Quote van de dag/ een “trien” en een “domoor”

(Met update, op vraag van de heer Ostyn.)

Zie vooral stuk van Koen Meulenaere in “Knack” van woensdag 24 augustus, pag. 105.
Daar heeft hij het over de perikelen bij de Gezinsbond, naar aanleiding van het feit dat voorzitter Roger Pauly zou willen dat hij wordt opgevolgd door Frans Schotte. Het Kortrijkse gewestbestuur schuift Annemie Drieskens als kandidaat naar voren.

We lezen:
“Is daar toch een trien opgestaan zeker, en het zal niemand verbazen: een uit Kortrijk, die vindt dat zij dat moet worden, voorzitter. Wacht, de krant er even bij nemen, want wij zijn haar naam al vergeten: Annemie Drieskens. De echtgenote van de Kortrijkse schepen en provincieraadsvoorzitter Jean de Bethune.”

(…)
“Het leven in West-Vlaanderen zou heel wat makkelijker zijn mochten ze in Kortrijk eens leren hun mond houden, maar het tegendeel is elke dag steeds meer het geval.”
(…)
“Haha, welke domoor kan zoiets bedenken?” Pol Ostyn! Ondervoorzitter gewestbestuur Kortrijk.”

Wat had Ostyn dan wel gezegd?
Dat men aan de top van de vrijwilligers in de Gezinsbond dan toch wel een vrijwilliger met jarenlange ervaring verwacht. Iemand van buiten de organisatie parachuteren is een kaakslag.