Het Vlasmuseum delocaliseert naar de voormalige Euroshop

Dat hebt u hier al in primeur kunnen vernemen. Vandaag via de reguliere pers.
Wat zegt die pers daar dan intussen zoal daarover?
Zie hierna.

Volgens WTV is men al lang op zoek naar een betere locatie. Ha.
De Raad van Bestuur van de Musea neemt hier stomverbaasd kennis van. Het staat alleszins niet in het beleidsplan 2009-2014 of het jaaractieplan. Maar dit wel. Dat de beleidsperiode voor het Vlasmuseum zou in het teken staan van de herprofilering. De museumwerking wil men professionaliseren, de presentatie en het (bestaand) gebouw moderniseren en de uitstraling vergroten. De deadline van de verbouwing en herinrichting was sterk: 2011. Méér dan 20 architecten en scenaristen (!) keken er al met belangstelling naar uit. (Geen bestuurslid heeft daar weet van, tenzij wellicht één architect.)
Vandaar dat er hiervoor in de stadsbegroting van dit jaar een budget van 1.720.000 euro is uitgetrokken, met de hoop op 532.500 euro subsidies. Nog in januari van dit jaar (ja!) besprak de Raad van Bestuur een conceptnota over de renovatie en herinrichting van het huidige Vlas-, Kant- en Linnenmuseum. December vorig jaar zonder verpinken, ook nog zoiets. VERTROUWELIJK. Stond vaag grijs gedrukt op het document voor de terzake toch kundige bestuursleden.

Dat gaat immers zo, in Kortrijk.

Eén dag voor de pers zou worden ingelicht kreeg de Raad van Bestuur te horen dat (ergens op een voutekamer in de hoeve?) beslist werd om te verhuizen. Dat is al een hele verbetering inzake democratische besluitvorming in gemeentelijke vzw’s in het algemeen en die van de drie musea, in het bijzonder.
Vroeger vernamen bestuursleden gewoon uit de pers bijvoorbeeld dat het Vlasmuseum een nieuwe conservator kreeg en dat het erkend was als regionaal museum. In de pers (“Het Laatste Nieuws”) lazen de bestuursleden vandaag nu ook dat het “belangrijk is dat het personeel van het museum achter de beslissing staat”. Bon. Weten we weer.

Wat lazen we nog?
In HLN is de deadline van de verhuis voorzien in 2014. Volgens “Het Nieuwsblad” zegt schepen Jean de Béthune dat oktober 2012 de streefdatum is. Maar wellicht gaat het museum pas open in 2014, na de verkiezingen dus.
HN vermeldt geen kostprijzen, noch van de geplande renovatie van het bestaand gebouw, noch van de huurkosten voor het betrekken van de winkel Euroshop. Wel, het pre-akkoord (laatstleden donderdag voor dag en dauw afgesloten) voorziet een erfpacht van 30 jaar. Er is een aanbetaling van 2.034.021 euro in het eerste jaar van de erfpacht, de volgende jaren wordt telkens 1 euro betaald. (De bestuursleden van het museum vernemen dit hierbij. NU, ter plekke, op dit uur, terwijl ze dit lezen.)

Alles snor

Volgens HLN zit het financieel wel snor met de transactie. De grootste krant van Kortrijk kan het weten.
Want Toerisme Vlaanderen en Europa maakten al 390.000 euro vrij voor de renovatie van het bestaande Vlasmuseum. Het bestaande. Het huidige. Dat wil zeggen: niet het toekomstige. Op de persconferentie had schepen de Béthune het over 500.000 euro en dit benadert meer het bedrag dat ingeschreven staat in de begroting. (Ontvangspost evenwel hier ter redactie niet terug gevonden.)

De pers beschrijft het gebouw “Euroshop” in de Noordstraat niet.
Er zijn drie verdiepingen (kelder, gelijkvloers en eerste etage) van elk 1400 m². Aan de achterkant is er nog een bijkomende ruimte (deel winkel, deel stapelruimte) van 1010 m². Het terrein bezit ook een parking van 1787 m².

Wat met het huidige Vlasmuseum?
Niemand die het weet. Dat is dus zo. Niemand die het weet. Geen schepen, geen burgemeester. Niemand. En niemand vraagt erom.
Tussen haakjes. Stad heeft een keer een gebouw gekocht van VOKA op het Casinoplein zonder te weten waarom.

De site op Hoog Kortrijk kan op termijn verkocht worden of in erfpacht gegeven. Zo te horen zou het stadsbestuur wensen dat het complex (hoeve en stallingen en nieuwbouw en taverne “De Vlasblomme”?) eerder in handen komt van een of andere instelling (onderwijs?), en niet van een of andere particulier. Probleem is dat zo’n gunning van een stadseigendom via een openbare aanbesteding dient te gebeuren, zodat men moeilijk bepaalde gegadigden kan uitsluiten.

