Beknopt verslag van de vorige gemeenteraad

Update
De directie (niet de redactie) van kortrijkwatcher stelt voor om de gemeenteraad als een vereninginge te beschouwen en de zittingen voortaan te behandelen of te verslaan als crisis-bijeenkomsten van een vogelpikmaatschappij. Met namen van alle aanwezigen en foto’s. Dit zal de losse verkoop bevorderen, aldus onze enige aandeelhouder Nolfie van de directie.

Aanstaande maandag alweer gemeenteraadsdag. Onze redactiesecretaris stelt pas nu vast dat er van de hand van onze gemeenteraadwatcher geen verslag is binnengelopen van de vorige zitting. Als reden geeft onze reporter aan dat vanuit de publieke tribune ene Axel Weydts toch live verlag uitbrengt op Tinternet. www.axelweydts.be. Waarom moet ik met vijgen na pasen komen? Jaja, zegt hoofdredacteur, maar de hotspot op ‘t stadhuis lag toch een uur in panne? Drogreden! “En daarbij, die Axel is een SOS! Om geen meer kleurrijk bijvoeglijk naamwoord te gebruiken.” GRW probeert zijn omissie nog goed te praten door te verwijzen naar het feit dat raadslid Marc Lemaitre (ook een sos! zonder epitheton ornans) nu op zijn blog een meer gedetailleerd verslag uitbrengt van de zitting. Jaja, zegt seniorwriter: “Niet gelezen zeker? Hij zet gewoon zichzelf in het zonnetje.”

KW-gemeenteraadwatcher zegt “verschoning” (woord geleerd van Borat) en belooft beterschap. Is alvast naar de dossiers van volgende maandag gaan kijken op het stadhuis. (Zij lagen daar volstrekt onaangeroerd.) Veel aanvullende vragen. De reguliere perse zal er danig werk mee hebben. Bart Caron wil dat we ecologisch worden begraven. Voormalig schepen Marie-Claire Vandenbulcke doet haar eerste tussenkomst sinds zij weer op de gewone banken zit. Maidenspeech. Nog wel over een materie waar zij vroeger bevoegd voor was. Dat is NOT DONE in de politiek, binnen zo korte tijd na eervol ontslag. Moniek Gheysens haspelt vragen en voorstellen door elkaar. Wat komt dan eerst aan bod? Vooralsnog ontbrekende agendapunten: de begroting 2011. De installatie van camera’s op openbaar domein. (Komen er ook kleine onbemande vliegtuigjes?) P. De Coene wil iets verhelpen aan WO I.

Terug naar de vorige vergadering van oktober. Onze redactiesecretaris kan niet anders dan steunen op wat GRW zich daarvan nog herinnert.
Ten eerste dat de meerderheid van de Raad bij het begin van de zitting alweer niet in aantal was om stemmingen te kunnen winnen. Dat minister Q, door zijn chauffeurs soms bijgenaamd Quickie, opnieuw nergens was te bekennen. Dat de andere minister vertrok om half tien. En dat Stefaan intussen al die tijd rustig zat te lezen zonder zich maar iets aan te trekken van wat er werd gezegd. Als een grandfather in zijn zetel. (Het scheelde niet veel of een ambtenaar bracht hem nog een sigaartje.) Zelfs geen kopij aannam van de tussenkomsten van collega’s-raadsleden over de Venning, de budgetwijziging 2010, het Jeugdbeleidsplan. “Terwijl hij popelt van ongeduld om opnieuw burgemeester te worden,” weet onze GRW. Zit daar dan met zijn i-Pad. (De minister van lopende justitiezaken sleurt uit de aard der zaak geen stapel Brusselse dossiers meer mee naar de zitting.)

Tot en met 19u46 heeft onze verslaggever Рnet als die van de papieren perse van de dode bomen Рniets verstaan van wat de sprekerds zoal naar voren brachten. Pas dan begonnen de luidsprekers te werken. Alle scholieren in het publiek hadden het intussen al lang opgegeven. Maar voormalig schepen Frans Destoop hield het vol, in de publieke tribune. (Was hij daar om te horen wat men zou zeggen over het SOK?) Om 19u45 tekende Vlaams volksvertegenwoordiger Carl Decaluw̩ de absentielijst om aldus toch nog zijn 185 euro als zitpenning op te strijken.

