“Restaurant Dell’Anno vandaag uitzonderlijk gesloten”

Een updeetje onderaan.

Het bordje met deze tekst hangt vandaag aan de (indertijd illegaal verbrede) deur van de Oude Dekenij, het beschermd pand van Stad waar het restaurant van Claudio en Gaëlle is gevestigd. Diverse bronnen melden deze middag dat de bvba Clausix failliet is gegaan. Volgens de pers weten de zaakvoerders Claudio en Gaëlle nergens van. Morgen meer nieuws.

Even iets over die bvba met het ondernemingsnummer 0810 295 636. De akte is verleden op 6 maart 2009 bij notaris Eric Deroose uit Knokke-Heist. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 18.600 euro, verdeeld over 100 gelijke aandelen. Claudio en Gaëlle hebben elk 3.100 euro volgestort. Volgens de pers heeft ene Xavier P. (zijn familienaam werd vroeger nooit vermeld) een paar weken geleden het aandeel van Claudio Francesco junior overgenomen.

Met die bvba heeft de gemeenteraad van 7 december 2009 een erfpachtovereenkomst goedgekeurd.
De oppositiepartijen hebben zich hierbij gelukkigerwijze onthouden.
Wat nu? Zal men die overeenkomst nu van rechtswege ontbinden? Wat zijn de gevolgen voor Stad?
* In die erfpachtovereenkomst was de canon bepaald op 30.000 euro per jaar en was er een bankwaarborg vereist van 100.000 euro. Wat is hiervan al betaald?
* De erfpacht (voor 27 jaar) kan zonder toelating van Stad niet overgedragen worden. Toestaan van huur kan ook niet zonder toelating.
* De bvba kreeg niet alleen de toestemming om in het pand een restaurant te exploiteren, maar mocht daar ook een feestzaal van maken, een motel, een jeugdherberg, een vakantiecentrum en nog zo een en ander.
* Bij beëindiging van de erfpacht worden alle uitgevoerde werken kosteloos eigendom van Stad. (Claudio liet al eens uitschijnen dat hij voor een half miljoen euro heeft geïnvesteerd.)

Ja, hier ter KW-redactie hebben we altijd voorvoeld dat de affaire slecht zou aflopen. Meer nog. Van VOOR het circus city marketing begon. We lieten dat ook geregeld blijken.
Toen stad Kortrijk bijvoorbeeld nog wel achteraf meewerkte aan Claudio’s “kook-en sfeerboek” en daarvan 500 exemplaren kocht (voor een bedrag van 7.500 euro) en dienend als relatiegeschenk, hebben we er nog voor gewaarschuwd dat dit een vergiftigd geschenk kon worden. Hoe kan Stad daar nu nog mee uitpakken? Claudio is zelfs van het Kortrijkse toneel verdwenen.

Het stadsbestuur is – uit pronkzucht – altijd veel te coulant geweest ten opzichte van de fratsen van Claudio. Zijn bouwovertredingen, zijn laattijdige betalingen. Hij en metgezellen hebben het pand zelfs een keer gekraakt.
Coulant. Heel dat schepencollege is met partners ook eens uitbundig gaan eten in de Oude Dekenij. In ‘t zwart. Op een sluitingsdag. Buren lagen er ongerust wakker van. Leek wel een op til zijnde orgie.

Stad heeft daarenboven nogal wat publiek geld gestoken in de zaak. Burgemeesters (Lieven Lybeer én IN EERSTE INSTANTIE Stefaan De Clerck, zonder de gemeenteraad daarbij te betrekken) en schepenen zochten naar “reflected glory” bij de uitzendingen van de VTM-serie “Mijn restaurant”. Enkele raadsleden van de regerende coalitie nog, waarbij vooral minister Q op ongeziene wijze in beeld kwam. Als een acute gek of ADHD’er – we wegen ons woorden -, dansend op de toog van een Kortrijks jeugdcafé. Daar zijn foto’s en bewegende beelden van op Tinternet. En Stefaan deed met die reuzefles valse champagne aan zijn mond ook maar raar.

Eerst heeft Stad toegelaten dat de huur van de Oude Dekenij voor een half jaar werd kwijtgescholden. Daarna heeft men de huur niet verhoogd, terwijl het koppel en VTM heel het gebouw ter beschikking kregen. Dan heeft Stad nog voor 50.000 euro een aantal verbouwingen gefinancierd. Bij de finale van “Mijn restaurant” is onvoorstelbaar veel logistieke steun verleend en kwam men nog tussen in de kosten voor flyers, spandoeken, advertenties, gebruik van de ledwall voor een bedrag van 3.382 euro.

City marketing !

P.S.
Wat nu met die oorverdovende koelkast achteraan, de vermorste tuin, het afval, de containers, de gevel die men zou herschilderen?
De advocaat van Clausix was vroeger althans de witte ridder Marc Verwilghen.
Moet alles weer in de oorspronkelijke toestand hersteld, zoals waarnemend burgemeester Lieven Lybeer morgen in de krant up to date beweert? Dus die toegangsdeur weer versmald? Dat raampje weer open? Lieven kent alweer het dossier niet, net zomin als de journalisten. Tijd dat de verantwoordelijke schepen Jean de Bethune van stadsgebouwen ingrijpt. Hij weet er alles van, van de historie van de Oude Dekenij.