Hoe en waar is dit drastische besluit tot een delocatie genomen?
Dat we het niet weten. (De reguliere pers vraagt er niet om. Dus KW uit verlegenheid dan ook niet.)
Het is in elk geval zeer onlangs gebeurd en in enkele weken tijd.
De komst van de nieuwe heel dure vogel, intendant cultuur Wim Vanseveren (in soort ongezien opvolgingsscenario van cultuurdirectrice Machteld Claerhout) heeft er ongetwijfeld en zeer zeker mee te maken. Sinds januari voert hij gesprekken met een hele serie culturele actoren en hij is duidelijk van plan om de verdorde bomen of overmatig besproeide planten in ons plaatselijk cultureel wereldje om te hakken, subsidiair uit te roeien.

Breaking news: HET VLASMUSEUM VERHUIST !

Meer nieuws en achtergronden in ons avondjournaal.
Een verrassende, maar goede locatie langs de Leieboorden.
Prijs van het aan te kopen gebouw nog onbekend.
Wat met het bestaande Vlasmuseum? (Daar zouden verbouwingswerken gebeuren.)
De onderhandelingen zijn volstrekt in het geheim gevoerd. De Raad van Bestuur van de drie Musea (een gemeentelijke vzw) wist nergens van.

Gratis bussen bij de opening van het megawinkelcentrum K

Ja, de schepen van mobiliteit Guy Leleu heeft het beloofd. Tijdens de openingsvierdaagse van winkelcentrum K (11-14 maart) zullen er gratis bussen rijden op gans het Kortrijks grondgebied en zijn er ook gratis shuttles met een aantal parkeerterreinen aan de rand.
Curieus. Nog geen enkel collegebesluit hierover gezien, ook niet in verband met andere maatregelen zoals inzet van personeel, de fietsparking op de Veemarkt, enzovoort.

Hoeveel moet dat kosten aan de Kortrijkse belastingbetaler? We hebben daar enkele indicaties voor.
Voor de drie zondagse koopjesdagen in december 2008 rekende De Lijn ons 3.642,3 euro aan.
De gratis pendelbus bij vier koopweekends kostte ons 3.000 euro.
Voor het gratis openbaar vervoer tijdens de paasfoor (ook vier dagen) van vorig jaar kwam er een factuur binnen ten bedrage van 6.188,3 euro.
Zodus.

Wat die opening van K nog zal kosten aan de Kortrijkse belastingbetaler, daar hebben we het raden naar.
Het beste zou zijn dat een of ander moedig raadslid hierover nu reeds een schriftelijke vraag stelt. NU, zodat we over drie maanden het antwoord daarop zien verschijnen in het zgn. “Bulletin van Vragen en Antwoorden”.
Nog een indicatie.
Voor de inzet van stadspersoneel (ook brandweer) is er een retributie voorzien van 30,6 euro per uur op een gewone werkdag. Op zon- en feestdagen: 61,20 euro.
We weten niet of dit ook geldt voor de inzet van politiepersoneel. Of zal onze korpschef de factuur doorsturen naar Foruminvest? De inzet van federale politie zal alleszins aangerekend worden an VLAS. En die overuren dan !

Het wordt nu echt tijd dat er een keer een berekening wordt gemaakt van de publieke gelden (van Stad, SOK, Gewest) die zijn besteed aan de komst van het winkel- en wooncomplex. Infrastructuur, administratie, studies, logistieke steun. De centrummanager !
In 2008 heeft KW hiertoe een poging gedaan en we kwamen uit op 21 miljoen euro. Dat cijfer is natuurlijk compleet verouderd.

P.S.
Als een of andere vereniging een festiviteit organiseert waarbij het openbaar domein is betrokken of waarbij Stad om logistieke steun wordt gevraagd, dan leest men hierover uitvoerige besluiten in de notulen van het schepencollege. Voor K is dit absoluut niet het geval. Onwaarschijnlijk is dit.
En zoals al onze KW-abonnees weten komt er nog een stadspublicatie ter ere van K die 20.000 euro mag kosten.

