Nog even wachten op passantentellingen

Gisteren publiceerden de gazetten het resultaat van een passantentelling in de Lange Steenstraat (geen andere straten), uitgevoerd door het studiebureau Fastigon. 80.000 in een week van oktober. Volgens de gazetten nog telde men daar 70.000 passanten in 2008 en 60.000 in 2006. Hoe zat het met het weer toen?
Wel opvallend ronde cijfers, een lapidair bericht en niet de minste toelichting. Iedere telfase net 10.000 mensen meer. Alstublieft zeg. Ga eens met zo’n peiling examen afleggen voor het vak statistiek.

Intussen zouden we het hier nu beter doen dan bijvoorbeeld de Ooststraat in Roeselare. Dat kan zijn en het kan ook niet zijn. Jongens toch. Enkel een koopstromenonderzoek (met nulmeting) kan hierover uitsluitsel brengen. Van de locale kranten moet je niet meer gegevens verwachten want Fastigon rekent 125 euro aan per opgevraagde telling (per straat).

Alleszins één heel belangrijk element ontbreekt. De ratio. Dat wil zeggen de verhouding van het aantal passanten tegenover de populatie in het omliggende gebied. Dus (hier althans) ten opzichte van het aantal bewoners in een straal met een reistijd van 15 minuten. Stel dat die ratio elders beter is met een kleiner aantal getelde passanten. En waarom geen andere “reistijd” bekijken? Wat is een reistijd?

Misschien even nog een technische bemerking. Die passanten per week zijn geenszins het resultaat van een telling. Ze zijn het resultaat van een berekening, want Fastigon telt enkel driemaal op vrijdag en driemaal op zaterdag. Tussen 10 en 18 uur. (Voor Kortrijk spijtig genoeg niet om 19 uur…)

Ons stadsontwikkelingsbedrijf (SOK) heeft een contract met het bureau Locatus om tweejaarlijkse tellingen te laten houden in het winkelwandelgebied. En zo nu en dan daar buiten ook, tot in de de deelgemeenten, maar daar horen we niets meer van. Die resultaten van oktober zijn sinds lang binnen maar nog niet vrij gegeven. (Er schijnt een soort vraag naar een hertelling of naar een bijkomende studie te zijn geweest, maar verder weet KW er ook niets over.) Het dossier kwam pas gisteren ietwat ter sprake in de Raad van Bestuur. De cijfers zouden gunstiger uitvallen dan die van Fastigon. Men is bij het SOK nog altijd bezig met het bestuderen van de gegevens. De publicatie (met commentaar) zal nu pas begin januari gebeuren. Na de feestdagen. Was eerst beloofd voor begin deze maand. Het autonoom gemeentebedrijf SOK vindt het niet opportuun om dezer dagen de commercie met enige berichtgeving te doorkruisen of te verstoren.

Wij, Kortrijkzanen, zullen dan ook hopelijk volledig inzage krijgen in een dossier dat ons belangrijker lijkt. De handelsinventarisatie. Die omvat onder andere de evolutie van de leegstand in het winkelwandelgebied. Voor en na de komst van het nieuwe winkelcentrum? Ook besteld door ons SOK.
Wat wij intussen nog altijd betreuren is dat Stad geen koopstromenonderzoek laat uitvoeren. Dat is meer dan een passantentelling. Waar we ook kunnen naar uitkijken is de vraag hoeveel (nieuwe) jobs het winkelcentrum K nu echt heeft gecreëerd. Stad mikte op 800, als argument en verantwoording voor de gigantische investeringen met overheidsgeld. Geen enkel raadslid vraagt daarnaar, ook niet om een tabel van die overheidsinvesteringen (stad, provincie, gewest) met ons belastinggeld.

P.S.
Pas vandaag slaagde het SOK er in om het jaarverslag 2009 te publiceren op de website. Een grote schreeuw om meer geld te krijgen van de Stad. Maar de jaarrekening ontbreekt. Een papieren versie van het verslag is nog altijd niet beschikbaar.