Wij hebben de bewegwijzering bij de opening van het winkelcentrum zelf betaald !

Ja.
Voorheen in maart raamden we de kosten van de opening van het winkelcentrum K-in-Kortrijk op zoiets van 30.000 euro. Door Stad Рdat zijn wij, Kortrijkse burgers Рbetaald. Dat ging toen om die gratis(!?) bussen en zo. Broodjes ook. In augustus geraakten de kosten voor de bijstand van de politie ( 421 manschappen) bekend. 0m en bij de 72.000 euro. Maakt m̩̩r dan 100.000 euro. Dat is 4 miljoen BEF h̩, door ons opgehoest.

Nu komt er onze onderzoeksjournalist Dieppe Throot nog iets ten gehore.
Bij die opening werden tal van wegwijzers en andere vormen van signalisatie aangebracht, ongetwijfeld niet door de centrummanager, de eigenaars of personeel zelf van het winkelcentrum, maar wel door de politie. Welnu, al die borden heeft Stad zelf in onze naam bekostigd. De factuur is binnen: 3.605,17 euro.

Nou, zult u zeggen.
Probeer eens, beste winkelier, omwille van een of andere occasionele reden een verkeersignalisatie te plaatsen. Bijvoorbeeld voor een tijdelijk parkeerverbod. U zal daar als retributie 3 euro voor betalen. Per stuk. En als u geen tijd zou hebben om zelf het bord op te halen bij de politie komt daar nog 16 euro bij voor het ter plaatse brengen.

Dat is Kortrijk.
Is dat niet komisch? Consumenten betalen zelf hoe ze het beste in een winkel kunnen komen om daar ja, – te consumeren. En om er uit te geraken.
Wat Stad (en Gewest) ooit heeft gepresteerd aan miljoenen voor infrastructuur om K in Kortrijk mogelijk te maken, dat is niet te achterhalen. Geen raadslid of parlementariër dat erom vraagt. Ze hebben wel iets anders te doen.

Lokale persjongens schelden kortrijkwatcher de huid vol !

Update helemaal onderaan.

Het moest er een keer van komen. Onze lokale reporters houden er echt niet van als zij zaken lezen op een weblog die ze nog niet wisten of niet helemaal goed hadden begrepen. Of als zij betrapt worden op onvolkomenheden en blunders in hun berichtgeving. Zeker lokale journalisten worden overal met de meeste egards behandeld en gevleid. Met grote onderdanigheid ontvangen. “De perse is daar!” “De perse komt ook!” Daar krijgen zij dan heel lange tenen van. Lokale politiekers kruipen op hun knieën om toch maar in de pers te komen. Persjongens worden daar compleet high van.

Het begon allemaal heel onschuldig.
Gisteren publiceerde raadslid Mark Lemaitre op facebook een pure informatieve mededeling: “Pär Ongeluck is terug in de virtuele ether”. Hierop zegt ene Frans Lavaert (FL – de senior-writer van kortrijkwatcher) dat hem dat verheugt. Hij vindt “Pär Ongeluck” (hierna PO) een ware aanwinst in onze Kortrijkse blogosfeer. Voor wie het niet zou weten: PO is dus een blog met commentaar op allerhande Kortrijkse toestanden. Zie http://perongeluck.wordpress.com. Zeer goed geschreven, en vaak scherp informatief. Maar het ongeluk wil dat hij geregeld gaat schimpen op de lokale pers, meer speciaal onze regionale editie van “Het Nieuwsblad”.
Dat zit Freddy Vermoere (vfb) van “Het Nieuwsblad” al jaren dwars. Hij reageert prompt. Vindt die PO maar een laffe kerel, alhoewel hij soms een punt heeft. “Dat hij er anoniem maar op los schiet, vind ik zeer goedkoop.” Uren later duikt Peter Lanssens van “Het Laatste Nieuws” ook op in de face-book-dialoog. Ook hij vindt PA inderdaad een lafbek omdat zijn “goedkope” kritiek op de koop toe anoniem gebeurt. “Waaaw, wat een moed zeg!”

Ja, het is nog altijd zo

Intussen is naar aanleiding van de annonce van Lemaitre al heel de dag nog van alles aan de gang op facebook. In dit soort discussies op FB gaat men doorgaans vlug “off topic”.
Toegegeven, FL treft schuld. Kortrijkwatcher suggereert aan (fvb) om Pär Ongeluck in dienst te nemen bij zijn krant. Maar ja, zegt FL, misschien zou hij binnen de kortste keren buiten vliegen, wegens te kritisch voor bijvoorbeeld lokale politici. Hierop antwoordt de reporter van “Het Nieuwsblad” dat we spoken zien.
Maar nu volgt een bekentenis van Freddy Vermoere die iedereen nog lang zal geheugen.
FL vroeg gewoon dit: “Is het nog zo dat onze burgemeesters of schepenen naar de Brusselse (regio)redactie bellen als een stuk in de krant verschijnt dat zij onwelgevallig vinden?”

Freddy is nog niet van de slechtste in onze perskring. Zijn repliek is buitengewoon openhartig: “Ja, het is nog altijd zo, en ik geef geen voorbeelden op facebook.” Geen voorbeelden dus van arrogante politici die zich dat permitteren, noch voorbeelden van onderwerpen waarbij zij op hoger niveau menen onze plaatselijke journalisten onder druk te moeten zetten.
Voor kortrijkwatcher is dit het moment om wat zout in de wonde te strooien. FL vraagt zich af of iemand als Vermoere of andere journalisten ook aan zelfcensuur doen, of zich zouden kunnen beperken in de keuze van onderwerpen. Vermoere beweert van niet…FL gelooft dit niet helemaal. Hij wil zelfs een lijstje van onderwerpen bezorgen van zaken waarover de pers niet bericht. Maar Freddy kent het al…

Vele uren later meent Peter Lanssens (LPS in de grootste krant van Vlaanderen) dat hij een duit in het zakje moet doen.
Man man man,” roept hij uit. “Wat is dat hier allemaal zeg!” De regionale journalistiek kan toch niet zo slecht zijn, gezien de stijgende oplagen? De echte scheldpartij hangt stilaan in de lucht. Vliegende reporter Peter zou het Frans Lavaert nog eens willen zien doen. “Na een week hangt hij in de touwen.” (Tussen haakjes: FL was jarenlang opiniërend en reizend journalist bij een opinie-weekblad. Is er mee opgehouden toen hij meende niets meer te vertellen te hebben.)

