OCMW richt boodschappendienst op, voor zorggebieden

Vandaag OCMW-raadsdag !
Zo’n OCMW-raad is publiek toegankelijk, maar geen kat komt daar op af. Somtijds één Kortrijkse burger, maar nooit (nooit!) een plaatselijke journalist. Aldus blijven Kortrijkzanen verstoken van bijwijlen heel relevante informatie. Vandaag bijvoorbeeld zal het OCMW beslissen om tegelijk een boodschappen- en vervoersdienst op te richten. Dat is toch nieuws? (Over de vervoersdienst hebben we het nog in een volgende bijdrage.)
Dat er geen kat de OCMW-raad komt volgen, ja, dat komt ook door het feit dat het OCMW-bestuur niet houdt van pottenkijkers. “De mensen moeten dat allemaal niet weten,”” zo zegt de OCMW-secretaris.

De boodschappendienst bestaat uit drie luiken.
1. Collectief vervoer naar een winkel of site van winkels
De klant wordt thuis opgehaald en afgezet. Hij krijgt één uur de tijd om zijn boodschappen te doen. Dat kan 1 maal per maand gebeuren. De klant betaalt 1 euro voor de dienst. Organisator van dit collectief vervoer is het buurtcentrum Achturenhuis en “andere buurtwerkinitiatieven”. (In feite gebeurt dit al, soms tot over de Franse grens.) Mogelijke gebruikers hier zijn minder mobiele klanten die niet meer in staat zijn om zelfstandig boodschappen te doen. In de praktijk zijn dat tot op heden heel mobiele personen. En ze kennen heus de weg. Weten af van prijsvergelijkingen.

2. Kleine boodschappen door vrijwilligers van “Buren voor Buren”
Hier blijft de gebruiker gewoon thuis. De vrijwilliger haalt de boodschappen op bij een slager, bakker, krantenwinkel. Hij mag zich niet gemotoriseerd verplaatsen! De vrijwilliger krijgt 0,5 euro van de gebruiker van de dienst. Maar die dienst is strikt voorbehouden voor bewoners uit het zorggebied die tijdelijk niet in staat zijn om kleine boodschappen te doen. Bijvoorbeeld na hospitalisatie.

3. Grotere boodschappen door vrijwilligers van het LDC “De Zonnewijzer”
Al sinds 2008 eigenlijk kan een klant uit vier (ja, vier) woonzorggebieden van Kortrijk-stad een bestelling bellen naar De Zonnewijzer. Dat dienstencentrum mailt/faxt/belt de bestelling dan door naar een plaatselijk warenhuis dat een ruim merkenassortiment aanbiedt. Een vrijwilliger haalt het bestelde op en geeft het die bij de klant af. Die vrijwilliger krijgt hiervoor een bestelwagen van het OCMW. Frequentie: tweemaal per week. De dienst Thuiszorg maakt een rittenschema. De klant (uitsluitend minder mobiele!) betaalt 1 euro.
Maar in welke winkel komen die bestellingen terecht?
Als dat geen nieuws is! “Na ruime bevraging bij de plaatselijke supermarkten heeft De Zonnewijzer een samenwerking met GB Partner tegenover Sint-Maarten opgezet.” Het OCMW continueert en breidt die samenwerking verder uit voor alle acht (8) woonzorgebieden. Op termijn zal men mogelijks ook ander winkels uit Marke, Bissegem en Heule betrekken bij het project.

Bestelwagens
Om dit derde luik te realiseren heeft het OCMW nood aan twee bestelwagens. Twee bestaande wagentjes die niet meer van nut zijn voor de dienst Thuiszorg worden daarom gealloceerd op De Zonnewijzer en ‘t Cirkant. Zij kunnen intussen nog ingezet voor de dagelijkse werking van alle LDC’s en het buurtwerk. O.a. voor de begeleiding van fietsclubs, verplaatsingen van personeel en vrijwilligers.

Akkoord van Unizo en Stad
De drie initiatieven werden in 2009 doorgesproken met Unizo en de cel Economie van de stad. (Verslagen of notulen bij kortrijkwatcher niet in het bezit.) Zij zagen dit alles als een meerwaarde én aanvulling op mogelijke projecten die zij zouden willen ondernemen om de buurtwinkels te promoten.

P.S.
– De zgn. Buurt- en Nabijheidsdiensten (die niemand kent) hebben ook een boodschappendienst. Wordt die nu afgeschaft?
– Geen spoor van budgettering bij dit initiatief. Ook geen behoeftenonderzoek gevonden.
– Men vergeet de administratieve boodschappen die volgens het woonzorgdecreet ook moeten kunnen.