Gratis bussen bij de opening van het megawinkelcentrum K

Ja, de schepen van mobiliteit Guy Leleu heeft het beloofd. Tijdens de openingsvierdaagse van winkelcentrum K (11-14 maart) zullen er gratis bussen rijden op gans het Kortrijks grondgebied en zijn er ook gratis shuttles met een aantal parkeerterreinen aan de rand.
Curieus. Nog geen enkel collegebesluit hierover gezien, ook niet in verband met andere maatregelen zoals inzet van personeel, de fietsparking op de Veemarkt, enzovoort.

Hoeveel moet dat kosten aan de Kortrijkse belastingbetaler? We hebben daar enkele indicaties voor.
Voor de drie zondagse koopjesdagen in december 2008 rekende De Lijn ons 3.642,3 euro aan.
De gratis pendelbus bij vier koopweekends kostte ons 3.000 euro.
Voor het gratis openbaar vervoer tijdens de paasfoor (ook vier dagen) van vorig jaar kwam er een factuur binnen ten bedrage van 6.188,3 euro.
Zodus.

Wat die opening van K nog zal kosten aan de Kortrijkse belastingbetaler, daar hebben we het raden naar.
Het beste zou zijn dat een of ander moedig raadslid hierover nu reeds een schriftelijke vraag stelt. NU, zodat we over drie maanden het antwoord daarop zien verschijnen in het zgn. “Bulletin van Vragen en Antwoorden”.
Nog een indicatie.
Voor de inzet van stadspersoneel (ook brandweer) is er een retributie voorzien van 30,6 euro per uur op een gewone werkdag. Op zon- en feestdagen: 61,20 euro.
We weten niet of dit ook geldt voor de inzet van politiepersoneel. Of zal onze korpschef de factuur doorsturen naar Foruminvest? De inzet van federale politie zal alleszins aangerekend worden an VLAS. En die overuren dan !

Het wordt nu echt tijd dat er een keer een berekening wordt gemaakt van de publieke gelden (van Stad, SOK, Gewest) die zijn besteed aan de komst van het winkel- en wooncomplex. Infrastructuur, administratie, studies, logistieke steun. De centrummanager !
In 2008 heeft KW hiertoe een poging gedaan en we kwamen uit op 21 miljoen euro. Dat cijfer is natuurlijk compleet verouderd.

P.S.
Als een of andere vereniging een festiviteit organiseert waarbij het openbaar domein is betrokken of waarbij Stad om logistieke steun wordt gevraagd, dan leest men hierover uitvoerige besluiten in de notulen van het schepencollege. Voor K is dit absoluut niet het geval. Onwaarschijnlijk is dit.
En zoals al onze KW-abonnees weten komt er nog een stadspublicatie ter ere van K die 20.000 euro mag kosten.