Werkt die gemeentelijke vzw FIK nog wel?

Volgende maandag 6 juni komen een serie jaarverslagen en resultaatrekeningen 2010 van onze stedelijke vzw’s (genre Sportplus, de Warande, de Musea, enz.) ter sprake in de gemeenteraad. (Nou ja, ter sprake? Men zegt er bijna geen woord over! Raadsleden lezen die verslagen niet.)
Het jaarverslag van de vzw “Feest In Kortrijk” is daar ook weer bij. Normaliter vermeldt zo’n verslag ook hoeveel maal en wanneer de Raad van Bestuur is bijeengekomen. Zo niet ons FIK. Men maakt uitsluitend melding van een vergadering op 19 april van dit jaar, de dag waarop de jaarrekening en het verslag van vorig jaar is goedgekeurd. Vijf aanwezigen, waaronder de voorzitter en twee ambtenaren. Een Raad van Bestuur en een Algemene Vergadering! Burgemeester Stefaan De Clerck en afgevaardigden vanuit de gemeenteraad lieten zich verontschuldigen.

Omdat de stadstoelage indertijd is gereduceerd tot 250.000 euro heeft de FIK zijn werking beperkt tot slechts drie evenementen: de Sinksenfeesten, iets rondom 11 juli en iets ter gelegenheid van Kerstmis (“Eiland van Licht”). Dat beweert de FIK althans, maar het is net omgekeerd. Juist omdat de vzw nog slechts voor drie feesten zou instaan is de subsidie vanwege Stad verlaagd. Overigens is dit een een verkeerde voorstelling van zaken. In 2009 kreeg de vzw 250.000 euro plus een bijkomende toelage van 31.500 euro. In 2010 ging het om 230.000 euro, maar daar kwam weer 13.000 euro bij. En het is zo dat FIK voor het evenement van 11 juli gewoon niets heeft uitgevoerd. Enkel heeft gezorgd voor de financiële afwikkeling van de contracten.

Dit jaar zal FIK nog minder bedenken of uitvoeren. Twee evenementen staat er nu op het programma: 1) de Sinksenfeesten, die nog altijd moeten uitgroeien tot een waar stadsfestival en 2) “Eindejaar in Kortrijk”, voorheen “Eiland van Licht” genoemd.
Maar nu moet u dit weten.
Ook voor de eindejaarsevenementen heeft het bestuur van de gemeentelijke vzw alle werk uit handen gegeven. Men heeft namelijk niet minder dan acht gespecialiseerde bureau’s aangeschreven om gedurende de laatste twee weken van december een aantal activiteiten te bedenken in de binnenstad. De nadruk moet liggen op drie pleinen: de Grote Markt, het Schouwburgplein, de Veemarkt.

Voor die activiteiten moet het winnende project het stellen met een budget van 60.000 euro, met als hoogste limiet 67.000 euro. (Weet u waarom? Indien men bij de offerte was hoger gegaan moest het zaakje voor de gemeenteraad komen.)
De motivering van dit budget is niet te verstaan. Men poneert dat “Eiland van Licht” traditioneel heeft af te rekenen met 100.000 euro vaste kosten (verlichting, communicatie, activiteiten in de deelgemeenten), en dat er dus een marge bestaat van 60.000 euro. Nou, dat begrijpt de boekhouder van kortrijkwatcher dus niet. De resultatenrekening van 2010 vermeldt voor “Eiland van Licht” een uitgave van 45.845 euro. Voor 2009: 49.000.

De rekening 2010 ziet er goed uit. 285.253 euro ontvangsten en 276.559 euro uitgaven. Boni: 8.693 euro.
Volgens het verslag is er een over te dragen winst van 23.058 euro. Volgens de balans: 15.876 euro.

De FIK doet niks zegt u?
En dat overvol programma van de Sinksenfeesten dan?
Ja zeg. Dat is allemaal het werk van onze stadsambtenaren van de dienst evenementen, toerisme, cultuur.
De FIK heeft zo’n 11 à 12 personeelsleden ter beschikking en er is daarenboven nog een werkgroep per evenement. Vraag het maar eens aan Marnix Theys.
En die boekhouding wordt toch verzorgd door de dienst Financiën? Door Maureen Claus? Klopt dat?

Kan de FIK-voorzitter (raadslid Koen Byttebier) niet even zijn vzw opdoeken?
Benieuwd naar zijn toelichting bij het jaarverslag, maandagavond in de gemeenteraad.

Oups

Wat is er nu weer aan de gang?.

Oups! On dirait que cette page est manquante.
This site has been suspended.

Het moet ergens al donderdag zijn gebeurd, op Tinternet.
Indien maandag niet in de papieren perse is het niet ernstig.

Felix De Clerck over criminaliteitsbestrijding in Kortrijk en elders

Ene Matti Vandemaele (rijzende ster-groene jongen uit Heule op zijn weblog met naam +wordpress.com, bijna 200 foto’s) heeft het met enige regelmaat over de Kortrijkse politiek. Had het onlangs over wat naar zijn inzichten het stadsbestuur en politie kunnen doen ter bestrijding van de (kleine) criminaliteit. Van hangjongeren en andere.

Dat is Felix De Clerck (zoon van) niet ontgaan. Dat gaat dan zo, met of onder jongeren. Over CRAPUUL.
Gisteren reageerde Felix fluks via facebook op het stuk van Matti. Hierna de volledige weergave van de repliek, letterlijk.

“Ik denk dat je met uitspraken als: betonboeren, rechts populistische repressie, etc minder zal bereiken dan opbouwende kritiek. Ik ben geen kenner van (lokale) politiek omtrent veiligheid, maar ik weet wel dat het altijd een ENEN verhaal zal zijn. Er wordt al veel bemiddeld door de stad, men heeft begeleidingsprojecten voor het “ergste” jonge crapuul. Langs de andere kant zijn camera’s een goed afschrikmiddel, vraag maar aan de talloze winkeliers die deze inzetten.
Ik ben blij dat je ingaat tegen een ongebreideld streven naar de illusie van 100% veiligheid door “harde” aanpak, maar vind het jammer dat je dit doet in een stijl die eigenlijk niet beter is dan vele rechtse populistische praat.”

P.S. (1)
Kortrijkwatcher kan zich niet van de indruk ontdoen dat Felix dat stuk van Matti maar half of bijna niet, of helemaal niet heeft gelezen. En dat Felix nog veel moet leren. En jongeren onder mekaar. Moet kunnen. We gaan vooruit.
P.S. (2)
Felix. Hoor eens. Vraag eens aan (uw) vader waarom de criminaliteitsbeeldanalyse van PZVLAS over vorig jaar nog niet is gepubliceerd. Zondag, aan de familietafel.
Veel leute.
Groeten aan het crapuul.