Delhaize in “K-in-Kortrijk” geniet ook van een premie

Onlangs heeft het schepencollege wat premies (drie) uitgedeeld aan mensen die de lokale economie bevorderen. De nieuwe Delhaize in het winkelcentrum K kreeg tot eenieders verbazing ook een (start)toelage van 4.000 euro, als deelname in de inrichtingskosten en de kosten voor professioneel advies. We verzinnen hier ditmaal geen grap. Een en ander kwam in toepassing van het weinig bekende reglement ter stimulering van de economische activiteit in de stad. Te lang om helemaal uit te leggen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ondernemers en beoefenaars van vrije “dienstverlenende” beroepen een premie krijgen. Men mikt eigenlijk op starters en huurders van een leegstaand pand. Die premies kunnen slaan op registratierechten, verfraaiïngswerken, inrichting, vervolmakingscursussen, innovaties, toegankelijkheid. Er is zelfs een waarborgsom mogelijk. We vragen ons af waarom niet meer winkeliers – van K dan – een aanvraag doen.

Het reglement – dat al bestaat sinds september 2003 – kent steeds minder succes. In de beginjaren ging het nog goed. In de periode 2004 tot en met 2006 liepen 149 aanvragen tot steun binnen en raakten er 44 dossiers goedgekeurd. Topjaar was 2005 met 8 starterspremies (voor 17.355 euro) en 13 voor winkeliers die zich vestigden in een structureel leegstaand pand (48.050 euro).
Het wordt tijd dat men nu de efficiëntie van die premies een keer gaat onderzoeken. (In de deelgemeenten praktisch geen kandidaten.) Er is beloofd dat men dit jaarlijks zou doen, maar zo’n evaluatie hebben de raadsleden nog nooit van hun leven gezien. In 2008 kon men slechts 10.000 euro in de rekening vastleggen. Alhoewel er toen drie dossiers zijn aanvaard, ter waarde van 14.000 euro. In 2009 begrootte men een krediet van niet minder dan 105.965 euro en kreeg Stad met moeite 26.624 euro uitgekeerd. In 2010 verlaagde het geraamde bedrag van 72.965 euro naar 52.965 euro. Voor het komende jaar opnieuw 52.965 euro voorzien.

Ingediende dossiers krijgen een beoordeling door een adviescommissie van niet nader genoemde bedrijfsdeskundigen en van iemand van Syntra West. De inhoud van de adviezen krijg je niet te zien. Een goed gesprek met schepen Jean de Bethune zal wel volstaan zeker?
Winkeliers van K-in-Kortrijk, waag uw kans! Er is geld op overschot. Zeg dat u de leegstand met uw komst hebt doen verminderen. Manager van K en centrummanager kunnen misschien een collectieve aanvraag indienen.