Een gemeenteraad als een ander, maar met verslag voor een breedpublieksblog

Komende maandag 8 maart is er weerom gemeenteraadsdag. En dat moet lukken: daar loopt net via de telex het verslag binnen over de vorige gemeenteraad dd. 8 februari van onze stagiair-beroepsjournalist. SBJ heeft een avondlijke journalistenopleiding genoten in en bij Syntra-West, iets wat alras hieronder valt te merken. Een scherpe pen. Begint zijn verhaal met pep-talk. Is van geen geintje vervaard. SBJ hanteert cijfermateriaal. Gebruikt de directe rede. Hoewel hij voor het eerst een gemeenteraad verslaat, houdt hij zich aan de feiten. Hij betrekt de lezer in zijn verhaal. Lees maar. Het verslag is ongecensureerd. (De kop is ook van zijn hand. En al wat vetjes is gemaakt.)

Er is nog wel een update onderaan.

EEN GEMEENTERAAD ALS EEN ANDER

(Hoofdredactie, inclusief helpdesk! Er zit hier iemand van de sossen rechtstreeks live op Tinternet een verslag te typen. Help. Wat moet ik doen?)

Klokslag 18h 33′ 33″ stipt zegt iemand (in wie ik Borat meen te herkennen) van het College van Burgemeester en Schepens dat de vergadering voor geopend is verklaard. “De vergadering is geopend,” lachte hij.
De tribune is afgeladen vol en op het veld zoeken de vele spelers afgeladen met dossiers hun nieuwe plaatsen op. De trainer van de VLD-ploeg heeft nu de vroegere schepene Marie-Claire VDB in de achterhoede gezet terwijl minister Q de rechtsvoor is geworden. Een vlugge blik op de papieren van mijn buurman van de papieren perse leert ons dat het Schepenscollege 34 topicpuntjes op tafel liet liggen. En wat sneu! Nog een voorstel van resolutie (sic) van ene Bart C. (van Groen?) over de onbestaande gebiedswerking en nog drie vragen, nee: vier van backbenchers.
(Noot voor de hoofddirecteur van KW. Ik dacht dat de vergadering mij veel overuren zou opleveren, maar dat viel tegen want bij 25 puntjes kwam er geen enkel amokmaker tussen.)
Het wemelt hier van de fotografen. De genaamde Anthony VDB moet immers een eed afleggen omdat hij door trainer Koen B. (VLD) als reservespeler was ingezet voor Joost G., de vroegere rechtsachter die begin dit jaar zwaar geblesseerd is geraakt en nooit meer zal kunnen meespelen. Borat wil nog een goed woordje uitbrengen over de vroegtijdig uitgeschakelde collega, maar betrokkene Joost gaf forfait. Anthony kent merkbaar de eed van buiten. ‘t Is zijn derde keer, zo fluistert een roddelaar mij in de oren.

Gaaf. De machtsoverdracht is goed verlopen. Iedereen klapt in de handjes.
Men zet er vaart achter. Mijn buren van de professionele pers zijn hun stylo kwijt.
High potential Bert H. van de SP.A levert een kopij af aan de pers aangaande de fusie van brandweerposten, maar gek genoeg gaat uiteindelijk iedereen akkoord met van alles.
Rechtsposities, afsprakennota’s, verkopen, grondafstanden, aankopen, etc. lokken geen bemerkingen uit. Borat vraagt bij al van deze items: “Geen bemerkingen?” en antwoordt dan zelf met “Geen bemerkingen in de Raad. Algemeen goedgekeurd.” Zei hij.
Oeije.
Al 18h 45′. Een pittige discussie ontaardt bij puntje 16, dat gaat over de realisatie van een sinds jaren beloofde pissijn aan de Sint-Rochuskerk. Petra (SP.a) heeft tekst klaar. Volgens schepen Guy L. (altijd klaar voor een grapje) is het toilet (van ene zekere Design) niet in de handel verkrijgbaar zodat we nog moeten wachten op een evaluatie. Hans M. (van de Blauwe) steekt zijn vinger omhoog om te reclameren over het niet-functioneren van de toestellen onder het Schouwburgplein, waarbij Marie-Claire VDB haar maidenspeech houdt als nieuw gewoon raadslid. Zij krijgt het uitvoerige debat evenwel niet meer aangezwengeld. Guy zegt dat hij bezig blijft.

Heel wijs. Megawijs.
Bij puntje 18 dat handelt over verkaveling HEU143 1070 vraagt Bert H. genadeloos om uitstel, maar vergeet evenals opperstalmeester Borat om hierover de stemming te vragen. Wat een godspe !

Maar nu zie ik iets hiernaast, senior Hoofdredacteur. Mijn collega’s van de papieren perse noteren niets. Wat te doen?

