Telefonisch verslag van het debat over samenleven in Kortrijk

Vorige zaterdag heeft kortrijkwatcher zijn sterreporter (str) alweer op pad gestuurd. Er viel namelijk iets te beleven in het stadhuis: een groot debat over hoe het samenleven in Kortrijk verloopt. Lukt het of lukt het niet? Gebeuren er genoeg inspanningen? Waar gebeurt de match (het samenleven) soms wel? Wat zijn succesfactoren? Waar moeten we aan werken?
Sterreporter was om 18 uur nog niet terug. Hierna de stenografische weergave van het telefoonverkeer tussen onze senior-writer en de reporter ter plekke. De organisatie van het debat was in handen van de integratieraad, nu Raad voor Intercultureel Samenleven Kortrijk (RISk).

SENIOR: Sterreporter!! Waar blijf je? De deadline om uw verslag naar de zetterij te sturen is al voorbij, gvd toch.
STR: Chef, ik zit nog op de receptie, in die Beatrijszaal. Zoek collega’s van de papieren perse om onze commentaren op elkaar af te stemmen. Maar ik vind ze niet.

Is de schepen van cultuur daar nog? Ge zoudt beter met Christine gaan klappen. En die van sport? Ge kent hem toch? En Jean, van economie en onderwijs? En die Cnudde van jeugd en ontwikkelingssamenwerking en gezinsbeleid?
Chef, die zijn hier niet. Borat ook niet. Schepen Santy is er wel. Heeft slotwoordje gedaan.

Hoe kan dat nu? En de imman, was die daar? En de deken? De dominee? De gebiedswerkers? Wijkagenten?
Neen chef. Vroeg daarnet nog aan het moslimraadslid Sliman waarom zijn voorganger in gebed niet is opgedaagd. Moet dat nu? zei hij. Dinge was er ook niet, de voorzitster van het OCMW. Allez, hoe heet ze weer? ‘t Is de dochter van Verhenne. Ik geloof dat er nog twee raadsleden in de zaal waren. Taki? Niet te bespeuren. Mike Tattoo en die andere, niet gezien. Arme mensen ook niet. Geen enkele dakloze, en ik kan het weten, chef. De Korpschef, wie is dat? Rooske van de Schouwburg was er wel. Ze wil dat we allemaal gaan naar de tentoonstelling ONGELOOFLIJK. Cultuurintendant: niet. Gebiedswerkers? Wijkagenten? Ik ken ze niet, dus kan ik het niet weten. Verontschuldiging, chef.

Sterreporter! Ge hebt toch het aantal allochtone mensen in de zaal geteld? Van origine bedoel ik.
Niet echt. Een vierde schat ik, maximaal. Geen vierde generatie, en er was kinderopvang, ja. Twee of drie zwartjes. Kan ze niet uit elkaar houden. Eén en een halve hoofddoek. Die halve stond er wel goed mee, tussen ons hé. Weinig Turken herkend. Alle moslims zonder eerste vrouw of partner of lief. Dat vond ik toch maar raar. Slechts één moslim nam even het woord. Het was Jamal Tyson, denk ik. Zijn echte naam ken ik niet.

Dat debat was nogal levendig zeker?
Neen chef. Publiek mocht nauwelijks tussenkomen. Een Bulgaarse die vond dat allochtonen te weinig kansen grijpen, mocht dat niet meer herhalen.

Philippe De Coene was de ster van de middag zeker? En raadslid Maarten Seynaeve de kop van Jut? En Peter Soens had het patent over plattitudes?
Hoe raadt U het, chef! Fractieleider Koen Byttebier stuurde zijn kat, zodat Eline Brugman, het VLD-raadslid van het OCMW – ge weet wel, kersvers partijvoorzitter – voor het eerst publiek mocht opdraven. Ik had de indruk dat zij minder vertrouwd was met de materie. Philippe pleitte voor wederzijds begrip en RESPECT. Vertelde dat hij als parlementariër steeds in tweede klasse reist. Daarbij vrouwtjes met buggy op de trein helpt. Maarten oogstte weinig bijval. Kreeg ook niet altijd het woord. Chef, ik zeg het nu maar eens. Ben blij dat je er niet zelf bij was. Over Kortrijkse toestanden werd nauwelijks gerept. En ‘t was hier allemaal moslim en islam wat de klokke slaat. Alsof er geen andere problemen zijn. Minister van Justitie, waar was den dienen?

Sterreporter toch. Ik ga daar mijn tijd niet mee verliezen. Blabla verslaan over mensenrechten en normen en waarden en vrijheid van godsdienst, botsing van beschavingen, dat is van toen ik nog sterreporter was.
Ge hebt gelijk chef. Het panel blonk niet uit inzake expertise. Ik zei het al: over wat er zoal gaande is in Kortrijk, geen woord. Geen cijfers, geen dossierkennis. Niets gehoord over het alhier gevoerde diversiteitsbeleid. Van die allochtonen bij de politie of de Groendienst. De multicul-Zwevegemsestraat. De Venning. Het openluchtzwembad. Het woonbeleid met betrekking tot asielzoekers. Cijfers over werkloosheid, participatieprojecten, onderwijskansen, gezinsherenigingen, geweigerde huwelijken, aantal vreemdelingen, – het kwam allemaal niet ter sprake. Ik zeg het niet om u te vleien chef, maar gij waart beter de moderator geweest. En die inleidende spreker KifKif – nee, van KifKif – heeft het debat doen ontsporen door ellenlange filosofisch-antropologische-sociologische bespiegelingen. En dat dwaallicht, raadslid Soens of Soenen van de CVP zei dat er al genoeg gedaan wordt voor onze allochtone medemensen. ‘t Is de huisadvocaat van het OCMW hé, – chef, ge hebt het me toch zo verteld.

Allez, sterreporter, ge moogt nog een beetje blijven. Wordt daar nog wat alcohol geserveerd op die receptie?
Ja, chef, wijn ook. Achter mij staat een klein groepke geschaard rond Jamal van dat geelkleurig fruitsap te drinken. Afgezonderde muurbloemen. Ik zal eens proberen om hier wat mix van alloch- en autochtonen aan te brengen rond de tafels. Want zoals het er hier nu aan toegaat in de Beatrijszaal, zo kan het niet verder. Gvd, chef, geen zigeuners hier. Ben hier weg.