Eén keer om de twee jaar

In een postscriptum nog wel doet Peter op zijn beurt een ongelooflijke bekentenis. Ook hij kan hier eeuwige roem mee verwerven in het journalistieke wereldje.
We citeren nu helemaal.“Er durven inderdaad zéér sporadisch wel eens burgemeesters en schepen naar de redactie bellen, maar – mits enkele uitzonderingen, misschien één keer om de twee jaar – gebeurt daar NIETS mee.” Maar hijzelf heeft zich daar nog NOOIT laten door beïnvloeden. Peter wordt pisnijdig van al die zever.( Let weer op het taalgebruik. Typerend voor deze generatie van de perse.)

Intussen meldt een gewezen journalist (Patrick Ghyselen) aan Peter dat hij uit eigen ervaring weet dat er in zijn tijd bij de VUM/Corelio althans wel degelijk regelmatig door onze plaatselijk politici via regiochefs of hoofdredacties druk werd uitgeoefend op de schrijver van dienst. Eindredacties zelf censureerden weinig omdat ze gewoon onvoldoende vertrouwd waren met plaatselijke situaties. Het gevolg was dat de “field” preventief aan zelfcensuur deed. Terloops meent hij dat Peter ook wel zijn toevlucht neemt tot bloggers om achtergrondinformatie te vergaren. (En of! – KW)

We slaan nu een heleboel “dialogen” over.
Klokslag middernacht is Peter Lanssens daar weer.
Hij eist concrete voorbeelden van zelfcensuur. En kom niet af met uw (camera)gezever. (LPS doelt op stukjes in kortrijkwatcher over cameratoezicht op openbaar domein.)

Vanmorgen om kwart voor negen plaatselijke tijd opende Lanssens opnieuw het hitsig wordende debat.
Hij is bereid om in te gaan op mijn voorstel (van gisteren) om met de perskring over de regionale pers een publiek debat aan te gaan. Maar niet als het enkel met verzuurde mensen zou plaatsgrijpen.
Om halftien vanmorgen bestempelt Freddy Vanmoere ene Frans Lavaert als een verzuurde betweter met te veel tijd.
Kortom, kortrijkwatcher wordt geweerd uit een mogelijk debat. Wat een zelfcensuur is dat !
En als het van LPS afhangt mag stagiair-beroepsjournalist van kortrijkwatcher gerust wegblijven uit de publieke tribune van de gemeenteraad.

P.S.
(1) Kortrijkwatcher heeft een tijdlang een lijstje bijgehouden van 1) pure fouten, tekortkomingen en lacunes in de Kortrijkse berichtgeving 2) thema’s die achterwege werden gelaten, of vermeden. Dit laatste ook omdat de betrokken journalisten het me zelf vertelden.
We werden er totaal depri van én verzuurd.
(2)
Frans Lavaert is vorig jaar nog gevraagd om medewerker te worden bij “Het Nieuwsblad”. Stel u voor! Volgens Peter Lanssens is hij van een andere generatie. Ja. In de journalistiek alleszins. Die generatie nam nog wel eens enkele stukken ter hand alvorens op pad te gaan. FL heeft toen het aanbod geweigerd met als reden dat men hem toch geen carte blanche zou geven. Dat hij continu zou worstelen met de vraag: zal ik daarover wel berichten?

KORTRIJKWATCHER BEKENT.
DOET OOK AAN ZELFCENSUUR.
Dat debat tussen journalisten en lezers zal nooit doorgaan. Ook niet op het jaarlijks bal van de perskring Kortrijk. Waar journalisten overigens nogal absent blijven.

Pers op zoek naar draagvlak voor cameratoezicht op ons openbaar domein

Wat doet onze lokale pers nu om te kijken of de Kortrijkse bevolking voorstander is van nog méér camera’s in onze straten, parken en pleinen?
Zouden we niet eerst eens kijken naar wat onze scribenten niet doen? Dat is een of andere wetenschappelijke studie lezen om een goede vraagstelling op te bouwen. Het is op die manier dan ook logisch dat men antwoorden krijgt in de trant van: “wie niets te verbergen heeft, kan daar niet tegen zijn.” Pers maakt hierbij ook de meest elementaire fouten. Men heeft het over bewakingscamera’s in plaats van toezichtcamera’s. Men verwart privé-bewaking met toezicht op openbare plaatsen.

De woordvoerders van de vox populi bestaan volgens onze persjongens uitsluitend uit cafébazen. In “Het Nieuwsblad” van vandaag zijn de kenners van de materie de exploitanten van café Den Bras, café Leffe, café Wielsbeke. Geen uit Kuurne of Lendelede. Bij “Het Laatste Nieuws” van gisteren liet men de deskundigen van café Gainsbar en café Ziggy op de Vlasmarkt aan het woord. Reporter Peter Lanssens vindt geen tegenstanders, zo zegt hij. Hij vergat café Vera te raadplegen? En natuurlijk vergat hij heel de redactie van kortrijkwatcher te contacteren. Nochtans gewone burgers en ervaringsdeskundigen. Eén ervan is al een keer overvallen in het Begijnhofpark, een andere is een fervent caféganger, en de kuisvrouw is al een keer bestolen binnen in een tapperij. De senior-writer van deze KW bestudeert al sinds 2002 de internationale literatuur over cameratoezicht op openbaar domein, heeft daar al duizenden bladzijden over gelezen, en op deze weblog al tientallen bladzijden gewijd aan het onderwerp. Overigens staan talloze studies en onderzoeken te lezen op Tinternet. Googel maar eens met bijvoorbeeld het zoekwoord “closed-circuit television” (CCTV). Of gewoon: “cameratoezicht”. DOEN !