Schepen van Financiën Alain Cnudde vindt de vragen in verband met de tweede budgetwijziging alweer veel te technisch. Hij zegt dat de KULAK 50.000 euro krijgt, maar niemand wijst er hem op dat dit niet juist is. Onafhankelijk raadslid Eric Flo wil belastingen afschaffen maar weet niet goed welke. Gemeentelijke of personenbelasting? Cnudde belooft dat hij in deze legislatuur niet van plan is om tarieven te verlagen. Te onthouden ! Raadslid Lemaitre vecht tegen de bierkaai met zijn opmerking over de aanleg van te hoge reserves, en de fenomenale daling van de investeringsuitgaven.

Raadslid Patrick Jolie (van de CD&V) staakt zijn werkzaamheden op zijn laptop en leest tot eenieders verstomming een voorstel voor vanwege de N-VA. Die partij (niet vertegenwoordigd in de Raad) wil een fuifzaal op het bedrijventerrein Evolis. Er wordt een Woonraad opgericht. (Een bureaucratisch gedrocht. En we hebben hier al een Woonclub, en een Woonwinkel.)

Over welke van enig belang zijnde agendapunten nam er niemand het woord?
Het verslag van het overlegcomité Stad-OCMW. De overeenkomst over de operationele pre-zone van de brandweer. De overeenkomst met de federale Staat inzake de bemiddelingsambtenaar. De jaarrekening en het jaarverslag van het gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Kortrijk (het SOK). Balans: 17,2 miljoen euroots. Over te dragen verlies: 1,9 miljoen.
Ja, zo’n dingen onthoudt onze reporter, afgestapt ter plaatse dan. En dat de commissaris van het SOK Tone Sansen is. Was vroeger de baas van de Grondregie, en deed daar niets mee. Het fortuin werd overgeheveld naar het SOK.

Ozark Henry spoelt aan in Oostduinkerke

Mooie kop zeg! Eindredacteur van KW legt uit. De titel van het nieuwe album van Ozark Henry – “Hvelreki” – betekent: moge een hele walvis aanspoelen aan uw strand. In IJsland de manier om iemand veel voorspoed toe te wensen.

Dat Piet Goddaer Kortrijk zal verlaten en over afzienbare tijd in Oostduinkerke gaat bivakkeren stond al in “De Standaard” van 24 oktober. Opgepikt door de regionale journalisten alhier op 28 oktober. In “Het Nieuwsblad” van die dag zet de singer-songwriter nog een keer zijn beweegredenen uiteen.
Piet heeft een keer in een artikel gelezen dat de regio Kortrijk inzake ‘fijn stof’ slecht scoort. Dat zette hem aan het denken. Vandaar dat hij een oord zocht met betere luchtkwaliteit. En aangezien zijn vader in Oostduinkerke woont, was dit een gelukkige meevaller om alras daar dan in een betere wijk een nog te verbouwen woning te vinden.

Het interview in “Karaat” van deze maand lag waarschijnlijk al van voor 24 oktober bij de zetter.
Daarin zegt Piet dat “Kortrijk een goed punt is om te vertrekken naar de wereld”. Hij bedoelde daarmee (toen) geenszins dat hij uit onze stad wou vertrekken. Piet reist of verplaatst zich heel veel, en stelt gewoon vast dat Kortrijk net aan de Franse grens ligt, dat hij die in tien minuten kan oversteken en daar de trein kan nemen en bijvoorbeeld op 58 minuten in Parijs staat. En dan heeft hij nog een klein anderhalf uur nodig om Londen te bereiken. “Het is dus zinvol om hier te wonen.” (Maandblad “Karaat”, november, pag. 5.)

Als hij tenminste een keer thuis is, verblijft onze “culturele stadsambassadeur” in de Noordstraat, in een woning die hij al een keer (niet zonder problemen) heeft verbouwd. Een niet zo gezellige straat, met veel verkeer. Dus, dan denk je: overschot van gelijk heeft die Piet, met al dat fijn stof aldaar. Maar dan lees je een ander interview met Piet, afgenomen in december vorig jaar en verschenen op www.cityzine.be.
“Wat houdt me hier?” vraagt Piet zich af. “Ik woon hier graag, vlak aan de Leie, zeker nu ze de Leieboorden helemaal vernieuwen.” Geen woord over fijn stof. Oppert nog dat er in Kortrijk veel groen is. Wel even dit: “Eenmaal de werken achter de rug zijn, wordt de straat verkeersarm.”

