Als dat geen nieuws is ! Kortrijkse raadsleden stemmen in naam van een afwezig raadslid !

Dat is dus een heel ernstige zaak, totaal onaanvaardbaar. Kan serieuze gevolgen hebben inzake geldigheid van de stemming en bijhorende rechtsgevolgen voor derden. Denk aan benoemingen, overheidsopdrachten, enz. Zelfs de stemming over de begroting indien er hierbij werd gefoefeld.

De Kortrijkse stadssecretaris (een echt pietjeprecies, waardoor hij in ruzie viel met Stefaan De Clerck) heeft via een uitprint (wat is dat?) van het stemmingsresultaat vastgesteld dat er soms gestemd wordt door een afwezig of verontschuldigd raadslid. Dit gebeurt wellicht door een buurman-raadslid, zo meent secretaris.
Gevraagd wordt dat de fractieleiders hun fractie daarover aanspreken. (Doen ze dat?)
De cel Bestuurszaken zal aan de fractieleiders meedelen om welke stemmingen het gaat. Maar wij, Kortrijkzanen, willen dat weten, wat de door ons verkozen vertegenwoordigers uitspoken. A.u.b. zeg.

Als men heel de kwestie verdraait tot een soort spielerei of gewoon veronderstelt dat uit onkunde verkeerd knopje is ingeduwd (ze zijn weer even niet mee) wel – laat die raadsleden dan maar ontslag nemen. Kunnen ze elders verkeerd knopjes hanteren.

Vandaag maandag om 18u30 is er gemeenteraad.
De voorzitter van de Raad (loco-burgemeester Lieven Lybeer) zou deze fraudezaak best vandaag nog bij hoogdringendheid agenderen. Met de lijst van de vervalste stemmingen en de mogelijke rechtsgevolgen.
Dit potje mag absoluut niet gedekt blijven.
Sancties kunnen niet uitblijven.
Dit is landelijk nieuws.
In de officiële verslagen van de gemeenteraad notuleert men altijd dat het vorige verslag werd goedgekeurd. Maar men vraagt dat niet.

P.S.
Op 27 januari was er plotseling om 12 uur nog een speciaal bijkomend schepencollege. De agenda is niet publiek gemaakt. Ging dat daarover? Waarom vraagt niet het minste raadslid daar iets over? En de papieren perse? (Gegarandeerd dat het verkoopcijfer stijgt.)

Maar nog iets.
Hier in Kortrijk is de burgemeester tegelijk voorzitter van de gemeenteraad. Nefast. Ge kunt u niet inbeelden hoe anders een agenda van de Raad en het verloop ervan zou kunnen uitzien indien dit niet het geval was. Iemand als Lieven Lybeer zit dan op de banken, en moet het woord vragen. Stel u zich dat maar eens voor.
En tussen haakjes, maar dan echt tussen haakjes. Als het om waarlijk belangrijke zaken gaat voor Stad, dan contacteert het gremium van de beslissingsmakers wel degelijk minister Stefaan de Clerck, al of niet in ruggespraak met minister Q. Op Vlaams vlak ene Vandeurzen of onze even stiekeme West-Vlaamse Hilde Crevits. Jongens toch. Schepen Wout Maddens toch. Kabinetsleden toch. Gemeenteraadsleden toch. Kiezers toch. Borat toch. Leiedal (schepen Santy) toch. Raadslid Koen Byttebier toch. Franceska toch.

Voor onze nieuwe abonnees. “Borat” is de schuilnaam van Lieven Lybeer.