We onderbreken dit stuk even voor een persoonlijk feit.
Toen de eindredacteur van kortrijkwatcher nog politiek secretaris was van een federaal kamerlid heeft hij in 2002 al een rapport (literatuuroverzicht) over de problematiek “cameratoezicht” gestuurd naar tientallen instanties. Partijbesturen, parlementariërs, gemeentebesturen waar men van plan was om cameratoezicht in te voren. Natuurlijk ook naar de Kortrijkse politie. Van niemand een antwoord, géén reactie. Er ontstond nergens een debat en dat op zichzelf wijst er op dat de vraag naar cameratoezicht niet steunt op rationele overwegingen. Ja, van de toenmalig bevoegde schepen Hilde Demedts kregen we wel een vriendelijk bedankingsbriefje terug, waarbij zij zei dat ze het rapport wel interessant vond. (In die tijd had er nog geen enkel bestuurder ook maar één studie gelezen over die toch wel complexe materie, en nu is dit nog altijd niet het geval.)
Ander persoonlijk feit. Toen men in Kortrijk een camera had geplaatst op de Sint-Maartenstoren en vier stuks aan het Schouwburgplein werd de privacycommissie aangeschreven met de vraag of alles wel volgens de wettelijke regelingen was gebeurd. Na herhaalde rappels kwam ongeveer een jaar later een antwoord binnen, namelijk nadat Stad zich had geschikt naar de regelgeving. (Nu nog altijd is het pictogram aan de toezichtzone niet conform met de voorschriften.)

Een cafébaas op de Grote Markt vindt de discussie over de privacy maar niets. De journalist wijst er hem dus niet op dat dit probleem ook voor tegenstanders van camera’s in openbare ruimte praktisch geen tegenargument meer is, tenzij er natuurlijk flagrante misbruiken zouden voorkomen. Bijvoorbeeld kijken in privé-vertrekken van bewoners, iets wat tussen haakjes in den beginne mogelijk was met die camera op de kerktoren. (Persoonlijk feit: senior-writer zag de kleur van zijn tafellaken.) Zijn dit soort voorvallen nu opnieuw mogelijk met de mobiele camera’s die onze korpschef nog wil aanschaffen? Eind vorige eeuw speelde dat bezwaar over mogelijke schending van de privacy nog mee bij wie niet hield van cameratoezicht. Nu niet meer. In deze moderne ict-maatschappij is elke privacy al helemaal naar de vaantjes. Niets meer aan te doen.

De cafébazen – experts – van de Vlasmarkt vragen camerabewaking (moet zijn: toezicht) want “het is de enige oplossing” voor de problemen. Welke problemen dan wel? Inbraken. Hier had de reporter van dienst kunnen vragen of hij denkt dat het voorkomen van inbraken ook behoort tot de doelstellingen van het nieuwe camerasysteem. Korpschef weet het waarschijnlijk zelf nog niet. De huidige bestaande camera’s mikten toch op het handhaven van de openbare orde? Overlast? Vandalisme? Dezelfde deskundige café-bazen zijn nog van mening dat camera’s “zinloos geweld” kunnen voorkomen. Journalist wijst er dus niet op dat wetenschappelijke studies net aantonen dat camera’s geen preventie bieden voor zinloos geweld. Als het ware per definitie. Dat geweld kan zich overigens verplaatsen naar plaatsen zonder toezicht. Naar binnen, in portieken, in cafés.
Tja, en in de krant geeft korpschef Stefaan Eeckhout de café-bazen waarlijk nog gelijk ook. Heeft hij nu waarlijk nog altijd geen enkele studie over cameratoezicht doorgenomen?

Op de Vlasmarkt wordt vervolgens opgemerkt dat de huidige camera’s aan het Schouwburgplein en de Doorniksetunnel amper resultaat opbrengen. Goed gezien jongens! Eureka. Onze gemeenteraadsleden die straks in december de installatie van nieuwe camera’s zullen goedkeuren kunnen dit pas nadat is aangetoond dat de bestaande op alle vlakken (volgens de gestelde doelen) nuttig werk hebben geleverd. Korpschef moet dit bewijzen met een ernstige, wetenschappelijke evaluatie. Dat zal hij niet kunnen. Had hij zo’n evaluatie wel, dan zou hij die op de laatste politieraad wel tevoorschijn hebben getoverd.

Wat hadden de deskundige persjongens zoal moeten vragen aan hun representatief staal van de bevolking?
Natuurlijk hadden zij bij momenten kunnen uitroepen: “Maar weet u nu wel wat u zegt?”.
Een populaire vraag zou geweest zijn: “Weet u wel wat dat gaat kosten? Direct en indirect?” Stukken van mensen, jongens, maar de korpschef weet het nog niet of houdt het geheim. Durft het niet zeggen. Hoeveel politie kan men daarmee op straat jagen, dag en nacht? Aansluitend hadden onze experts van onze lokale pers kunnen een geleerde vraag stellen. Die naar de proportionaliteit van de aanschaf van nieuwe camera’s. De verhouding tussen doel en middelen. En de vraag naar de subsidiariteit. Is onderzocht of de beoogde doelstelling (welke?) kan bereikt met andere middelen?

Tja.
Het wordt tijd voor nog een paar serieuze stukken over de materie in deze digitale krant. Op basis van rationele overwegingen. Misschien met cijfers.
Maar de grondvraag blijft. Wie wil er nu een samenleving (of een stad als Kortrijk) waarin dit soort maatregelen nodig zijn? ‘t Is toch griezelig. Herinnert zich nog iemand de tijd toen we niet eens onze wagen op slot deden?

