Ex-museum 1302 op zoek naar nieuwe identiteit

Per 1 januari 2012 houdt het Kortrijkse museum 1302 als dusdanig formeel op met bestaan. De vzw Toerisme (van schepen Jean de Béthune) zal dan instaan voor het zakelijk-organisatorisch beheer, de exploitatie en de marketing.
Wel blijft het streekbezoekerscentrum de uitgelezen locatie voor permanente (in het ex-museum) en tijdelijke tentoonstellingen (in het dormitorium). Overigens is voor de komende jaren al enige inhoudelijke invulling in de maak: “Woelige Stad”, “Leve de Leie”, WO I.
De huidige permanente tentoonstelling rond de Slag der Gulden Sporen zal vanaf 2016 vernieuwd worden waarbij het accent meer komt te liggen op “beleving”. Evenementen rondom erfgoed en geschiedenis met een toeristische relevantie.

Dit alles stond sinds lang in de sterren geschreven.
Het vertrek van conservator Véronique Lambert in oktober 2009 was al een veeg teken. (Zij is nu kabinetchef bij waarnemend burgemeester Lieven Lybeer.) En het museum kreeg van minister Bert Anciaux indertijd al geen erkenning als “regionaal museum”. Terwijl men intussen van hogerhand al meerdere malen discreet liet weten dat men “Kortrijk 1302” nooit die status zou gunnen. Drie erkende musea in een stad als Kortrijk vond men teveel van het goede.
Maar wie is die MEN?