De laatste jaren was Piet constant op reis, naar alle werelddelen en alle grote wereldsteden, met hoge concentraties aan fijn stof. Zou hij niet eens zijn ecologische voetafdruk kunnen meten? Oostduinkerke is géén goed punt om te vertrekken. Eerst wat stofferige duinen overwinnen om de tramlijn te bereiken. Dan naar het treinstation in Adinkerke om in Kortrijk te geraken. Niet al te beste verbinding via Kortrijk naar Rijsel. (Alternatief is wel: privé-charter op vliegveld van Koksijde.)

Singer-songwriters zijn geen milieudeskundigen. Piet ! Kijk eens op Tinternet. Daar kun je dagelijks en om de zoveel uur het gehalte aan fijn stof in België gemeten zien. Zelfs met een overzicht van de concentraties vanaf 1997. (Je kwam het jaar tevoren wonen in de Noordstraat.) Op de kaart is de regio Kortrijk lichtblauw gekleurd en dat is niet zo slecht inzake PM10-waarden.

Piet.
Heeft uw vader u niet verteld dat je in Oostduinkerke (Koksijde) geen gemeentelijke aanvullende personenbelasting moet betalen? Geen ene procent. Het zal u ongetwijfeld al zijn opgevallen. In Kortrijk betaal je 7,90 procent bovenop uw belasting aan de Staat. Dat scheelt een slok op de borrel, niet?

Piet.
Je bent lid van de commissie die in Kortrijk kandidaten nomineert om ereburger van Stad te worden. Waag uw kans. Nu je geen Kortrijkzaan meer zult zijn, voldoe je helemaal aan de voorwaarden.
Piet, tot in “Den Bras”, als je nog een keer in de buurt bent. Treinstation is vlakbij. Zal je dan uitleggen hoe je die belasting op verbouwingen in Koksijde kan vermijden. Maar in Monaco krijg je wellicht “meer kansen”?

Quote van de dag: “Kortrijk is een goed punt om te vertrekken”

In het pas verschenen november-nummer van “Karaat” zegt Piet Goddaer (alias Ozark Henry): “Kortrijk is een goed punt om te vertrekken naar de wereld (lacht). Je krijgt hier wel niet dezelfde kansen als elders.”
Dit in antwoord op de vraag: “Je hebt zo veel andere landen en steden gezien. Wat betekent België en jouw thuisbasis Kortrijk dan nog?”

Intussen liet Piet al vorige maand weten dat hij in Oostduinkerke gaat wonen.
Enig kanttekeningen hierbij volgen nog, in ander stuk. We gaan eens goed lachen.

Wat mag die Budafabric kosten ?

We moeten toch eens dringend gaan kijken of er al werken aan de gang zijn bij het fabriekspand Desmet-Dejaegher. In de oorspronkelijke stadsbegroting stond daarvoor initieel 2.575.000 euro ingeschreven en men verwachtte voor 850.000 euro subsidies. En nog héél vroeger iets van 1 miljoen inbreng van Stad. Met de onlangs goedgekeurde budgetwijziging voor dit jaar ging het nog om 1.750.000 euro. En wat lezen we in de krant “Het Nieuwsblad” (22/10)? Het kostenplaatje voor het hele project zou kunnen 2,85 miljoen euro bedragen. Hieronder reiken we straks nog een ander cijfergegeven aan. Gewoon gewoon ter aanvulling bij wat je leest in de kwaliteitsperse, die van de dode bomen.

Hier op de redactie zijn de stemmen geteld.
Voor of tegen het artistiek-economisch project? Voor, maar mét voorbehoud.
Vooreerst wil onze kuisvrouw (doet de nacht bij Budascoop) binnen de kortste keren weten waar men naartoe wil. Zij heeft nu zijdelings vernomen dat er tegen april volgend jaar een groepje specialisten een blauwdruk zal maken over het geval en zou graag kunnen lobbyen bij de drie halftijdse werkkrachten die daar naar het schijnt al per 1 november mee bezig zijn.
Zowel onze gemeenteraadwatcher (GRW) als onze onderzoeksjournalist Dieppe Throot beklagen er zich over dat er zich alweer van alles afspeelt buiten gemeenteraad. Ze doen dit in naam van de raadsleden, net omdat die verkozenen des volks het zelfs niet eens weten, van die blauwdruk en zo. De namen van makers. De financiering van die planmakers. Zij zouden zijn aangeduid door de intercommunale Leiedal, de hogeschool Howest en het autonoom gemeentebedrijf Buda. Er zou ook een samenwerkingsverband zijn opgericht tussen Howest, Leiedal en de organisatie Flanders in Shape. Onze senior-writer vindt het niet kunnen dat dit soort zaken zelfs niet worden genotuleerd in het schepencollege. Hij wil ook transparantie over alle kosten.