Nog iets wat men dient te weten, als achtergrondinformatie.
Cameratoezicht is uitgevonden in Groot-Brittannië. Gericht tegen het terrorisme van de IRA. Dat cameratoezicht heeft zich aldaar geprolongeerd om zichzelf in stand te houden. Eénmaal camera’s, altijd camera’s ,ook als het probleem is opgelost. En onder druk van de beveilingsindustrie steeds meer, en steeds gesofisticeerder en duurder. Met herkenning van gezichten en nummerplaten. Met trajectopsporing. Met geluidsopname waarbij men dan gesprekken kan afluisteren. In Mechelen wil Bart Somers nu zelfs van het systeem gebruik maken om bepaalde personen uit de stad te weren !
De camera-industrie heeft indertijd vooral talloze Nederlandse en Franse gemeenten naar Britse steden gelokt om ter plekke zogenaamde kennis op te doen. Ambtenaren keerden dan gehersenspoeld terug. Zo ook een keer een secretaresse van ons Kortrijks politiekorps. Korpschef wist op een bepaald moment niet meer naar waar. Haar klungelig rapport viel positief uit inzake cameratoezicht. RAADSLEDEN KUNNEN DIT RAPPORT TOCH EVEN OPVRAGEN?

We hebben nog een raad voor onze reguliere pers.
Maak eens een mooi, overzichtelijk en evenwichtig dossier op over de problematiek. Zodat de Kortrijkzanen een beetje weten waarover het gaat en dan tenminste ietwat zinvol kunnen reageren bij een volksraadpleging van journalisten.

P.S.
(1) Het Kortrijkse dossier is alleszins nog niet rijp. Bewijs is dat het agendapunt is verschoven naar de gemeenteraad van december. Het punt is zelfs nog niet ter sprake gekomen in het schepencollege. De gemeenteraad van december moet dan nog het budget 2011 behandelen. Dat is teveel in één keer. Het is duidelijk: men wil het punt er halsoverkop doorjagen. Dat is niet meer ernstig.
(2) Lokale pers vindt een steeds stijgend draagvlak bij de bevolking. De ene na de andere journalist.

Onze korpschef weet eigenlijk nog nergens van

UPDATE
Korpschef wil nu ook nagaan in hoeverre particuliere bewakingscamera’s in orde zijn met de wetgeving.
Zou hij niet best eerst een keer proberen om eindelijk het voorgeschreven, wettelijk logo (pictogram) aan te brengen om zijn eigen cameratoezicht kenbaar te maken aan de voorbijgangers? En de term bewaking zone vervangen door toezicht? Jongen toch.

Raadslid Bert Herrewyn (SP.A) heeft enkele vragen ingediend waarop hij een antwoord verwachtte op de politieraad van maandag laatstleden. Dit naar aanleiding van berichten in de pers waarbij Stefaan Eeckhout het voornemen uitte om vele bijkomende bewakings(?)camera’s te installeren, minstens in de binnenstad en bovendien voornemens was om in heel zijn zone mobiele camera’s te laten rondrijden. Ook in een dorp als Lendelede.
Hier even tussendoor een terminologische kwestie. Bij camerabewaking worden de beelden niet live bekeken door de toezichthouders. Bij cameratoezicht wel.

Vraag 1 van Bert wou uitvissen hoeveel de huidige camerasystemen hebben gekost en nog kosten. Ook indirect: software, onderhoud, personeelsinzet.
Geen antwoord. Indertijd berekende kortrijkwatcher dat men voor de prijs van de hardware alleen al 1 agent gedurende 6 jaar in de betrokken buurt (Schouwburgplein, tunnel Doorniksestraat) zou kunnen laten rondlopen.

Vraag 2 wilde weten welke de tekortkomingen zijn bij de huidige camera’s.
Dat wisten we al. Er is zelfs al voor duizenden euro’s iets aan gedaan om een en ander aan die spullen te optimaliseren. “In normale omstandigheden werken de camera’s goed,” aldus de korpshef. Een beetje regen en de beelden zijn al onmiddellijk onbruikbaar. ‘s Nachts dienen ze ook nergens voor. Maar de korpschef zal zich geen tweede keer slecht materiaal laten opschepen. (Wie was verantwoordelijk voor de aanschaf?) Dat wijst erop dat hij in het vervolg heel gesofisticeerde en dus heel dure camerasystemen wil aankopen. Met gezichtsherkenning? Nummerplaatregistratie? Trajectopsporing? Geluidsopname? Dat hij het zegt hé !!
Maar ook hierover weet de korpschef nog niets definitiefs te melden. Dat was dan het antwoord op vraag 4 dat duidelijkheid wou scheppen over de toekomstige vormen van cameratoezicht op openbare plaatsen. We weten het nog niet.

Vraag 3 wou nagaan hoe deze camera’s nu worden aangewend.
Korpschef pakte helemaal niet uit met succesverhalen. Waren die er wel, dan zou hij dat zeker gedaan hebben. Het is duidelijk dat er niet eens een grondige evaluatie bestaat van de werking, de resultaten en de vele mogelijke (neven)effecten. (Was er wel een nulmeting?) En dit is een absolute vereiste om over te gaan naar bijkomend toezicht. Verder dient men zich nog andere dingen af te vragen. Hier op Kortrijkwatcher tot in den treure toe al beschreven.

Vraag 5 wilde weten of de politiezone wel over voldoende (financiële) middelen, mensen en infrastructuur beschikt voor het beheren van het nieuwe uitgebreide camerawerk. Dat weet Stefaan dus ook nog niet zo goed. In elk geval zal de dispatchingruimte (Oude Vestingsstraat) uitgebreid worden en krijgen we bijkomende monitoren. Dit was voor het VLD-raadsid Hans Masselis de gelegenheid om te opperen dat we ons hierover allemaal geen zorgen hoeven te maken. Koen Byttebier – handelaar in de binnenstad en baas van de VLD-fractie – zweeg traditiegetrouw, als een sfynx.

