wat met het huis van de grootjuffrouw (waar vroeger het museum was) ??

OCMW zwemt in het geld zeker?