Zat de stadskrant niet in je bus?

December vorig jaar schreef het schepencollege een offerteaanvraag uit voor de bedeling van de stadskrant. Raming van de kostprijs was toen 66.000 euro voor 38.500 exemplaren. Drie firma’s waren uitgenodigd om deel te nemen aan de offerte: de Belgische Distributiedienst (Zaventem), De Post (Brussel) en Promotion and Trading (Belsele).
Waarom P&T won weten we niet.

In elk geval regent het al van in februari dit jaar klachten over de bedeling. De dienst Communicatie reageert lauw.
Op 2 augustus laatstleden pas vroeg Stad op zijn website aan de bewoners om in voorkomend geval telkens opnieuw aan het meldpunt kenbaar te maken dat men de maandelijkse Stadskrant niet heeft ontvangen.

“Gemelde klachten worden binnen de 24 uur opgelost“, stelt communicatieambtenaar Tom Delmotte in “Het Laatste Nieuws” van vorige zaterdag. Dat is dus niet waar. Punt. Waarom zegt Tom dat toch, als communicatieambtenaar?
Senior-writer van Kortrijkwatcher bijvoorbeeld krijgt al twee maanden geen Stadskrant in de bus en heeft dit telkens netjes gemeld. (Geen alleenstaand geval.) Er gebeurt niets. De firma P&T doet dus niet aan ‘na-bussen’ hoewel dit naar het schijnt contractueel verplicht is.

Hoewel het contract met P&T slaat op de periode 2011 tot en met 2013 heeft het schepencollege onlangs een nieuwe offerte uitgeschreven. Raming 80.000 euro. Promotion and Trading is niet meer uitgenodigd. ( Hoe zal de firma reageren? Stad heeft al een poging ondernomen om het contract met P&T stop te zetten, maar de procedure hierbij dreigt maanden aan te slepen.)

Weet u wie er nu weliswaar ook mag deelnemen aan de offerte? De NV Delabie uit Moeskroen. Dat is nu net de firma die voor drie achtereenvolgende jaren de Stadskrant mag drukken. De oorspronkelijke raming bedroeg 100.000 euro voor 38.500 exemplaren en een overdruk per duizend exemplaren. De oplage bedraagt nu 39.500 exemplaren. Daarvan zijn er 38.554 bus-aan-bus bedeeld.