Innovatie Festival in Kortrijk op komst

In oktober, tegelijk met de Interieur Biënnale, organiseert Stad een Innovatieweek. De vergaderingen zijn al volop bezig.
Voor nadere informatie hebben we dus nog alle tijd. Maar conform de artikels 42-43 van het gemeentedecreet behoort het tot de bevoegdheid van de gemeenteraad om allerhande overeenkomsten hieromtrent goed te keuren.
Alvast al dit.

Het budget van het Kortrijkse project bedraagt 650.000 euro, waarvan waarschijnlijk de helft wordt gefinancierd door melkkoe Europa. Stad probeert via schepen Jean de Bethune (voorzitter van de provincieraad) nog wat geld los te wrikken bij de provincie.
Het budget is opgedeeld in:
– personeelskost: 150.000 euro
– contracten: 300.000 euro
– directe kost: 129.675 euro
– indirecte kost: 45.075 euro (20 % float rate)
– overhead (Lead Partner PDC en Corporate Identity dus): 25.000 euro.

Voor het Innovation Festival in Kortrijk wordt het volgende voorzien:
– loonkost Strategische Cel: 50.000 euro
– loonkost voor vier directies: 100.250 euro
– kosten voor het inkaderen van het programma: 103.850 euro
– toelage voor medeorganisator vzw Designregio: 100.000 euro
– overheadkost Lead Partner, audit, indirecte kost, reis- en verblijfkosten voor meetings: 95.000 euro
– inbreng partners: 200.000 euro met cofinanciering van 40 procent.

Even verduidelijken.
Voor Stad is volgende verdeling voorzien:
– 15.825 euro reis- en verblijfkosten (begroting art. 93040/121-01)
– 20.000 euro publiciteit (art. 93040/124-06)
– 25.000 euro voor technische prestaties van derden (art. 93040/124-06)
– 48.850 voor het programma (art. 93040/124-06)
– 10.000 euro voor onthaal en recepties (art.93040/123-16)
– 10.000 euro voor een interne audit (art. 93040/122-01)
– 25.000 euro overheadkosten Lead Partner (art.?)
– 45.075 euro overhead en indirecte kosten (art.?)

De innovatieweek kadert in een Europees project: het 7de kaderprogramma op gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie. U weet wel: Innovation and Novelty Exhibition for the Population, kortweg INNOEXPO. Nauwkeuriger: PROINNOEuropa-ENT-CIP-09-N02S00, nr. 1982/2006/EC.
Hoofdpartner is het Portugese Design Centre van Lissabon. Andere transnationale partners zijn de provincie Milaan, Alintec Scart (Milaan), Lithuarlian Innovation Centre (Vilnius), Estonian Association of Designers (Tallinn), Barcelona Centre de Disseny (in Barcelona).

De transnationale activiteiten bestaan uit drie werkpakketten rond de hoofdthema’s van INNOEXPO, met name WP2 – de organisatie van de InnovationWeek, WP3 DME award (dat is een vervolg op het bekende Admire Project!), en WP4 communicatie en netwerking.

De algemene coördinatie binnen de stad gebeurt door Marianne De Meyere van de strategische cel.

Zo. Nu weet u toch al iets.
Nu nog ons traditiegetrouw positief en constructief KW-voorstel. Laat ons in het kader van innovatie en creatie voor een jaar een Kortrijkse stadsmunt in omloop brengen.