Wat kost KV Kortrijk aan ons allen?

Gazetten schrijven daar niet graag over. Supporters weten nergens van. Kortrijkwatcher heeft het al een keer verteld, maar nu zijn nog meer recente cijfers beschikbaar.

De investeringen en het eigenaarsonderhoud kostten aan Stad (dat zijn wij) in de periode 2005 tot en met het jaar 2010 goed geteld 3.939.514 euro. Daarvan ging 2.446.777 euro naar het Guldensporenstadion en 1.492.736 euro naar KVK-jeugd (Stade). Grote investeringen gingen naar de renovatie van een tribune (1.600.000 euro), de veldverwarming (2.446.777 euro) en de kunstgrasvelden op de site Stade (1.289.730 euro). Die buit is dus binnen bij de cvba Kortrijk Voetbalt. Veel hoge investeringskosten zijn nu toch niet meer te verwachten?

Vanaf 1 september geldt een nieuwe overeenkomst tussen Stad en “Kortrijk Voetbalt”. Met een nieuwe werkingstoelage voor onderhoud, een investeringstoelage en nog zo een en ander als financiële compensaties.
Heeft Stad (schepen Stefaan Bral) een goede deal gemaakt?
Om daar ietwat te kunnen op antwoorden geven we hierna een overzicht van wat Stad aan KVK heeft betaald in 2010.

De energiekosten aan het Guldensporenstadion zijn fel gestegen. (In 2004 ging het nog om 34.000 euro.)
– Elektriciteit kostte 54.000 euro. Het Stadsaandeel hiervoor is (in de oude overeenkomst) geplafonneerd op 25.000 euro.
– Gas kostte 35.000 euro. Wij betaalden daarvoor 90 procent: 31.500 euro.
– Water: 20.000 euro. Ons aandeel: 18.000 euro.

Energiekosten door KVK-jeugd (Stade) aangerekend:
– Elektriciteit 17.280 euro. Geen bijdrage van Stad. (Plafond is bereikt.)
– Gas: 6.000 euro. Ons aandeel is 90 procent: 4.500 euro.
– Water: 4.800 euro. Ons aandeel: 4.340 euro.

Nu het zogenaamde eigenaarsonderhoud.
Dat gaat over groenonderhoud, schoonmaakprestaties, onderhoud machinepark, een gebruiksvergoeding, herinzaai, herstellingen, diversen. Grootste uitgaven hier zijn het groenonderhoud (24.120 euro) en de herinzaai (30.000 euro).

Alles samengerekend schonken wij allen vorig jaar aan de cvba Kortrijk Voetbalt 217.950 euro, op een totaal aan uitgaven (werkelijke kost) van 270.740 euro.

De nieuwe overeenkomst
Die voorziet een jaarlijkse “werkingstoelage” voor onderhoud en energie van 212.500 euro. De cvba moet daarmee nu volledig rondkomen voor zijn gewone uitgaven. Stad doet niet meer zelf aan onderhoud. Daarnaast krijgt KVK nog een jaarlijkse investeringstoelage van 150.000 euro, maar met een plafond van 450.000 euro. Voor investeringen die door de voetbalreglementering zijn opgelegd kan over het stadsaandeel worden onderhandeld vanaf een bedrag van 100.000 euro.

Keitof

Zo.
Er zijn evenwel een paar zaken (compensaties) die we niet mogen vergeten.
KVK-Jeugd (bestaat niet meer, nu omgedoopt met de potsierlijke naam: Keitoffe Voetbalkansen) kreeg nog voor vijf kwartalen wat onderhoudsgeld toegeschoven: totaal 25.000 euro. En er is de overname van een lening ter financiering van een keuken (kantine) van 35.000 euro. En er is ergens sprake van een “aankoop van roerend goed” ter waarde van 50.765 euro.