Hopeloze strijd tegen cameratoezicht in onze politiezone VLAS

Op 26 januari om 20 uur komen de raadsleden van de gemeenten Kortrijk- Kuurne- Lendelede bijeen in de gotische zaal van het stadhuis om zich te laten hersenspoelen door de korpschef. (Vanuit Lendelede komt men met een busje om camerabeelden en alcoholcontrole te ontlopen.)
Korpschef zal daar een studie presenteren over het voornemen om in de drie gemeenten van de PZ VLAS over te gaan naar een uitgebreid cameratoezicht met vaste en/of mobiele camera’s op het openbaar domein. Straten, parken, pleinen, steegjes, enz. Dat wil zeggen: op plaatsen waar iedereen kan komen en gaan en staan. Waar we dingen doen of zeggen die niemand mag zien of horen. OOK NIET ALS WE GEEN KWAAD IN HET SCHILD VOEREN. Waar géén 1 iemand het recht heeft om te weten dat we daar GEWOON ZIJN.
Een ware schande voor onze (Kortrijkse) samenleving is dat, het voornemen om publieke camera’s te installeren. En die mobiele. Waarom? Wil men onze gangen in de gaten houden? Onze achterdeuren? Voor- en achtertuintjes?

Die studie heeft nog geen raadslid kunnen inkijken. (Vorige vrijdag kwam er in het politiecollege een “nota” over de materie ter sprake maar die wordt niet vrijgegeven.) Benieuwd of de studie ook zal uitwijzen hoe effectief de bestaande camera’s op het Schouwburgplein en de tunnel van de Doorniksestraat tot op heden zijn geweest. Effectiviteit: NUL. Wel is intussen de publieke opinie al bewerkt met een succesverhaal over de werking van de camera’s in het station van Kortrijk. De pers neemt die berichten – die ook door VLD-minister en raadslid Vincent Van Quickenborne duchtig worden verspreid – klakkeloos over. Men schept een draagvlak. Een maatschappelijke discussie wordt geenszins aangewakkerd. Het is trouwens te laat hiervoor. Pers stelt gewoon de verkeerde vragen aan potentiële voorstanders.

We kennen niet één persjongen of meisje dat al een keer een literatuurstudie heeft gepleegd over de steeds helser wordende systemen van cameratoezicht op publiek domein. Als zij straks de “studie” van de korpschef in handen krijgen zullen zij dientengevolge niet in staat zijn om daar ook maar één kritische vraag bij aan te tekenen. Tinternet (vooral Nederlandse en Engelse websites) bulkt van interessante commentaren en gegevens over de materie. Tot op heden ontmoetten we ook nog geen enkel raadslid dat zich ook maar één seconde heeft verdiept in de kwestie. Op die vergadering van 26 januari is de kans daarom erg groot dat het geeneens tot een ernstige discussie komt met een afwegingskader van enig niveau. We verwachten hoogstens enkele losse informatieve vragen waaruit dan een algeheel tekort aan dossierkennis blijkt. Tot een “omslagpunt” zal het niet komen: de fundamentele vraag of we al dan niet zullen overgaan tot cameratoezicht. Of er andere alternatieven zijn om datgene te bereiken wat men wil bereiken. Met al dat geld: hoeveel blauw op straat mogelijk? Ja, de Kuurnse VLD-burgemeester Carl Vereecke zou een tegenstander zijn, maar men kan nu wel even uitkijken of hij niet zal gaan bezwijken onder druk van minister Quickie. Q is zijn werkgever op het kabinet!
Titelvoerend burgemeester Stefaan De Clerck vertoonde indertijd met de installatie van de mast op het Schouwburgplein ook al weinig enthousiasme. Nu moet hij uit zijn kot komen. De minister van Justitie.

Ja, de strijd tegen publiek cameratoezicht is hopeloos. Eenzaam.
Tot – laat ons zeggen – tien jaar geleden kon het fenomeen van cameratoezicht nog enigszins ter discussie gesteld. Er is een omslag in het denken geschied, naar een stille, vrijwel algehele en NIET BEREDENEERDE acceptatie. Ja…dat denken is er niet bij. (Publiek cameratoezicht verwart men steevast met privé-camerabewaking of alarmsystemen.)

Raadsleden willen DAADKRACHT vertonen en wensen nu tegemoet te komen aan de roep van de bevolking om meer veiligheid. De burger die overigens geen snars afweet van de problematiek. De burger die in onnozele straatinterviews en polls van onze pers met totaal onwezenlijke vraagstellingen enkel maar kan uitpakken met de dooddoenerwie geen kwaad doet moet die camera’s niet vrezen”. Zal de Progressieve Fractie (SP.a en Groen) het aandurven om het in te voeren camerasysteem in Kortrijk negatief te adviseren? Tegen de meerderheid van de kiezer in? De vox populi, die geen bewindslieden nog durft trotseren.

Ach, hier op kortrijkwatcher is al vaak gefulmineerd tegen dat cameratoezicht op, – nogmaals: op plaatsen waar iedereen kan gaan en komen. Het is moeilijk om niet in herhaling te vallen.
Mogen we een keer hierop wijzen? Politieambtenaren en politiekers laten zich vangen aan het commercieel talent van de veiligheidsindustrie. Aan leveranciers die uitsluitend (misleidende) succesverhalen in de wereld sturen. Geen rapporten bezorgen over ongunstige en tegenstrijdige internationale evaluaties, onnauwkeurig zijn met betrekking tot de (gigantische) directe en indirecte kosten van cameratoezicht, en natuurlijk geenszins alternatieven voorstellen. Niet zeggen in welke gemeenten men heeft geweigerd om camera’s te gebruiken. (Ja, in Vlaanderen 33 besturen!)

Integendeel. Leveranciers pakken steeds meer uit met “intelligente systemen”. Nieuwe speeltjes die leiden tot een ongeciviliseerde, onfatsoenlijke samenleving. Nummerplaatherkenning! Gezichtsherkenning! Geluidsdetectie! Bewegingsherkenning! Driedimensionele beelden! Warmtegevoelige camera’s! (In Twente heeft men daarmee onlangs dwarsdoor een feesttent gekeken.)

Een stad als Mechelen is waarlijk een intriest pad aan het bewandelen. De VLD-burgemeester Bart Somers wil nu ook akoestische camera’s met persoonsherkenning. Nog meer, met zgn. trajectopvolging, niet zozeer om snelheidsduivels op te sporen, maar ook om aan bepaalde mensen de toegang tot zijn stad te verbieden. Ongehoord. Waar gaan we naartoe? Terug naar de middeleeuwse poortbewakers.

(Wordt vervolgd hoor.)
We horen dat Quickie geen snuffelcamera’s wil die drugsgeuren detecteren.
Waarnemend loco-burgemeester Lybeer en in de vorige eeuw jeugdige belhamel en lid van een vechtersbende heeft toch een keer voorgesteld om een publiek debat te voeren over de kwestie? Een volksvergadering?