KVK toch in geldnood? (1)

Schepen Stefaan Bral zei in de gemeenteraad van 8 maart (alvorens weg te lopen) dat Stad geen bank is en daarom geen lening kan verstrekken aan de cvba Kortrijk Voetbalt. Hij herhaalde dit nog een keer in een unieke, door hemzelf in eigen naam belegde persconferentie. Pers acteert dat dan. Op een “persmoment” moet hij geen tegenspraak of moeilijke vraag verwachten.
Bral, we gaan u eerst een keer iets vertellen dat u wellicht niet weet omdat u nogal eens afwezig bent op schepencolleges.

Begin november van vorig jaar heeft uw College zonder verpinken aan de NV XOM een lening van 4.250.000 euro toegestaan ter (pre)financiering van de uitbreiding en de verbouwingen van de Xpo. Vier miljoen, terwijl er in eerste instantie slechts om 2 miljoen werd gevraagd. Xpo zou dit bedrag ten laatste terugbetalen op 1 april van dit jaar. (Zou dit al gebeurd zijn?)
En Bral, bent u dan niet op de hoogte van het feit dat Stad dit jaar een doorgeeflening van 590.000 euro schenkt aan de politiezone VLAS? En aan de kerkfabrieken nog eens 790.043 euro?

De gemeenteraad van vorige maandag kon de toelage van 300.000 euro aan KVK nog niet goedkeuren omdat men het agendapunt niet als hoogdringend kon aanzien. Raadslid Patrick Jolie die het als supportersvoorzitter kan weten zei nog dat de voetbalclub krap bij kas zit. Bral vond ook dat KVK op korte termijn in geldnood zit maar flapte er toch uit dat de hoogdringendheid “misschien niet zo evident is”. Tevens merkte hij op dat Stad nu eenmaal geen aandeelhouder of bestuurder is bij de cvba Kortrijk Voetbalt en dientengevolge geen inzage kan eisen in de financiële toestand.

Stefaan !
Eén van de voorwaarden tot het toekennen van die nieuwe toelage is dat de club een externe accountant-revisor (door Stad aangesteld!) inzage geeft in de boeken en de rekeningen controleert. (Dat KVK dit aanvaardt is ongezien en bijna niet te geloven.)

Nu moeten we Bral opnieuw iets vertellen.
De minste organisatie die van Stad een subsidie (toelage) krijgt van méér dan 10.000 euro moet verantwoording afleggen van zijn financiële toestand en rapporteren wat men met het geld zal doen en heeft gedaan. Al die organisaties (uitgenomen de vzw Habbekrats) hebben daartoe een gedetailleerd samenwerkingsakkoord met afsprakennota afgesloten.

Stefaan Bral heeft nu iets bedacht om zijn geliefde club uit de nood te helpen, in afwachting van die toelage van 300.000 euro.
Op het komend schepencollege staat een opvallend agendapunt: “voorafname van de jaarlijkse toelage aan KV Kortrijk”.
Wat heeft dat te betekenen?
Zie volgend stuk. Trouwe lezers van KW weten er al iets van.