Waarom Barkane, Candisky en het Thee-Huiss gesloten zijn (2)

Bij de politionele actie in de lokalen van de vzw Barkane (Sint-Jansstraat) controleerde men 25 personen.
Vier illegalen aangetroffen. Eén persoon was geseind. Niet minder dan 21 personen waren gekend in politionele gegevensbestanden voor allerhande feiten (drugs, maar ook wapenbezit, diefstal, fraude, slagen). In de toiletten kon hasj gevonden. 7.105 euro in beslag genomen.
Tijdens de hoorzitting liet het bestuur middels een raadsman weten dat “men niet op de hoogte was van enig drugsgebruik binnen de inrichting”. (In de wagen van de uitbater had men in december 2010 al hasj gevonden.)

In Candisky (Groeningelaan) controleerde men slechts 8 personen.
Zes daarvan waren alweer voor allerhande feiten gekend bij de politie. De uitbater (die vrij is onder voorwaarden) staat bekend als “drugs-organisator”. Op de hoorzitting verklaarde hij dat hij “vroeger wel eens dingen had uitgestoken, maar nu niet meer”.

In het “Thee-Huiss” (Salon de Thé) controleerde men 50 personen. Eén daarvan was geseind, 7 waren illegaal, 1 droeg een valse naam, en 20 gekend. 10 PV’s opgemaakt, o.a. voor mensenhandel. Op de eerste verdieping vond men een aantal matrassen. Op de hoorzitting verklaarde de voorzitter van de VZW dat hij hier al twaalf jaar verblijft en nog nooit problemen heeft gekend. “De slechte mensen komen van een ander café.” (Hijzelf baatte vroeger de Barkane uit en was bestuurslid van Candisky.)

P.S.
Op te merken valt dat de drie geviseerde lokalen in feite grotendeels door hetzelfde cliënteel is bezocht.