De CD&V kwam ook even tussen. En wel om te zeggen dat alles op de juiste manier moet gebeuren en binnen het wettelijk kader blijven.
Tja. We moeten nog het eerste raadslid tegenkomen dat ook maar één studie heeft gelezen over cameratoezicht op openbare plaatsen. En nu zullen diezelfde raadsleden dus waarschijnlijk volgende maand 8 november in de gemeenteraad dan een principiële toestemming moeten geven voor het plaatsen van bijkomend cameratoezicht. Schande moge ze overkomen!
Om die schande te voorkomen zal deze weblog KW voor de zoveelste keer nog een stuk wijden aan de materie.

De waarnemende burgemeester (Borat) dacht nog dat alle partijen op dezelfde lijn zitten. Iedereen zou voorstander zijn. Wel, dat hij maar eens te rade gaat bij de titelvoerende burgemeester, zijnde minister van Justitie Stefaan De Clerck. Zou hij ook al zijn kar gekeerd hebben? Alreeds bij de plaatsing van de vier camera’s op het Schouwburgplein was hij niet wild enthousiast. En bij de Progressieve Fractie zijn er ook vele vragen en bedenkingen. Bij de vorige stemming in de gemeenteraad (juli 2004) zochten nogal wat raadsleden hun heil buiten de zaal, aan de koffietafel. Slechts 26 pro, 1 tegenstem, 1 onthouding. Het punt is dat er raadsleden zijn die niet durven ingaan tegen de vox populi die – intussen evenzeer zonder kennis van zaken – ongetwijfeld voorstander is van nog meer cameratoezicht.

P.S.
(1)
De korpschef zegt dat er een dossier is ingediend bij het Schepencollege. Tot en met de zitting van 20 oktober zien we daar geen spoor van terug in de agenda van het CBS. Die van vandaag 27 oktober staat nog altijd niet op de site van de stad. En het is net vandaag dat het CBS ook de agenda bepaalt van de gemeenteraad van november. Zo gaat dat hier in deze Stad. Ja, dat is Kortrijk.
(2)
Het mandaat van de korpschef is maandag laatstleden hernieuwd. Proficiat. Geweldig zeg.

Telefonisch verslag van het debat over samenleven in Kortrijk

Vorige zaterdag heeft kortrijkwatcher zijn sterreporter (str) alweer op pad gestuurd. Er viel namelijk iets te beleven in het stadhuis: een groot debat over hoe het samenleven in Kortrijk verloopt. Lukt het of lukt het niet? Gebeuren er genoeg inspanningen? Waar gebeurt de match (het samenleven) soms wel? Wat zijn succesfactoren? Waar moeten we aan werken?
Sterreporter was om 18 uur nog niet terug. Hierna de stenografische weergave van het telefoonverkeer tussen onze senior-writer en de reporter ter plekke. De organisatie van het debat was in handen van de integratieraad, nu Raad voor Intercultureel Samenleven Kortrijk (RISk).

SENIOR: Sterreporter!! Waar blijf je? De deadline om uw verslag naar de zetterij te sturen is al voorbij, gvd toch.
STR: Chef, ik zit nog op de receptie, in die Beatrijszaal. Zoek collega’s van de papieren perse om onze commentaren op elkaar af te stemmen. Maar ik vind ze niet.

Is de schepen van cultuur daar nog? Ge zoudt beter met Christine gaan klappen. En die van sport? Ge kent hem toch? En Jean, van economie en onderwijs? En die Cnudde van jeugd en ontwikkelingssamenwerking en gezinsbeleid?
Chef, die zijn hier niet. Borat ook niet. Schepen Santy is er wel. Heeft slotwoordje gedaan.

Hoe kan dat nu? En de imman, was die daar? En de deken? De dominee? De gebiedswerkers? Wijkagenten?
Neen chef. Vroeg daarnet nog aan het moslimraadslid Sliman waarom zijn voorganger in gebed niet is opgedaagd. Moet dat nu? zei hij. Dinge was er ook niet, de voorzitster van het OCMW. Allez, hoe heet ze weer? ‘t Is de dochter van Verhenne. Ik geloof dat er nog twee raadsleden in de zaal waren. Taki? Niet te bespeuren. Mike Tattoo en die andere, niet gezien. Arme mensen ook niet. Geen enkele dakloze, en ik kan het weten, chef. De Korpschef, wie is dat? Rooske van de Schouwburg was er wel. Ze wil dat we allemaal gaan naar de tentoonstelling ONGELOOFLIJK. Cultuurintendant: niet. Gebiedswerkers? Wijkagenten? Ik ken ze niet, dus kan ik het niet weten. Verontschuldiging, chef.

Sterreporter! Ge hebt toch het aantal allochtone mensen in de zaal geteld? Van origine bedoel ik.
Niet echt. Een vierde schat ik, maximaal. Geen vierde generatie, en er was kinderopvang, ja. Twee of drie zwartjes. Kan ze niet uit elkaar houden. Eén en een halve hoofddoek. Die halve stond er wel goed mee, tussen ons hé. Weinig Turken herkend. Alle moslims zonder eerste vrouw of partner of lief. Dat vond ik toch maar raar. Slechts één moslim nam even het woord. Het was Jamal Tyson, denk ik. Zijn echte naam ken ik niet.

Dat debat was nogal levendig zeker?
Neen chef. Publiek mocht nauwelijks tussenkomen. Een Bulgaarse die vond dat allochtonen te weinig kansen grijpen, mocht dat niet meer herhalen.

Philippe De Coene was de ster van de middag zeker? En raadslid Maarten Seynaeve de kop van Jut? En Peter Soens had het patent over plattitudes?
Hoe raadt U het, chef! Fractieleider Koen Byttebier stuurde zijn kat, zodat Eline Brugman, het VLD-raadslid van het OCMW – ge weet wel, kersvers partijvoorzitter – voor het eerst publiek mocht opdraven. Ik had de indruk dat zij minder vertrouwd was met de materie. Philippe pleitte voor wederzijds begrip en RESPECT. Vertelde dat hij als parlementariër steeds in tweede klasse reist. Daarbij vrouwtjes met buggy op de trein helpt. Maarten oogstte weinig bijval. Kreeg ook niet altijd het woord. Chef, ik zeg het nu maar eens. Ben blij dat je er niet zelf bij was. Over Kortrijkse toestanden werd nauwelijks gerept. En ‘t was hier allemaal moslim en islam wat de klokke slaat. Alsof er geen andere problemen zijn. Minister van Justitie, waar was den dienen?

