Die voorlopige twaalfden leggen de stad voor twee maanden lam

Stel u voor dat uw gezin enkel nog uitgaven mag of kan doen om de leden ervan nog net in leven te houden. Eten en drinken aanschaffen mag nog net. Nieuwe kledingstukken kopen, dat niet. Defecte televisie? Blijft kapot.
Wel, in zo’n lamentabele toestand zal onze stad Kortrijk verkeren gedurende de maanden januari en februari van volgend jaar.
Hoe dat zo komt?
Dat is nog niet goed uitgelegd in de gazetten.

Kortrijkzanen, burgers, landbouwers,
De schepen van financiën Alain Cnudde zal pas in februari het budget 2012 voorleggen aan de gemeenteraad. Bestuurskracht !
Dat betekent dat Stad moet werken met voorlopige kredieten, ook “voorlopige twaalfden” genoemd. Aanstaande maandag zullen de verkozen gemeenteraadsleden daarvoor toestemming verlenen aan het schepencollege. DAT ZIJN WIJ ZEKER??

Als voor het einde van het jaar nog geen begroting is goedgekeurd voor het volgende jaar, dan mogen de voorlopige kredieten niet meer bedragen dan een twaalfde van de begrotingskredieten van het lopende jaar. Dat is één.
Ten tweede – en dat maakt het helemaal erg – mogen de voorlopige kredieten slechts betrekking hebben op verplichte uitgaven van de gewone dienst. We mogen dus geen investeringsuitgaven doen !
Tot de verplichte uitgaven behoren alleszins: bezoldigingen van personeel, verzekeringen en de dotaties aan politie, OCMW en kerkfabrieken.

Niet-verplichte (facultatieve) uitgaven mogen niet. En dat zijn er een hele resem hoor.
De vele premies die Stad uitdeelt worden voor twee maanden lang niet uitgekeerd. De vele toelagen en/of subsidies worden voor twee maanden opgeschort. Bevroren. VZW’s bijvoorbeeld zullen daar het slachtoffer van zijn. (Moeten dan lonen uitbetalen?)
Jeugdverenigingen, scholen, socio-culturele verenigingen, gehandicapten- en bejaardenzorg, gebiedswerking, sportmanifestaties, designregio, het ondernemerscentrum, ontwikkelingssamenwerking, gelijke kansenbeleid, enz. Staan on hold.

Bestuursmatig stelt er zich een serieus probleem.
Wat als Stad er zich bij een verplichte uitgave toe verbonden heeft om die uitgave in één keer uit te betalen, terwijl het bedrag ervan hoger is dan één twaalfde? Wat met een contract waarbij is bepaald dat de betaling begin volgend jaar dient te geschieden? En het gaat dan ook nog om een investering?

Kommer en kwel is ons deel…Bij de jaarwisseling.