Er vloog een peertje door de raadzaal

Gisteren in Kortrijk (een centrumstad) was het weer eens gemeenteraadsdag. Een hilarische avond, of een indroevige – het hangt er maar vanaf met welke deontologisch-politieke maatstaven men het functioneren van een schare democratisch verkozen vertegenwoordigers van het volk bekijkt. Een aantal raadsleden zelf konden met bepaalde situaties nog lachen, wat ook veelzeggend is over het zelfbeeld dat ze koesteren. Als politieker dan.
Bon.

Op het Belfort slaat Manten en Kalle de klokslag van half tien. Moniek Gheysens (VLD) merkt op dat schepen JdB vandaag wel “bijzonder charmant is”. (We gebruiken initialen omdat hij van adellijke afkomst is en we de familie geen imagoschade wensen te berokkenen.)
Ongeveer op hetzelfde ogenblik keilt de guitige JdB vanuit de schepenbank een klein peertje in de zaal. Beetje verkeerd gemikt want het is de altijd jolige Johan Coulembier (CD&V) die bijna midscheeps wordt geraakt. Waarschijnlijk wou hij Lieve Vanhoutte (vroeger VLD, dan N-VA, nu CD&V) treffen.
Hoe kwam de schepen aan dat peertje? Wel, naar aanleiding van de komende Vrouwendag kregen alle raadsleden van het mannelijke geslacht een peertje cadeau met begeleidend briefje: “we gaan de mannen een peer stoven“. De vrouwen kregen een appel, wellicht om er ons aan te herinneren dat Eva ons met zo’n vrucht in de verdoemenis heeft gejaagd.

De voorzitter van de Raad – waarnemend burgemeester Lieven Lybeer – greep niet in.
Hij kreeg nochtans meerdere kansen om JdB tot de orde te roepen. Zo verliet JdB om 21u58 weer eens zijn zetel om bij de pers te gaan zitten, alwaar hij dan maar een ander peertje begon op te eten. (Daar is een foto van getwitterd.) Die pers had hij inmiddels al aangemaand om ietwat te noteren. “Profiteurs!”

Half uurtje later gaat hij dan wat achteraan staan lummelen, zodat minister Stefaan De Clerck de gelegenheid krijgt om even zijn plaats in te nemen. (Stefaan popelt waarlijk van ongeduld om weer effectief burgemeester te worden.) De voorzitter van de Raad laat weer betijen. Mag allemaal.

JdB krijgt het intussen erg dorstig. Helemaal rechtstaand opent hij ostentatief een tweede flesje water. Het is 22u28′. Hoe heeft de schepen van Facility intussen die lange avond doorgebracht, of doorstaan?
Tot en met punt 3 van de agenda kwam hij opvallend vaak tussen. Met de armen zwaaiend, ronddraaiend op zijn stoel, zijn slanke rechterhand in de lucht, de sierlijke vingers gespreid. Nu en dan nippend aan zijn babbelwater. Na puntje 3 verkoos JdB wat rustiger oorden op te zoeken in de nabijheid van de Grote Markt. Bij puntje 24 dook hij terug op. Het is dan twaalf na acht, local time. Zijn draaistoel krijgt het hard te verduren. Na weer eens een eerder filosofische tussenkomst (hij formuleert steeds knapper als filibuster) gaat zijn micro met een klap naar beneden. Kijkt dan breed lachend en genietend rond. Maar om 20u52′ moet hij weer even weg. Na tien minuten evenwel terug vooraan om beetje rusteloos de schepenbank af te lopen. Flesje water krijgt het zwaar te verduren.
De raadsleden beginnen monkelend toe te kijken.

Bij de toegevoegde punten (het is dan al tien uur geworden) gaat het over de aanslepende lamentabele toestand van het politiecommissariaat in de Sint-Amandslaan. In een nota al lang geleden beschreven door de dienst Facility. De schepen van Facility zegt dat dit voor hem “een vrij nieuw gegeven is”. Meent dat het om een accidentele, toevallige schade gaat vanwege de extreme regen. En dat kon hij niet weten, want hij was vorige week buitenlands. Ja! In Duitsland (als voorzitter van de provincieraad?), en daarover doen alweer straffe verhalen de ronde.

De zitting eindigde rond 11 uur.

Minister De Clerck kwam bij de opening van de vergadering ongeveer stipt op tijd aangewandeld. Deponeerde een stapel papieren op zijn lessenaar en verdween weer tot kwart na zeven. Gaan eten in de buurt. Mistte dus het debat over het Stedenfonds en over de Stationsomgeving. Minister Vincent Van Quickenborne liet om half zeven weten dat hij werd opgehouden door fileleed en arriveerde om kwart voor negen. Om wat persoonlijke lectuur door te nemen. Quickie!

Minister De Clerck van Justitie ontvluchtte om half elf het einde van debat over de wettelijkheid van de regeling om via identiteitscontrole (door burgers) amokmakers te weren uit fuiven. Maar. Daar was de vierde macht op de persbanken! De reporter van dienst bij “”Het Nieuwsblad” wenkte hem met de wijsvinger. En onvoorstelbaar: Stefaan ging er even bij zitten om wat toelichting te verstrekken. Aan de pers dus. Niet aan de Raad. Daar is een foto van. (Kan de krant die niet opvragen? Exclusief gesprek met de minister!)
Dat zijn zo van die dingen waarom sommigen zeggen dat het een ietwat droevige dag was voor onze lokale democratie.

Nog zo’n een triestig makend iets.
Toen raadslid Roel Deseyn (CD&V) nog federaal volksvertegenwoodiger was bestookte hij ministers met allerhande vragen over ICT en dergelijke meer. Dat was een van de specialiteiten in zijn portefeuille. Op de gemeenteraad kwamen de hotspots in de stad uitvoerig ter sprake. Over logins en paswoorden, stralingsgevaar. Roel deed zijn mond niet open. Maar we zijn dat van hem gewoon. Waarom komt die man eigenlijk nog naar de Raad?