Er zal dus weer veel gebeuren buiten de stadsbegroting om. (Kortrijkzanen die heel dat Buda-eiland haten als de pest kunnen daardoor niet weten wat het allemaal kost.) Kenners noemen dit een geval van “debudgetteren”.
Het College deed op 13 oktober een subsidieaanvraag bij Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het aanvraagdossier moest binnen op 14 oktober !
Om welke bedragen gaat het nu?
Een te bewijzen kost van 2.435.955 euro. Die te bewijzen kost slaat op de materiële component. Dus niet op die blauwdruk waar men maanden zal aan werken. Wel omvat die component concreet de verbouwingskosten en bepaalde externe ondersteuning (architect, stabiliteit, technieken). Maar deze laatste bedragen worden afgetopt om binnen de gemaakte budgettaire afspraken te blijven. Afspraken? Welke? Met wie? Toch niet met de gemeenteraad?
Bij die te bewijzen kost van 2,4 miljoen is dan wel inbegrepen de erfpacht die men aan de nonnen heeft betaald.
Hoeveel zou de “ruwbouw” dus mogen kosten? Nog 660.000 euro aftrekken.

Stad verwacht nog cofinanciering van de provincie en het Vlaams Gewest. De toezeggingen daarvoor moeten alleszins bevestigd bij de goedkeuring van het project door EFRO.

P.S.
(1) Stad heeft al een keer een subsidie opgevraagd bij Europa, bij PACT. Dat heeft toen niet gepakt. Het ging toen om heel andere bedragen. Zie KW van 4 oktober 2008.
(2) Op 21 oktober ging er alhier in de Concertstudio een internationale creativiteitsconferentie door. Daar werd gebrainstormd over de Budafabric. Kan de schepen van cultuur daar nu een keer een verslag over uitbrengen in de gemeenteraad? “No more time to play” was de leuze van die conferentie.

Sluit café “De Middenstand” zijn deuren?

UPDATE
Schepen Jean de Bethune laat via email weten dat hij hiervan niet op de hoogte is. Wellicht gaat het om een kwakkel?

CORRECTIE
Het café wordt uitgebaat door de NV Middenstandshuis en niet NV Middenstand. Op de laatste Algemene vergadering (27 september) nam gewezen burgemeester Manu de Bethune ontslag. Raadslid Patrick Jolie uit Heule is nu bestuurder ! De familie De Clerck blijft goed vertegenwoordigd met Tony (voorzitter) en Michel.

De reguliere perse kan het toch even checken?
(Kortrijkwatcher weet op voorhand dat niemand zal antwoorden op vragen van de medewerker-onderzoeksjournalist Dieppe Throot.)
Sommigen zeggen dat het waar is, en tegelijk niet waar.
Als het waar is, dan is dit toch een beetje triestig bericht. Voor de lokale historie.
Bon.
Het kan nog een tijdje duren eer het gebeurt. (Tot Pol met pensioen gaat?)
De NV Middenstandshuis (met aandeelhouders in de gemeenteraad?) zou te weten zijn gekomen dat het café in verhouding tot de oppervlakte veel meer kan opbrengen met de installatie van een grote handelszaak. Geen café meer !
(Het over te dragen verlies van de NV Middenstandshuis is gestegen van ca. 27.000 naar 68.000 euro.)

Waar is de tijd? Toen daar aan de toog (zeker op maandag) allerhande roddel uiteindelijk in het echt zijn beslag kreeg. Niet enkel over lokale politiek. Daar waren ministers in de weer! De vader van Stefaan De Clerck was een geziene gast. Pastoors. Rechters. Grondeigenaars. Burgemeesters. Ambtenaren. Het “gouden kind”. Jobhoppers die resultaat haalden tegen betaling. Kabinetsadviseurs. Ooh, wat werd er daar gefoefeld. Boven en beneden.

Qua debatcultuur en geheimdoenerij is de sluiting van de zaak ter stede een ramp.
Meer nieuws in de reguliere pers. Straks. Als “het lek” op deze krant onwaar is, dan is KW gezien hoor. Heeft dit blad alle krediet verloren.

P.S.
Wat was de naam nu weer van die “bestelster”? Kon zwijgen als vermoord. Wist alles.