19h 30′ is het op mijn klok. Jakkes.
De ministers Q en Stefaan DC slaan een praatje. Het is kernkabinet.
De verveling slaat toe. Collega Mieke Verhelle van “Kortrijks Handelsblad” is er nog en staat me bij. Hans M. en Marie-Claire VDB zijn samen aan het scrollen geslagen op Tinternet. Kijken naar het live-verslag van die sos achter mij in de tribune? Na 8 minuten is het kernkabinet afgelopen en zet minister Q zich weer ijverig aan het tokkelen op zijn laptop. Is hij nu bij- of verziend? Zo dicht bij het scherm zit hij daar. Het hoofd van onze Justitie drentelt nog wat rond en verlaat het veld om 20h 08′. Zonder de nieuwe trainer Pieter S. te raadplegen.

Eric F. (onafhankelijke) trekt bij puntje 31 (budget van Parko) de aandacht met een heikele vraag. “Hoe kan men nu in een begroting alreeds een raming maken van het bedrag van de te innen boetes?” zei hij. Djeezus. Het antwoord gaat de mist in, maar Schepen Guy L. doet een te onthouden belofte. “Wie na de 15 minuten tolerantie toch nog een “naheffing” moet betalen krijgt van hem persoonlijk het bedrag terug uitbetaald,” glimlachte hij.

Hup.
Al 20 minuten na 20 uur local time. De bijkomende vragen komen aan de beurt.
Schepen Jean dB. roept de voltallige papieren perse naar buiten. Die van de dode bomen, dus geen bingo voor de electronische.
(Noot voor de hoofdredacteur. Ik weet dus niet waarover het ging en zal er dientengevolge niets over schrijven, – neem me niet kwalijk.) Het geheime onderhoud in de wandelgangen duurt wel 20 minuten. Is dit een vorm van job enrichment?
Hier, geachte lezer, past enige duiding. Foute boel is dat. Perse even apart buiten de Raad nog wat wijsmaken.
Oeps. En zo komt het dat u in de reguliere pers niets kon vernemen over de stand van zaken bij grootse plannen met de Venning. Interpellant raadslid Marc L. (SP.a) schoot nochtans langdurig met scherp. Cheerleader Koen B. van de VLD-club en tegelijk voorzitter van de huisvestingsmaatschappij deed een opmerkelijk politiek statement: “We kunnen over plannen zodanig communicatief zijn dat een project daardoor in moeilijkheden geraakt en niet van de grond komt,” lachte hij. Knap gezegd.

Zeau. Dan hadden we het nog over een vuil tapijt (in de varia) in Buda.
Dat was het dan voor vandaag. In de besloten vergadering was niemand aanwezig.
Moe maar tevreden ging bijna iedereen huiswaarts.

UPDATE
Onze stagiair-beroepsjournalist (SJB) slaagde er niet in om de replieken van schepens Jean dB en Guy L. correct weer te geven. Dat komt omdat die twee verkozenen des volks veiligheidshalve nooit ofte nooit een een kopij van hun antwoorden op vragen en voorstellen van raadsleden laten uitdelen. Flink. SJB weet net als zijn collega’s nog altijd niet dat alles wat woordelijk is gezegd in de gemeenteraad ergens is opgeslagen. Raadsleden kunnen mits allerhande codes die mondelinge verslagen raadplegen, als zij dat kunnen of willen.

Onze drie kemphanen in het Vlaams parlement aan het werk

Op 24 februari zat het er bovenarms op in de Commissie Media van het Vlaams parlement.
De voorzitter van die commissie is Kortrijks raadslid Philippe De Coene (SP.a) en dat zullen we geweten hebben. Ondervoorzitter: Groen raadslid Bart Caron. En oranje-raadslid Carl Decaluwé is gewoon lid.
Het was Bart Tommelein (VLD, Oostende) die de kat de bel aanbond. Het moet nu maar eens gedaan zijn met die VRT die gigantische inkomsten opstrijkt door aan steden geld te vragen bij opnamen van series of programma’s die zich in die steden zelf afspelen. Een openbare omroep dient zich te behelpen met de dotaties van de Vlaamse overheid.

De levendige discussie (niet genotuleerde opmerkingen, gelach) hieromtrent heeft niet rechtstreeks te maken met de Kortrijkse politiek, ware het niet van twee inhoudelijke zaken en één persoonlijke.
1.
De deelnemers aan het debat gingen akkoord met de zienswijze van Tommelein over (financiële) contracten die tussen commerciële omroepen en lokale entiteiten worden gemaakt. Moet mogen en kunnen. “Lokale mandatarissen moeten maar oordelen of dergelijke investeringen of sponsoring haalbaar zijn voor hun stad dan wel overbodig zijn.”
Carl Decaluwé in dit verband: “VTM kan doen wat ze wil.” Bart Caron: “Voor steden is het relatief onbelangrijk of het om de VTM of de VRT gaat. De stad wil in beeld komen en wie zijn wij om de stad het recht te ontnemen een marketingcampagne te voeren.”
Voorzitter De Coene hield zich in dit opzicht merkwaardig genoeg op de vlakte. (In een tweede agendapunt over de reclame-inkomsten van de openbare omroep laat hij zich tussendoor ontvallen dat steden en gemeenten bereid zijn om steeds verdere inspanningen te doen en dat dit een glijdend proces is, “een proces dat stilaan aan het afglijden is”.)

