Over vreemdelingen en personen van vreemde afkomst (2)

In een vorige bijdrage alhier vroegen we ons af hoe een stadsambtenaar de “personen van vreemde afkomst” in Kortrijk heeft geteld. In de papieren perse hield men het bij 12 procent (ca. 9.000) van het aantal inwoners ter stede.
Desgevraagd wist de schepen van bevolking evenmin op welke wijze men tot dat percentage kon komen. En tussendoor vroeg schepen Alain Cnudde zich meteen af hoeveel “vreemdelingen” inmiddels de Belgische nationaliteit konden verkrijgen.
Kortrijkwatcher weet het, althans…tot in het jaar 2007 ! Gevonden op Tinternet, bij de website van ADSEI, dat is de Algemene Directie voor Statistiek en Economische Informatie, rubriek “(locale) statistieken”.

De cijfers van het aantal vreemdelingen die Belg zijn geworden gaan zelfs terug tot 1989. Toen ging het om 32 Kortrijkzanen. In 1997 voor het eerst méér dan honderd (103). In 2000: 204. In 2007 (laatste gegeven): 273 personen. Voor de gehele beschouwde periode (19 jaar) gaat het om 2.550 mensen in het totaal.

We vonden op Tinternet voor eind van het jaar 2007 zelfs gegevens over de nationaliteit van de in Kortrijk wonende niet-Belgen. Een overzicht.

Per 1 januari 2008 telde Kortrijk 73.941 inwoners waarvan 3.441 niet-Belgen.
Van die “vreemdelingen kwamen er 1.429 uit Europese lidstaten. 369 uit niet-lidstaten van de EU. 959 uit Afrikaanse landen. 90 uit Noord- en Zuid-Amerika. 587 uit Azië. Eén iemand uit Oceanië (Nieuw-Zeeland). En 6 personen waren vaderloos of “onbepaald”.

Hier nog wat cijfers waar velen misschien belangstellend naar uitkijken.
Het grootste aantal vreemdelingen in dat jaar waren Fransen: 660. Gevolgd door Marokkanen: 525. Dan komen de Nederlanders met 258. En dan de Russen: 173. Algerije: 94. Turkije: slechts 68.
Het zou natuurlijk interessanter wezen als ADSEI (of onze dienst bevolking) intussen wat meer actuele gegevens zou kunnen publiceren.
Eind 2007 of begin 2008 telde men hier bijvoorbeeld 64 Polen. 46 Roemenen. 18 Albanezen. 62 Congolezen. 23 Tunesiërs. 87 Armeniërs. 22 Amerikanen. 49 Indiërs. 43 Iranezen. 57 Engelsen. 52 Duitsers. 55 Spanjaarden. Slechts 1 Mongool.

Tenslotte nog dit.
In 2000 waren hier 3,0 procent vreemdelingen geregistreerd in het bevolkings- en vreemdelingenregister. In 2006: 4,40 procent. In 2008: 5,11 procent. 2009: 5,71 procent.
In 2010: 5,75 procent (4.310 niet-Belgen). Met wachtregister erbij: 6,2 procent.