Over vreemdelingen en personen van vreemde afkomst (2)

In een vorige bijdrage alhier vroegen we ons af hoe een stadsambtenaar de “personen van vreemde afkomst” in Kortrijk heeft geteld. In de papieren perse hield men het bij 12 procent (ca. 9.000) van het aantal inwoners ter stede.
Desgevraagd wist de schepen van bevolking evenmin op welke wijze men tot dat percentage kon komen. En tussendoor vroeg schepen Alain Cnudde zich meteen af hoeveel “vreemdelingen” inmiddels de Belgische nationaliteit konden verkrijgen.
Kortrijkwatcher weet het, althans…tot in het jaar 2007 ! Gevonden op Tinternet, bij de website van ADSEI, dat is de Algemene Directie voor Statistiek en Economische Informatie, rubriek “(locale) statistieken”.

De cijfers van het aantal vreemdelingen die Belg zijn geworden gaan zelfs terug tot 1989. Toen ging het om 32 Kortrijkzanen. In 1997 voor het eerst méér dan honderd (103). In 2000: 204. In 2007 (laatste gegeven): 273 personen. Voor de gehele beschouwde periode (19 jaar) gaat het om 2.550 mensen in het totaal.

We vonden op Tinternet voor eind van het jaar 2007 zelfs gegevens over de nationaliteit van de in Kortrijk wonende niet-Belgen. Een overzicht.

Per 1 januari 2008 telde Kortrijk 73.941 inwoners waarvan 3.441 niet-Belgen.
Van die “vreemdelingen kwamen er 1.429 uit Europese lidstaten. 369 uit niet-lidstaten van de EU. 959 uit Afrikaanse landen. 90 uit Noord- en Zuid-Amerika. 587 uit Azië. Eén iemand uit Oceanië (Nieuw-Zeeland). En 6 personen waren vaderloos of “onbepaald”.

Hier nog wat cijfers waar velen misschien belangstellend naar uitkijken.
Het grootste aantal vreemdelingen in dat jaar waren Fransen: 660. Gevolgd door Marokkanen: 525. Dan komen de Nederlanders met 258. En dan de Russen: 173. Algerije: 94. Turkije: slechts 68.
Het zou natuurlijk interessanter wezen als ADSEI (of onze dienst bevolking) intussen wat meer actuele gegevens zou kunnen publiceren.
Eind 2007 of begin 2008 telde men hier bijvoorbeeld 64 Polen. 46 Roemenen. 18 Albanezen. 62 Congolezen. 23 Tunesiërs. 87 Armeniërs. 22 Amerikanen. 49 Indiërs. 43 Iranezen. 57 Engelsen. 52 Duitsers. 55 Spanjaarden. Slechts 1 Mongool.

Tenslotte nog dit.
In 2000 waren hier 3,0 procent vreemdelingen geregistreerd in het bevolkings- en vreemdelingenregister. In 2006: 4,40 procent. In 2008: 5,11 procent. 2009: 5,71 procent.
In 2010: 5,75 procent (4.310 niet-Belgen). Met wachtregister erbij: 6,2 procent.

Over vreemdelingen en personen van vreemde afkomst (1)

Lezers van “Het Nieuwsblad” schrokken zich eergisteren een hoedje. En gisteren ongetwijfeld ook de lezers van “Het Laatste Nieuws”. In beide kranten stond letterlijk hetzelfde alarmerende bericht te lezen. Namelijk dat momenteel 12 procent van de inwoners in onze stad “van vreemde afkomst” is. Dus zowat 9.000 “vreemdelingen” op een totaal van ruim 75.000, berekende HLN.

Beide kranten gebruiken met het grootste gemak tegelijk de term “vreemdelingen” en de uitdrukking “mensen van vreemde afkomst”.
En natuurlijk zullen de lezers van HLN één zaak hebben onthouden: dat er hier in Kortrijk zowat 9.000 Marokkanen en zwarten en Oost-Europeanen de stad onveilig maken. En “van alle West-Vlaamse steden is dit het hoogste percentage.” Staat ook in beide kranten.

De kuisvrouw – al een keer aan een overval ontsnapt – van onze KW-redactielokalen schrok zich een hoedje. 12 procent! 9.000 !!
Om haar gerust te stellen heeft Kortrijkwatcher dan maar contact opgenomen met Alain Cnudde, de schepen van bevolking. Dat was des te meer nodig omdat de reporter van “Het Nieuwsblad” beweert dat hij zijn cijfers heeft opgehaald bij een stadsambtenaar.
De schepen beantwoordde onze mail binnen de kortste keren, waarvoor dank en hulde.

Ook schepen Alain Cnudde weet niet hoe men aan die 12 procent komt en nog minder op welke manier men een vergelijking kon maken met andere steden in de provincie. Want, zo zegt de schepen nog: “vooral het aantal nieuwe Belgen is mij een raadsel.” (Zie voetnoot!)
We hebben geen exacte cijfers over het aantal personen die een nationaliteitsverklaring hebben afgelegd of tot Belg zijn genaturaliseerd. Wel is er in dat verband “enkele jaren geleden” een keer een cijfer opgedoken van plusminus 4.500 personen. Enkele jaren geleden… Om hoeveel procent ging het dan? Hoeveel ervan zijn intussen al dood?

Schepen Cnudde vraagt zich met ons af wat dat zijn: “personen van vreemde afkomst”.
De omschrijving kan heel ver gaan. Vandaar: “het is bijna onmogelijk om via de gegevens waarover we beschikken het aantal te berekenen.” Gaat het om personen wiens vader, moeder, grootvader, grootmoeder bijvoorbeeld van niet-Belgische afkomst is of was? (Jaja, schepen! Zo iemand als Carbonez is de vrucht van een Spaanse soldaat onder Alva! En Jonniaux stamt af van een soldaat van Napoleon.)

Bon.
De schepen was niet te beroerd om ons nog wat demografisch cijfermateriaal aan te reiken.
Eind 2010 telde Kortrijk 74.840 inwoners waarvan 4310 niet-Belgen. Dat is 5,7 procent “vreemdelingen”. Als we er nog de 374 ingeschrevenen van het wachtregister bijtellen komen we aan 6,26 procent niet-Belgen.

Onze stagiair-beroepsjournalist (SBJ) heeft weer zijn best gedaan. Heeft de laatst beschikbare gegevens over vreemdelingen in Kortrijk opgezocht. Meer daarover in een volgende bijdrage van deze krant.

P.S.
Beste schepen, onze (SBJ) vond daarnet zelfs het aantal vreemdelingen dat hier Belg kon worden, vanaf 1989 tot 2007.