Sterreporter toch. Ik ga daar mijn tijd niet mee verliezen. Blabla verslaan over mensenrechten en normen en waarden en vrijheid van godsdienst, botsing van beschavingen, dat is van toen ik nog sterreporter was.
Ge hebt gelijk chef. Het panel blonk niet uit inzake expertise. Ik zei het al: over wat er zoal gaande is in Kortrijk, geen woord. Geen cijfers, geen dossierkennis. Niets gehoord over het alhier gevoerde diversiteitsbeleid. Van die allochtonen bij de politie of de Groendienst. De multicul-Zwevegemsestraat. De Venning. Het openluchtzwembad. Het woonbeleid met betrekking tot asielzoekers. Cijfers over werkloosheid, participatieprojecten, onderwijskansen, gezinsherenigingen, geweigerde huwelijken, aantal vreemdelingen, – het kwam allemaal niet ter sprake. Ik zeg het niet om u te vleien chef, maar gij waart beter de moderator geweest. En die inleidende spreker KifKif – nee, van KifKif – heeft het debat doen ontsporen door ellenlange filosofisch-antropologische-sociologische bespiegelingen. En dat dwaallicht, raadslid Soens of Soenen van de CVP zei dat er al genoeg gedaan wordt voor onze allochtone medemensen. ‘t Is de huisadvocaat van het OCMW hé, – chef, ge hebt het me toch zo verteld.

Allez, sterreporter, ge moogt nog een beetje blijven. Wordt daar nog wat alcohol geserveerd op die receptie?
Ja, chef, wijn ook. Achter mij staat een klein groepke geschaard rond Jamal van dat geelkleurig fruitsap te drinken. Afgezonderde muurbloemen. Ik zal eens proberen om hier wat mix van alloch- en autochtonen aan te brengen rond de tafels. Want zoals het er hier nu aan toegaat in de Beatrijszaal, zo kan het niet verder. Gvd, chef, geen zigeuners hier. Ben hier weg.

Hoeveel manuren besteedt de politie bij thuismatchen van KVK?

Voor de play-off I van begin dit jaar hebben waarlijk al cijfers gevonden. Het gaat om vijf matchen van 28 maart tot 5 mei. Totaal aantal manuren: 1.190:45. Om hoeveel manschappen gaat dat dan? Vanwege de politiezone Vlas in totaal 144. Vanwege andere politiekorpsen (in het jargon:gehypothekeerde capaciteit): 35. Vanwege de federale politie, leden van de directie algemene reserve of DAR): 45. Totaal voor de vijf matchen: 224.
Het hoogste aantal ingezette leden het korps – onze vrienden van de politie – bij de play-offs zagen we bij de match tegen RSC Anderlecht (5 mei): 52, wat 273 manuren opleverde.

We kennen nu ook de cijfers voor het gehele seizoen 2009-2010. Aan de twintig wedstrijden (waarvan 15 vorig jaar) werden 5.301 manuren besteed door 983 manschappen. Daarvan 2.742 manuren door de PZ Vlas (51,7 %), 1.472 uren door andere korpsen (27,8 %), en 1.086 uren door de federale politie (20,5 %). Topmatch was alweer die tegen Anderlecht op 1 augustus 2009. 108 medewerkers ingezet wat resulteerde in 648 manuren. De match tegen KAA Gent van 29 augustus 2009 vroeg om 93 manschappen, met 558 manuren. De minst beveiligde match was die tegen Sporting Lokeren op 6 maart 2009. Slechts 15 man ingezet.

In het seizoen 2008-2009 bedroeg de totale inzet nog 7.659 manuren, alhoewel er slechts 17 thuiswedstrijden gespeeld werden.

Bijzondere prestaties

Hoeveel heeft dat gekost aan de belastingbetaler? Dat is een heel lastige vraag, en onze bronnen reppen er niet over. In elk geval hebben de betrokken agenten er een goed centje aan verdiend. Bijzondere prestaties openen het recht op een bijkomende toelage. Dat gaat dan om prestaties tijdens het weekend of feestdagen, prestaties tijdens de avond (19-22 uur) of nacht (22-06 uur). (Ik geloof dat weekend-uren hier dubbel worden verloond.)

We moeten wel een heel grove schatting maken.
Weten niet welke verschillende loonschalen van toepassing waren bij de inzet van de soorten politiemensen. Hoeveel agenten van politie? Inspecteurs? Officieren? We weten niet welk belangrijk deel is uitgegaan naar nacht- en/of weekend-uren.
Rest ons slechts te refereren naar de kosten van politie bij de opening van het winkelcentrum K. Dat ging om een totaal bedrag van 72.217 euro, te verdelen over 2.964 manuren. Dat maakt gemiddeld ongeveer 27 euro per manuur.
Vermenigvuldigd met het aantal manuren voor de thuismatchen van KVK levert dit 143.127 euro op aan loonkosten.
Ja, het is een povere redenering, ook al omdat we de kosten en schade van en aan materieel niet kennen. De medische kosten. De kosten voor vervoer en andere logistiek.
Eigenlijk zou een raadslid van de politieraad een keer de juiste gegevens kunnen opvragen bij Bart Coussement, de dossierbeheerder “voetbal”.

Ter info en puur ter info nog dit.
Voor bijzondere dienstprestaties tijdens het weekend werden in 2009 toelagen verstrekt ten belope van 64.555 euro. Tijdens de avond of nacht: 70.245 euro. Voor extra-prestaties: 10.522 euro. Voor bereikbaarheid en terugroepbaarheid: 32.368 euro. Dat is dan één tabel die we vinden in het jaarverslag van de politiezone. Maar er is nog een andere grafiek (pag. 70) getiteld: “evolutie van de toelagen voor bijzondere prestaties”. Weekendwerk: 1,1 miljoen. Nacht: 377.000 euro. Extra-prestaties: 224.813 euro. Bereikbaarheid: 32.368 euro.
We begrijpen er gewoon niets van.
HELP !

