Nog meer keramiek in het Broelmuseum

Het Kortrijkse Broelmuseum bezit een pracht van een collectie aan keramiek, helaas weinig te bezichtigen en weinig bekend.
Andreas Van Kerckhove, een privé-verzamelaars uit Lokeren, wist deze schatten wel te waarderen en heeft nu (kort voor zijn onverwacht overlijden!) 75 topstukken van binnen- en buitenlandse kunstenaars geschonken aan ons museum. En daarenboven nog 115 stukken voor 30 jaar in bruikleen gegeven.

Een deel van de schenking zal pas in het voorjaar 2012 te zien zijn.
Van 15 maart tot 29 april 2012 organiseren “De Vrienden van het Museum” namelijk een tentoonstelling van 25 jaar eigentijdse Italiaanse keramiek. Een herneming van het evenement “Peccati di Originalità“, eerder te zien in het Internationale Museum van Keramiek in Faenza. Goede gelegenheid tot confrontatie met de werken uit het Fonds Van Kerckhove.