Zevende en achtste fase in de renovatie van het Begijnhof kost 9 miljoen euro

Normaliter schrijven de gazetten niets over de werking van het OCMW. Niets over rekeningen of begrotingen en plannen.
Maar blijkbaar is de top van het OCMW enkele dagen geleden gaan klappen met “Het Laatste Nieuws”. De krant bloklettert: “Begijnhof krijgt nieuw uitzicht”. Ja, ook ons begijnhof behoort tot het ongehoord grote patrimonium van het OCMW: woningen, gronden (zelfs voetbalvelden), landbouwgronden, hofsteden, – tot ver buiten Kortrijk. (Wie maakt er eens een historisch studie naar de herkomst van al dat onroerend goed?) En men is dat begijnhof Sint-Elisabeth sinds vele jaren in acht fasen aan het restaureren of innoveren, met lange onderbrekingen vanwege geldgebrek (uitblijven van subsidies).

In “Het Laatste Nieuws” wordt met geen woord gerept over de kosten van de op handen zijnde renovatie. Er is wel ergens sprake van subsidies van het Vlaamse Gewest of de provincie, maar zonder enig cijfergegeven. Onze onvolprezen stagiair-beroepsjournalist (SBJ) heeft het dan maar voor de KW-lezers opgezocht.
Het artikel in de krant wekt ook nog de indruk dat de opgesomde projecten dit of volgend jaar tenminste zullen voltooid zijn. In het meerjarenplan van het OCMW is evenwel sprake van ingebruikneming in 2012.

De restauratie of renovatie van de woningen aan de kant van de O.L.Vrouwkerk (8ste fase) zal nog lang op zich moeten wachten. Intussen moeten die toch wat onderhouden worden. De krant meldt dat die huisjes nu wat worden witgekalkt. Het totale OCMW-budget voor het onderhoud bedraagt 60.000 euro. Men hoopt op 24.000 euro subsidies. Voor dit jaar is er een bedrag van 20.000 euro ingeschreven.

Het hoekgebouw net voor de toegangspoort van het begijnhof wordt een “bezoekerscentrum”. OCMW-voorzitter Franceska Verhenne zegt dat dit beter buiten het begijnhof komt, want dat begijnhof is een “stiltegebied”. Niet waar! De aanvraag daartoe is mislukt. Voorziene budget: 175.000 euro. (Stond al met 165.000 euro in de begroting van vorig jaar. Moest dus al gedaan zijn.) Geen subsidies.

De renovatie van de Sint-Annazaal kost niet minder dan 2.690.000 euro. Maar men hoopt op 1.900.000 euro subsidies. In het budget van dit jaar is hiervoor NUL euro ingeschreven.

In die zaal zou er een museum komen. Kostprijs: 690.000 euro. Subsidies: 510.000 euro. Voor dit én volgend jaar nog geen krediet ingeschreven.

Tot de zevende fase behoort de renovatie van de huisjes aan de zijde van de Sint-Maartenskerk. Het eerste huisje wordt een inkijkwoning. Geraamde kostprijs: 1.750.000 euro. Verwachte subsidie: 820.000 euro. Het grootste deel van het te spenderen bedrag is pas volgend jaar ingeschreven in het meerjarenbudget.

Men weet nog niet wat gedaan met de woning van de grootjuffrouw. (Daar was vroeger het museum.) De renovatie zal waarschijnlijk 1,1 miljoen kosten. Met 610.000 euro gesubsidieerd. In het budget van dit jaar geen bedrag vermeld. Volgend jaar: 500.000 euro.

De prijs voor renovatie van de woningen kant O.L.Vrouwkerk zal 2.425.000 euro bedragen, waarvan 1.140.000 euro zou kunnen betoelaagd.
Heeft er eigenlijk al iemand ergens die engamenten inzake subsidies van andere (hogere) overheden gezien?

We tellen samen.
De projecten zoals vermeldt in “Het Laatste Nieuws” kosten voorlopig in het totaal 9.030.000 euro. Daarvan neemt het het OCMW zelf 3.761.000 euro voor haar rekening. De rest is op papier betaald door wij allen, belastingbetalers.
Er zou eens een actuaris moeten opstaan om te berekenen in hoeveel jaren al die OCMW-investeringen (de acht fasen) zijn terugbetaald door de huurders of gebruikers.