KV Kortrijk kan over stedelijke sporthal beschikken

In elk geval als de commerciële voetbalclub toegang krijgt tot de Europese competities.
Moet je nu horen.

In het kader van het toekennen van een Belgische licentie en een UEFA-licentie voerde de Koninklijke Belgische voetbalbond (KBVB) op 14 januari een controlebezoek uit. Nulprotnul journalisten?
Voor de toekenning van Belgische licentie formuleerde de bond geen bijkomende bemerkingen. Het is allemaal in orde. Maar voor de UEFA-licentie moet de club kunnen beschikken over een indoor accommodatie. Een sporthal.
Vandaar dat schepen van sport Stefaan Bral spoorslags een overeenkomst heeft gesloten met Patrick Turcq, de algemeen manager van de CVBA Kortrijk Voetbalt. Kaaveekaa kan gratis gebruik maken van een stedelijke sporthal in geval de club toegang krijgt tot de Europese competities.
Om welke sporthal het gaat is niet nader bepaald. Probleem is dat scholen, sportclubs en bepaalde erkende verenigingen een langdurig engagement (reserveringen) hebben bij onze sportinfrastructuur. De Directie Sport moet hiervoor nog een adequate oplossing bedenken. En het schepencollege zal ieder jaar beslissen over de noodzaak van het uitzonderlijk beschikbaar stellen van een sporthal.

P.S.
In het geval dat KVK deelneemt aan UEFA-competitie kunnen wedstrijden plaatshebben in het Jules Ottenstadion van KAA Gent.

Voor het behalen van de UEFA-licentie is nog een “Financial Licensing Documentation” gevraagd. Niet vergeten?
Consisting of: balance sheet, profit and loss account, cash-flow statement and notes.
Stad wil zelf een revisor-accountant aanstellen in ruil voor een nieuwe toelage aan de club. (Zie een vroeger stuk.) Dat zal nodig zijn.