Even checken

In de laatste gemeenteraad van 8 november kwam het “Safe Party Zone-label” ter sprake. En daarover verscheen dan gisteren een tamelijk uitgebreid stuk in “Het Nieuwsblad”. Het label is een systeem dat door een identiteitscontrole amokmakers wil weren uit bepaalde fuiven op Kortrijk. We hebben het daar nog wel eens over. Raadslid Bert Herrewyn (SP.a) bond de kat de bel aan. Hij is niet tegen het systeem maar vraagt zich af of het conform is met de wetgeving over de privacy en de gemeentewet. Het raadslid had namelijk de briefwisseling tussen Stad en de privacycommissie over de problematiek opgevraagd.

Wat zegt “Het Nieuwsblad” daar nu over?
Men citeert uit een brief van de Commissie dd. 10 juni. Onder andere staat daarin dat zo’n controle van fuifgangers “met rode knop” niet kan. Dat de Commissie vindt dat de Gemeentewet (art. 135) niet geschreven is voor toepassingen als die van de “Safe Party Zone”.

Nou. De voltallige ploeg van kortrijkwatcher heeft die bewuste brief van 10 juni vanwege de “Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer” opgevraagd bij raadslid Herrewyn en gelezen en herlezen. Dat is ongetwijfeld onze taak als burgerjournalisten. Weet het kleinste kind.

Het is een ultrakort briefje, van die Commissie. Het kenmerk SA3/DOS-2010-01021-002-JG is bijna langer dan de brief zelf. Niets over rode knoppen en zo, of over art. 135 van de Gemeentewet. Men acteert gewoon dat het systeem “Safe Party” is ingevoerd. Nog wel te weten gekomen bij de Commissie door de lectuur van een bericht in “De Standaard”. Privacycommissie voegt er een kopie bij. Wat een godspe. Bericht in “De Standaard” komt juist van de (andere) lokale Kortrijkse journalist van zusterblad “Het Nieuwsblad”. Persjongens onder mekaar, coördinatie.

Slechts één vraagje dus in die brief van de commissie, hier letterlijk geciteerd: “Graag een verduidelijking van het wettelijk kader waarin een dergelijke verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt.” Dat is alles.

Er is nog een brief van de commissie (al van 10 februari 2009) die in de krant niet rechtstreeks wordt aangehaald en nochtans veel belangrijker is. En nog een van 13 juli 2010, met vier bijkomende vragen. Daarnaast zijn er nog brieven van Stad. Zoals gezegd, kortrijkwatcher komt nog wel eens terug op het onderwerp.

Nu willen we hier enkel zeggen dat de meest elementaire – bijna kinderachtige – regel uit de journalistieke wereld door kortrijkwacher stipt en/of keurig wordt nageleefd: we doen aan bronvermelding (uitgenomen als we daarmee personen in verlegenheid zouden brengen) en checken de gegevens. Soms doen we als positivo’s zelfs aan zelfcensuur.
Sinds twee plaatselijke journalisten – persjongens van de papieren perse – van de dode populieren – op facebook dan nog wel de senior-writer van KW duchtig hebben uitgescholden is onze stagiair-beroepsjournalist (SBJ) dagelijks bezig met het turven van de onvolkomenheden (fouten, lacunes, van alles) van onze Kortrijkse Perskring. Die van de dode bomen. KW-Senior-writer raadt hem dat nochtans volkomen af. (SBJ) begint al Prozac in te nemen. En iets tegen te hoge bloeddruk.

P.S.
De regionale pers elders in het Vlaanderen is al even erg als deze van hier. Daar niet van. Maar vergelijk met Nederlandse kranten. Hollandse. Daar hebben ze zelfs nog pure stadskranten. Goed geschreven. Informatief, met commentaar. Ja. Met cijfers, uitleg, duidinge. Zelfs over ongelukken en branden.