We denken hierbij nu spontaan aan de sponsoring en de logistieke steun van Stad Kortrijk bij de commerciële VTM-series “Mijn restaurant” (50.000 euro, half jaar gratis huur, 10.000 euro diversen) en “De Rodenburgs” (150.000 euro). En herinneren ons het persbericht van Bart Caron (20 februari!) waarbij hij fulmineert tegen een tweede serie van de Rodenburgs en nog meer tegen de organisatie van een zgn. Rodenburgdag in onze stad.

Carl Decaluwé stoort zich wel aan het feit dat betalende steden zich mengen in de programmatie. “De sponsor – en zeker een overheid – moet niet gaan bepalen hoe alles in beeld komt.” Wel Carl, zeg dat maar eens in de Kortrijkse gemeenteraad nu de burgemeester weer van plan is om een tweede serie van de Rodenburgs te financieren en hierbij wel degelijk beeld-eisen stelt.

2.
Commerciële zenders mogen van onze parlementariërs dus zoveel als ze kunnen graaien in de stadskassen en daarbij steden aan opbod laten doen. Daar is een simpele uitleg voor. Politiekers willen zeker niet in de clinch gaan met de commerciële regionale zenders. Bij ons dan: met WTV. Bart, Carl en ook Philippe zijn er als de dood voor om de WTV-redactie en Roularta tegen de haren te strijken. Stel u voor dat zij in Roeselare genadeloos van het scherm worden geweerd omwille van een onvertogen woord over de financiering van de zender. Geen raadslid dat het waagt om een keer na te gaan hoeveel geld Stad veil heeft voor bepaalde uitzendingen op WTV (bijv. voor Trefpunt, voor Transit).
Meer nog.
Waarom hield Philippe De Coene zich daarstraks nogal gedeisd?
Midden januari heeft hij vice minister en minister van Media Ingrid Lieten (soloslim) laten overkomen voor een werkbezoek in de regio Roeselare-Kortrijk. Daarbij kwamen zij samen langs bij Focus-WTV om te spreken over de toekomst van de regionale televisie. Geen ander lid van de commissie te zien.
Ja zeg. En daar kwamen de minister en de voorzitter van de Mediacommissie gezamenlijk tot de vaststelling dat de regionale omroepen het door teruglopende inkomsten een stuk moeilijker hebben om aan hun kerntaak te voldoen, met name het informeren over alles wat zich in de regio afspeelt. (Hebben zij de balansen, begrotingen en rekeningen van WTV kunnen inkijken?)

Philippe De Coene (persbericht van 18 januari): “Wij weten dat er vraag is naar structurele ondersteuning en ik denk dat we daar moeten op ingaan. Ik ben ook blij dat in de commissie bijna alle politieke partijen dat ondersteunen.” U leest het goed, voorzitter De Coene engageert zich om de commerciële zender WTV van overheidswege ook structureel te ondersteunen.

3.
In de Vlaamse mediacommissie heerst er bij een aantal leden een enigszins toenemende ergernis over het voorzitterschap van Philippe De Coene. Zijn geldingsdrang. Personal branding.
Bart Tommelein in de zitting van 24 februari: “U moet als voorzitter de neutraliteit bewaren en het debat leiden. U doet het telkens weer, u doet het in de plenaire vergadering, u gooit de knuppel in het hoenderhok.U zorgt voor meer discussie dan er oplossingen komen.”
Wat verwijt men aan de voorzitter?
Dat hij naar buiten uit meningen en standpunten ventileert waarbij hij zich impliciet aanstelt als soort woordvoerder van de mediacommissie. En dat hij intern van op zijn voorzittersstoel heel lange tussenkomsten houdt die de allure krijgen van een (niet ingediend) agendapunt. Vragen en voorstellen. Soms tovert hij – nadat het debat als het ware op zijn eind loopt – nog een informatie uit de hoed waar de commissieleden dan even van opkijken.
Kortom, onze Philippe gedraagt zich in Brussel niet anders dan zoals bij ons, in de gemeenteraad of daarbuiten.