De BUDAFABRIC wordt een economisch-artistiek iets

Niemand weet goed wat dat is. Bij de voorstelling van het tussentijds rapport over cultuurbeleid in Kortrijk van intendant Wim Vanseveren (raadscommissie van 4 oktober) was raadslid Philippe De Coene op het idee gekomen om daar even iets over te bevragen, maar iedereen had er het raden naar. Over wat dat is. (Ter KW-redactie weten het al.)

Morgen (donderdag 21 oktober) wordt daarover gebakkeleid in de Concertstudio aan het Conservatoriumplein. U weet het wellicht niet, maar morgen gaat er praktisch een hele dag een groots opgezette internationale conferentie door met als thema: “Fostering creativity within cities. Playtime is over“.
Over wat te doen met het fabriekspand Desmet-Dejaeger start het palaver om 13u45 en dat zal uitlopen tot 15u15. Keynotesprekers zijn Wim Van Severen en Steven Dehollander (Pili Pili). Getuigenissen komen vanuit Venlo, Groningen en Göteburg. Kortrijk wil namelijk met de Budafabric (nu niet meer schrijven: fabriek!) een fysieke plek in de stad creëren die een brug slaat tussen kunst, cultuur en economie. (Sommigen zeggen nog: onderwijs.) De herinrichting van het immense pand beschouwt men als een unieke gelegenheid om creatieve krachten uit diverse disciplines te bundelen, het Buda-eiland te dynamiseren en de fabric uit te bouwen als eerste economisch-artistiek project in Vlaanderen.

Prietpraat

In de loop van de dag worden twee sessies Pecha Kucha’s gehouden. Dat is Japans voor “prietpraat”. In de modieuze kunstwereld gaat het meestal om nachtelijke evenementen waarbij de deelnemers aan een hels tempo lichtbeelden vertonen over wat ze willen zeggen. Zowel in de voor- als namiddag krijgt men om de 20 seconden slides te zien over creatieve projecten uit onze regio en uit een aantal Europese middelgrote steden (de zgn. Eurotowns). Totale tijd van de presentaties: 100 minuten.
Om kwart na vier krijgt Stefaan De Clerck het woord. Er wordt nog een “Best Collaboration Award” uitgereikt. Met deze award bekronen de partners van het Europees project “Creative City Challenge” internationale succesvolle kruisbestuivingen tussen creatieve en traditionele bedrijven. Het programma vertelt dit niet, maar de vijf laureaten zijn eigenlijk al gekend, en de eerste prijs ook. Staat op Tinternet. Tot de vier juryleden behoorde Julie Vandenbroucke, van Arteconomie uit Ledegem. (Ook zo’n commerçante-tante.)

Einde van de conferentie rond halfzes.
Als u nog wat wil napraten, kunt u zich om 20 uur nog naar het Buda-café (Buda Libre) begeven voor het off-programma. Het gevaar bestaat dat u dan in Buda Libre niet binnen geraakt indien u niet bent ingeschreven. (Gewone mensen worden vroeger verwacht.)

Persmoment

Eigenaardig is wel dat er midden in het verloop van de conferentie (van 15u15 tot 15u45) een persconferentie is voorzien in het Track-café van de Concertstudio. Daar zal men de belangrijkste getuigenissen en eerste conclusies van de dag in een notedop presenteren. Veel sprekerds:
– Inleiding, kader en impressies: Karel Debaere (Leiedal) en Filip Santy (voorzitter Leidal en tevens schepen);
– Invalshoek stad: Lasse Paananen (Tampere, Finland);
– Invalshoek bedrijf: Ian Small (BBC, Schotland);
– Stand van zaken Budafabric: Christine Depuydt (schepen van cultuur);
– Creatieve producten uit de regio: Lode De Geyter (Howest).

Om 15u35 voorziet men een tiental minuutjes waarbij de journalisten hun persoonlijke vragen kunnen stellen en/of een interview kunnen afnemen.
Kortrijkwatcher is niet gevraagd.

P.S.
(1) De kosten voor verbouwing van het fabriekspand worden nu geraamd op 1.750.000 euro. Initieel ging het om 2.575.000 euro. Men hoopt op een toelage van 850.000 euro.
(2) De initiator van het project Budafabric is Stefaan De Clerck. De besluitvorming is niet transparant verlopen, volgens een studie van de Gentse universiteit. Tevens buiten alle medeweten van raadsleden, tenzij achteraf.
(3) De conferentie kadert in een project van de Eurotowns. Onze lezers weten sinds lang dat dit gaat om het zoveelste gedoe van een aantal middelgrote steden om de Europese melkkoe uit te melken. Reisjes, een grensoverschrijdende karavaan van uiterst megalomane lokale bewindslieden en hun kamelen-gatlekkers. Waar slapen die gasten nu allemaal, in Kortrijk? De playtime is zeker nog niet over. Wat dit allemaal niet kost en langs welke wegen dit gaat, daar heb je geen idee van, en KW ook (nog?) niet. Reguliere journalisten zullen daar persoonlijk niets over vragen op dat uitgelezen persmoment. Gedurende een tiental minuutjes.

Samenleven in Kortrijk – HET DEBAT

Update
De VLD-fractieleider Koen Byttebier laat zich vervangen door Eline Brugman, OCMW-raadslid en de nieuwe voorzitter van de partij.

Dat debat gaat volgende zaterdag 23 oktober door in het stadhuis (lokaal niet aangegeven).
Om 14u50 treden de vier fractieleiders (CD&V, Open VLD, S.P.a, Vlaams Belang) in dialoog met Ico Maly van KifKif. Moderator is Stijn Vercruysse (VRT). Maar KifKif krijgt al om 14u30 het woord.
Om 15u30 starten werkgroepen over werk, gezondheid, cultuur en levensbeschouwing, sport.
Slotwoord en receptie vanaf 16u30.

