Gebruiksovereenkomst Stad-K.V. Kortrijk wordt “geactualiseerd”

Het is zover.
Die overeenkomst tussen Stad en de cvba Kortrijk Voetbalt van 2004 wordt bëeindigd en er komen onderhandelingen met het oog op het sluiten van een nieuw akkoord. De van rechtvaardigheid en billijkheid doordrongen ambtenaren van de directie Communicatie en Recht (dossierbehandelaar: Yves Vanneste) hebben al grondig voorbereidend werk geleverd.
Mogen we nu hopen dat achter de schermen is overeen gekomen dat de schepen van Sport zich even afzijdig houdt? Stefaan Bral die alles, maar dan ook alles waar hij even voorbijkomt in de war stuurt.

De “geactualiseerde” overeenkomst zal drie delen omvatten, zijnde:
1. Een algemeen deel waarin alles terug te vinden is in de nog lopende overeenkomst: bepalingen, omschrijving van het voorwerp van de ingebruikneming, duur, rechten en verplichtingen van beide partijen, enzovoort.
2. Een facilitair deel, zijnde het toekennen van een trekkingsrecht op jaarbasis voor nieuwe investeringen en onderhoud, met daarbovenop een vaste jaarlijkse toelage.
3. Een sportief-sociaal deel, waarbij de club verplicht wordt om een volwaardige jeugdwerking uit te bouwen en ten opzichte van de gemeenschap een aantal afspraken moet nakomen.

Voorwerp van de ingebruikgeving is het Guldensporenstadion, een oefenveld campus Wembley en op wedstrijddagen de parking Wembley en de zgn. Astriddreef. Met uitsluiting van de terreinen van “Stade” ! De club zal die terreinen (eigenaar is het OCMW!) niet meer exclusief mogen gebruiken. Stad zal de exploitatie en programmatie in eigen beheer nemen. Toch Bral niet? Alstublieft zeg. De jaarlijkse vergoeding is zoals voorheen gewoon kosteloos.

Met de toekenning van een trekkingsrecht voor nieuwe investeringen en onderhoud, en een vaste jaarlijkse werkingstoelage wil Stad de steeds doller worden kosten aan banden leggen. Onze lezers weten hoeveel miljoenen (euroots!) de club de laatste vijf jaren al heeft gekost aan de belastingbetaler. De energiekosten swingen de pan uit. En laatst is nog een investeringstoelage van 550.000 euro toegekend voor veldverwarming en drainage.

In het sportief-sociaal deel van de nieuwe overeenkomst wil Stad dat de club verder toegangskaarten ter beschikking stelt, meewerkt aan stadsinitiatieven, een supportersdag inricht, en nog zo’n een aantal dingen.

Het schepencollege wil het debat op de gemeenteraad van 13 september duidelijk sereen houden. Een concrete lijstje van de vele contractbreuken door KVK gepleegd en de arrogante eisen van de club ontbreekt in de memorie van toelichting. Men heeft het over “een cumul van vaststellingen en feitelijkheden”. “Diverse signalen” die erop wijzen dat een actualisering van de lopende overeenkomst nodig is. In deze snel veranderende maatschappij.

Op facebook heeft raadslid Philippe De Coene (SP.a) al zijn ergernis uitgesproken over de beëindiging van de gebruiksovereenkomst van 2004, zo “midden in de competitie”.