Een dronkemansagreement tussen Stad en KVK (1)

Op 23 maart heeft KV Kortrijk zijn “Jeugdbeleidspplan” (sic) voorgesteld aan Stad. Luc Demeyere, de voorzitter van het directiecomité van de voetbalclub, zei volgens “Het Nieuwsblad” op een persconferentie dat “we goed werden ontvangen”.
Pers zegt weer niet alles.
Op voormelde persconferentie van 14 april vertelde sportschepen Stefaan Bral nog dat het ging om een “historische avond, waar we goed hebben gegeten en veel wijn hebben gedronken”. “Wat gegeten?” vroeg de pers. “Dat weten we niet meer. We weten alleen dat we veel gedronken hebben.” Staat niet in de pers.

Ja, er is op die bewuste 23 maart volgens het schepencollege een “verkennend gesprek” geweest. Van stadswege bestond de delegatie uit zeven leden (schepenen, ambtenaren, kabinetsmedewerkers). KVK stuurde vijf man, waaronder ook Jean-Marc Degryse ,de grote baas achter de schermen, – want met het meeste geld.

Nog in de maand februari schold schepen Bral heel het KVK-bestuur uit voor al wat mooi en lelijk is, maar sinds die historische avond zijn schepen Bral en Luc Demeyere weer de beste maatjes. Men laat het nu uitschijnen alsof Stad volkomen instemt met dat Jeugdbeleidsplan, maar het schepencollege van 30 maart had daar wel zo zijn bedenkingen bij. “Het plan moet nog verfijnd worden, zeker wat het budget betreft.” Hoe kan de cvba Kortrijk Voetbalt aan 600.000 euro geraken?
Het eeuwige pijnpunt blijft. Wie zal de jeugdvoetbalsite Stade (met o.a. die heel winstgevende kantine) beheren en exploiteren? Binnen het stadsbestuur (Bral incluis) heeft men altijd gepleit voor een “extern beheer”. De cvba Kortrijk Voetbalt blijft daarbij wel “de bevoorrechte gebruiker”. En er moet nog van alles “prioritair worden geregeld”: de criteria voor onderhoud, het huishoudelijk reglement, het programma, het businessplan. “Dat moet allemaal nog uitgewerkt worden,” want op die dronkemansavond is men daar niet aan toe gekomen.

Een en ander is dus zeker nog lang niet uitgewerkt.
Men leze een slotparagraaf uit het Jeugdbeleidsplan (28 bladzijden).
“Er is nood aan financiële middelen om de gestelde doeleinden te kunnen bereiken (…) Als we moeten blijven werken zoals het afgelopen seizoen is de jeugdwerking financieel enorm verlieslatend en is de jeugdopleiding van KV Kortrijk ten dode opgeschreven.”
KVK wil dus een instroom van financiële middelen genereren door de uitbating van een kantine, sponsoring en organisatie van evenementen. En nu komt het: “Dit kan enkel optimaal verlopen wanneer KVK het exclusief gebruiksrecht krijgt over de jeugdsite. De meerwaarde van een extern beheer en uitbating ontgaat ons dan ook volledig”.
Ja, zo staat het letterlijk te lezen in het Jeugdbeleidsplan.

Met andere woorden: de uitwerking van een nieuwe gebruiksovereenkomst tussen Stad en de CVBA (en de vzw Jeugd?) over het Guldensporenstadion ( incluis andere velden) heeft nog voeten in de aarde nodig. De oude dateert van 2004 en is door de gemeenteraad opgezegd in september 2010. Ten laatste eind augustus moet er een nieuwe overeenkomst zijn gemaakt. Het schepencollege hoopt daarmee klaar te komen voor de gemeenteraad van mei of juni. Schepen Bral mikt op juli.

(Wordt vervolgd.)