Maar u wordt allemaal alreeds om 14 uur onthaald.
Welkomstwoord van de huidige voorzitter van de Integratieraad Roger Schoutteten. Voorstelling van de nieuwe voorzitter en een nieuwe naam voor de Integratieraad.

Deelname is gratis. Kinderopvang is voorzien.
Graag inschrijven via 056 – 27 72 84 of via integratieraad@kortrijk.be.

Daar is de soepkar weer !

U zal er pas meer over horen eind november want er is op 27 november een persconferentie gepland. Het soepkarproject start nochtans al op 1 november en duurt tot eind maart. Of is het tot 30 april?
De evaluatie van het proefproject van vorige winter op Lange Munte is positief uitgevallen. Had u het soms anders verwacht? De buurtbewoners aldaar waren tevreden. De sociale cohesie neemt toe bij soepbedeling. Een aantal medewerkers van de Buurt- en Nabijheidsdienst (de vzw BND, een klusjes-, vervoers- en verhuizingsdienst die niemand kent) zijn tijdens de wintermaanden intussen niet meer werkloos bij gebrek aan opdrachten. Het maken van soep in De Nieuwe Lente is een enorme leerplaats voor mensen van V.O.R.K en Mentor. Er is overlegd met UNIZO om marktverstoring tegen te gaan. (Men gaat na of er in de betrokken buurten geen handelaars in soep zijn.)

De soepkarroute wordt nu uitgebreid. Op woensdagvoormiddag komt de soepkar langs in de “aandachtswijken” Lange Munte, Drie Hofsteden, Sionwijk. Op donderdag leurt men in de buurt van de Vetex, Pradopark en Volksplein. Maar in deze wijken stopt de verkoop op 31 januari 2011. Daarna is het de beurt aan Overleie en de Venning.
Wat moet dat kosten? Eén liter soep gaat van de hand voor 1,5 euro.
Maar hoeveel kost het project aan publiek geld (wagen, materiaal, lonen). Het OCMW begroot iets van 1.500 euro tot wellicht 2.000 euro. Dat is natuurlijk larie. Hoe gebeurt de financiering door Stad, OCMW, BND, Mentor? Uit welke bronnen? Geen mens die het weet.

Aangezien onze krant “kortrijkwatcher” nogal wat lezers telt in de kansarme aandachtsbuurten geven we hier in detail de twee routes van de soepkar weer.
Voor de eerste drie maanden: Veldstraat, Stasegemstraat, Passionistenlaan, Boudewijn IX-laan, Pradopark, Sint-Denijssestraat, Volksplein. De volgende drie maanden: Herderstraat, Izegemsestraat, Proosdijstraat, Loodwitstraat, Schutterstraat, en de Kringloopwinkel.

Hoeveel betaalt een Kortrijkzaan aan de kerkfabrieken?

Zeg maar: 20,25 euro per inwoner (baby’s en moslims incluis).

We hebben het hier dus over de specifieke exploitatietoelagen die Stad toekent aan onze 21 kerkfabrieken (de protestantse gemeenschap inbegrepen). Plus de werkingskosten binnen de stadsadministratie.
De rekeningen (ware bedragen) voor 2009 zijn gekend. Het gaat om een totale netto-last van 1.497.577,08 euro. (Er was voor 1.507.848 begroot.) Er zijn alweer geen ontvangsten geïnd. En dit terwijl er daarvoor een bedrag van 115.000 was begroot.
De pure toelagen bedroegen 1.441.405 euro en die zijn volledig aangerekend.
Binnen de administratie ging er 56.174 euro naar vastgelegde werkingskosten. “Vastgelegd” wil zeggen dat het gaat om erkende vorderingen, ongeacht of die dat jaar daadwerkelijk werden geïnd. (De aanrekening bedroeg dus minder: 41.673 euro.) Voor de woonstvergoeding van de bedienaars van de eredienst was er zoals altijd 33.183 euro begroot, maar slechts 23.887 euro vastgelegd en 20.746 euro aangerekend. Aan verzekering: 30.100 euro vastgelegd en 18.835 euro daadwerkelijk uitbetaald.

Hoe staat het nu met de ramingen voor dit jaar 2010?
Het totaal aan geschatte uitgaven is 1.394.500 euro. Toelagen nu 1.338.214 euro. Dat zou dus iets van 19 euro per kop moeten worden.
Kosten binnen de stadsadministratie: 56.286 euro. Alweer NUL ontvangsten voorzien. We vragen ons af wanneer de kerkfabrieken hun doorgeefleningen (die dienen voor investeringen) of kosten daarvan aan Stad terugbetalen. Voor dit jaar gaat het (na de tweede begrotingswijziging) om 496.837 euro. In 2009 ging het zelfs om méér dan 1 miljoen.

In het financieel beleidsplan van Stad wil men het bedrag aan exploitatietoelagen voor de kerkfabrieken nog tot 2013 onveranderd houden op 1.338.214 euro. Er is nochtans een meerjarenplan opgemaakt door het Centraal Kerkbestuur dat in 2013 hoopt op 1.79 miljoen als tussenkomsten van Stad.

Al dit soort zaken kun je niet lezen op de website van onze parochies en ook niet in onze gazetten.
In de gemeenteraad is dit een taboe-onderwerp. Ook bij de VLD-fractie, die nu nationaal een beetje van zijn tak maakt en kirchensteuer wil invoeren. Het VB durft daar wel eens iets over reppen, maar ja…Progressieve Fractie valt niet bij. Cordon!

P.S.
(1) Stad betaalt nu ook wat voor de beveiliging van de O.L.Vrouwekerk.
Het is zeer lastig om na te gaan hoe Stad ook bijdraagt in de investeringen waartoe de kerkfabrieken beslissen. En aan schepen Jean de Bethune moet je het niet vragen.
(2) Wat zijn de kosten voor Stad van een “doorgeeflening”?