Hoeveel pastorieën telt Kortrijk?

19. Negentien ! (Protestantse kerk inbegrepen.)
Dit vernemen we (godzijdanke) door een schriftelijke vraag van raadslid Bart Caron (Groen).

Daarvan zijn er 10 gelegen op het grondgebied van “stad”, en dan nog 3 in Heule, telkens 1 in Bellegem, Rollegem, Bissegem, Marke, Aalbeke, Kooigem.
Stad (dat zijn wij) heeft 5 pastorieën in eigendom: die van St. Laurentius (Kooigem), St. Godelieve (Heule), en verder St. Paulus (vanaf 1 januari), St. Pius, St. Elisabeth. Voor wat de pastorieën betreft in stadseigendom zijn enkel deze van de parochies St.Pius en St. Elisabeth door priesters bewoond. Over de andere geeft het “Bulletin van Vragen en Antwoord” geen uitsluitsel. Stom zeg. Echt stom, dat we dat nu nog niet weten.
In Kooigem doet de pastorie momenteel dienst als schooltje, en denkt het stadsbestuur om de zaak te verkopen. Kwestie van patrimoniumstudie waar we niets meer over vernemen. In Heule gaat het om een parochiecentrum. De pastorie van St. Paulus is bewoond door een privé gezin.

Omdat parochiegrenzen niet noodzakelijk samenvallen met die van gemeenten moet Stad ook rekening houden met pastorieën van Stasegem (St. Augustinus), Harelbeke (St. Rita), Kuurne (St. Katharina).

Bart Caron is nu van plan om uit te zoeken wat die pastorieën kosten aan Stad. Gemeenten staan er immers voor in dat pastoors een dak boven het hoofd hebben. Ook al gaat het niet om een pastorie. In de begroting 2011 is een “woonvergoeding voor bedienaars van de eredienst” van 25.803 euro voorzien.
Nu nog het aantal pastoors tellen. Laatste cijfer dat we kennen dateert van 2004: 14 pastoors, 1 medepastoor, 7 hulppriesters.
Op de website van “Kerk in Kortrijk” niets over te vinden. Overigens verouderd, en een klucht.